• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rów Zakopiański

  Przeczytaj także...
  Poroniec – potok, dopływ Białego Dunajca. Pochodzenie nazwy nie jest znane; może mieć jakiś związek z nazwą wsi Poronin, ale nawet nie wiadomo, czy najpierw nadano nazwę potokowi, czy wsi. Dawniej Porońcem nazywano także Suchą Wodę Gąsienicową oraz polanę Psią Trawkę, zaś Dolinę Suchej Wody Gąsienicowej nazywano Doliną Porońca.Kotlina Zakopiańska – kotlina pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim, środkowa część Rowu Zakopiańskiego. Znajduje się na niej główna, centralna część miasta Zakopane, a jej dnem spływa rzeka Zakopianka, która po połączeniu się z potokiem Poroniec tworzy Biały Dunajec.
  Antałówka – wzgórze na terenie Zakopanego o wysokości 940 m n.p.m., także osiedle w jego otoczeniu. Jej zachodnie stoki są pokryte lasem świerkowym i polanami. Na południowym stoku znajduje się wyciąg narciarski, maszt radiowo-telewizyjny. Antałówka stanowi dobry punkt widokowy, ze szczytu można podziwiać panoramę Zakopanego, Pasma Gubałówki, całych Tatr, Podhala i Gorców.

  Rów Zakopiański – część Rowu Podtatrzańskiego znajdująca się pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim. Zachodnią jego granicę tworzy Nędzowski Dział oddzielający go od Rowu Kościeliskiego. We wschodnim kierunku Rów Zakopiański ciągnie się przez Kotlinę Zakopiańską stanowiącą jego środkową część do miejsca połączenia Zakopianki z Porońcem. Na wschód od tego miejsca ciągnie się Rów Poroniński.

  Nędzowski Dział – niski grzbiet ciągnący się w poprzek Rowu Podtatrzańskiego pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Pogórzem Gubałowskim. Zaczyna się pod Hrubym Reglem, zaraz po północno-wschodniej stronie wylotu Stanikowego Żlebu, przecina drogę z Zakopanego do Kir przy przystanku Nędzówka i ciągnie przez należące do Kościeliska osiedla: Nędzówka, Hotarz, Bór, po wzniesienie Palenicy Kościeliskiej. W najniższym punkcie (w środku) ma wysokość około 940 m n.p.m.Gubałówka (dawna nazwa: Antgua) – szczyt o wysokości 1126 m na Pogórzu Gubałowskim (Paśmie Gubałowskim). Wznosi się po północno-zachodniej stronie Zakopanego. Po wschodniej stronie Gubałówki znajduje się najwyżej położona miejscowość w Polsce – Ząb, a po zachodniej sąsiaduje z Butorowskim Wierchem. U podnóża północnych stoków Gubałówki w dolinie potoku Bystrego położone jest Nowe Bystre.

  W okresie zlodowacenia Tatr Rów Zakopiański nie był zlodowacony. Pozostałością tej epoki są natomiast wielkie stożki napływowe u wylotu wielkich dolin tatrzańskich. Można w nich wyróżnić trzy warstwy osadów odpowiadające trzem kolejnym zlodowaceniom. I tak np. na Antałówce występuje pokrywa odpowiadająca pierwszemu zlodowaceniu, na Kozieńcu drugiemu zlodowaceniu, zaś w centrum Zakopanego trzeciemu zlodowaceniu.

  Rów Poroniński – część Rowu Podtatrzańskiego. Ciągnie się od ujścia Porońca do Białego Dunajca w górę doliny, którą spływa Poroniec: początkowo w kierunku wschodnim, potem południowo-wschodnim. Rów Poroniński jest więc tożsamy z doliną Porońca. Jego orograficznie prawe zbocza tworzy Brzegowski Dział, lewe północno-zachodni grzbiet Wierchu Zgorzelisko.Rów Podtatrzański (514.14), słow. Podtatranská brázda – mezoregion fizycznogeograficzny leżący u północnego podnóża Łańcucha Tatrzańskiego i stanowiący część Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego. Oddziela on Góry Choczańskie i Tatry od Pogórza Spisko-Gubałowskiego.

  Bibliografia[]

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Mieczysław Klimaszewski: Rzeźba Tatr Polskich. Warszawa: PWN, 1988.
  3. Dookoła Tatr. Mapa 1:100 000. Sygnatura, 2003. ISBN 978-83-87873-44-8.
  Rów Zakopiański i Tatry. Widok z Gubałówki


  Pogórze Gubałowskie – mikroregion, część Pogórza Spisko-Gubałowskiego pomiędzy rzekami Czarny Dunajec i Biały Dunajec Jest to pasmo wzniesień, od południa opadające do Rowu Podtatrzańskiego, od północy do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Do Rowu Podtatrzańskiego Pogórze Gubałowskie opada dość stromo, tworząc dość ciągły pas wzniesień o równoleżnikowym przebiegu, zwany też Pasmem Gubałowskim. W kierunku od zachodu na wschód wyróżnia się w nimStożek napływowy - aluwialny stożek, często spotykana forma powierzchni terenu, powstająca na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez rzekę lub potok w miejscu wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody, np. u wylotu doliny bocznej do głównej czy u wylotu doliny górskiej na przedpole. Stożki napływowe mają zwykle kształt wachlarzowaty (stąd nazwa), a ciek w ich obrębie często rozgałęzia się na kilka ramion. Stożek napływowy powstający w miejscu ujścia rzeki do morza lub jeziora nosi nazwę delty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zakopane – miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem Podhala.
  Rów Kościeliski – część Rowu Podtatrzańskiego znajdująca się pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim. Bywa też nazywany Kotliną Kościeliską. Zachodnią granicę Rowu Kościeliskiego tworzy Brama Orawska i biegnący nią Wielki Europejski Dział Wodny. Oddzielają go od Doliny Cichej Orawskiej, dalszej na zachód części Rowu Podtatrzańskiego. Granicę wschodnią tworzy Nędzowski Dział oddzielający go od Rowu Zakopiańskiego.
  Zakopianka – rzeka w województwie małopolskim. Powstaje w Zakopanem na wysokości 802 m n.p.m. z połączenia Cichej Wody i Bystrej. Płynie przez Zakopane krętym korytem, w górnej części uregulowanym. W Poroninie na wysokości 735 m n.p.m. w miejscu o współrzędnych 49°20′16,0″N 20°00′05,8″E/49,337778 20,001611 łączy się z Porońcem, dając początek Białemu Dunajcowi. Największym dopływem jest prawobrzeżny Olczyski Potok.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.