• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rów Kościeliski

  Przeczytaj także...
  Brama Orawska (słow. sedlo Tichá) – położona na wysokości 950 m szeroka przełęcz oddzielająca Orawicko-Witowskie Wierchy (Przysłop Witowski 1164 m) od Tatr Zachodnich (Siwiańskie Turnie 1065 m). Znajduje się tuż po wschodniej stronie polany Molkówka, przy granicy polsko-słowackiej (po polskiej stronie). Przez Bramę Orawską przebiega też Wielki Europejski Dział Wodny pomiędzy zlewniami Morza Czarnego i Bałtyku. Cieki spływające na zachód, do Doliny Cichej Orawskiej znajdują się w zlewni Morza Czarnego, potoki spływające na wschód, do Kotliny Kościeliskiej są w zlewni Bałtyku. Dolina Cicha i Kotlina Kościeliska wchodzą w skład Rowu Podtatrzańskiego, Brama Orawska i biegnący nią dział wodny oddzielają je od siebie.Molkówka – polana reglowa położona w odległości ok. 350 m na południowy zachód od górnego końca Siwej Polany, po zachodniej stronie potoku Siwa Woda. Zajmuje obszar między płaską i rozległą przełęczą Brama Orawska oraz podnóżami Tatr Zachodnich. Pod względem geograficznym przynależy do Tatr, znajduje się bowiem na niskim wale kończącym od północy północną grań Wołowca, poniżej Siwiańskich Turni. Po północnej stronie polany przebiega Wielki Europejski Dział Wodny. Mający na polanie swoje źródła potok Cicha Woda Orawska znajduje się w zlewni Morza Czarnego i spływa na zachód przez Dolinę Cichą Orawską. Z drugiej strony zaś polany cieki wodne zasilają Siwą Wodę i drugi nienazwany potok; obydwa uchodzą do Czarnego Dunajca i znajdują się w zlewni Bałtyku. Granica państwowa w tym miejscu nie pokrywa się z tym działem. Tak więc górny skrawek Doliny Cichej Orawskiej znajduje się w Polsce, podczas gdy cała niemal dolina znajduje się na Słowacji.
  Polana Biały Potok – polana u podnóża Tatr, u wylotu Doliny Lejowej. Znajduje się w mezoregionie geograficznym zwanym Rowem Podtatrzańskim, a dokładniej w jego części zwanej Rowem Kościeliskim. Położona jest na wysokości 890-920 m n.p.m.. Jej północnym skrajem biegnie szosa z Zakopanego do Czarnego Dunajca przez Kościelisko i Chochołów. Najstarsze dokumenty wymieniające tę polanę jako pastwisko pochodzą z XVI w. Polana składa się z dwóch części oddzielonych od siebie Lejowym Potokiem i pasem zadrzewień wzdłuż niego. Część zachodnia to polana kośna, znajdują się na niej dwa tylko szałasy. Część wschodnia jest wypasana i znajdują się na niej liczne szałasy, a w sezonie zimowym jest czynny wyciąg narciarski (bardzo łatwy, dla początkujących narciarzy) Przy skraju wschodnim znajduje się zajazd "Józef" (noclegi z wyżywieniem, bar). Wiosną na polanie obficie zakwitają krokusy, a jesienią zimowit jesienny.

  Rów Kościeliski – część Rowu Podtatrzańskiego znajdująca się pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim. Bywa też nazywany Kotliną Kościeliską. Zachodnią granicę Rowu Kościeliskiego tworzy Brama Orawska i biegnący nią Wielki Europejski Dział Wodny. Oddzielają go od Doliny Cichej Orawskiej, dalszej na zachód części Rowu Podtatrzańskiego. Granicę wschodnią tworzy Nędzowski Dział oddzielający go od Rowu Zakopiańskiego.

  Siwa Polana – położona na wysokości 910–935 m n.p.m. śródleśna polana u wylotu Doliny Chochołowskiej, na obrzeżu Tatr Zachodnich w mikroregionie zwanym Rowem Kościeliskim. Znajduje się w odległości 1 km od skrzyżowania dróg w Roztokach, przez które przebiega droga Zakopane – Witów – Czarny Dunajec. Od skrzyżowania prowadzi do niej wąska asfaltowa droga. Przy drodze domy z noclegami dla turystów, gazdówka. Na polanie wiosną zakwitają krokusy, a jesienią zimowit jesienny. Siwa Polana jest najniższym miejscem, gdzie naturalnie występuje bardzo rzadka i piękna roślina tatrzańska – pełnik siedmiogrodzki. Na południowym końcu polany, przy drodze skałka i pamiątkowy nagrobek w miejscu, gdzie 27 grudnia 1939 r. gestapo rozstrzelało 9 Polaków.Kirowa Woda – potok górski będący przedłużeniem potoku wypływającego z Doliny Kościeliskiej w Tatrach. Płynie w mezoregionie geograficznym zwanym Rowem Kościeliskim, zbiera zaś wodę głównie z Tatr. Górna jego część powyżej Kir nosi nazwę Kościeliskiego Potoku, zaś dolna nazywa się Kirową Wodą. Głównym jego dopływem jest Przybielanka (dolna część Lejowego Potoku). Kirowa Woda po połączeniu z Siwą Wodą (dolna część Chochołowskiego Potoku tworzą razem źródła Czarnego Dunajca. Ujście Przybylanki do Kirowej Wody i połączenie się tej ostatniej z Siwą Wodą następuje w Roztokach (część Witowa), bardzo blisko siebie, na wysokości około 880 m n.p.m. Koryto tych potoków jest wybitnie kamieniste, wypełnione granitowymi kamieniami o bochenkowatym kształcie, pochodzącymi ze skał tatrzańskich, przyniesionych i oszlifowanych przez wodę.

  Główne cieki wodne to Antałowski Potok, Lejowy Potok oraz Kirowa Woda i Siwa Woda. Z połączenia Kirowej i Siwej Wody na północno-zachodnim skraju Rowu Kościeliskiego w Roztokach powstaje Czarny Dunajec.

  Rów Kościeliski to rozległe i płaskie rozszerzenie Rowu Podtatrzańskiego, na którym rozłożyły się miejscowości Kościelisko (wschodnia część) i Witów (część zachodnia). Teren zajęty jest głównie przez łąki kośne, lasy, zabudowania i polany (Molkówka, Siwa Polana, Polana Biały Potok).

  Czarny Dunajec – rzeka w południowej Polsce (województwo małopolskie), w dorzeczu Wisły. Długość – 48 km, powierzchnia zlewni – 456 km².Siwa Woda – dolna część Chochołowskiego Potoku, który po wypłynięciu z Tatr od Siwej Polany zmienia nazwę na Siwą Wodę. Płynie ona dalej przez zachodnią część Rowu Kościeliskiego, cały czas przez las, przyjmując tylko bardzo niewielkie dopływy. W Roztokach (osiedle miejscowości Witów) łączy się z Kirową Wodą tworząc rzekę Czarny Dunajec. Połączenie to następuje na wysokości około 880 m n.p.m. Zaraz powyżej tego miejsca uchodzi do Kirowej Wody jeszcze Przybielanka (dolna część Lejowego Potoku).

  Bibliografia[]

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2009/10. ISBN 83-87873-36-5.


  Antałowski Potok – potok, prawy dopływ Czarnego Dunajca. Ma źródła na wysokości około 945 m n.p.m. w Nędzowskich Borach, na zachodnich stokach Nędzowskiego Działu (zaraz na północny wschód od osiedla Nędzówka). Spływa Rowem Kościeliskim w północno-zachodnim kierunku, równolegle do Kirowej Wody, ale na północ od niej. Największym dopływem jest Staników Potok. Uchodzi do Czarnego Dunajca na osiedlu Roztoki na wysokości około 870 m n.p.m., w miejscu o współrzędnych 49°17′43″N 19°51′10″E/49,295278 19,852778.Nędzowski Dział – niski grzbiet ciągnący się w poprzek Rowu Podtatrzańskiego pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Pogórzem Gubałowskim. Zaczyna się pod Hrubym Reglem, zaraz po północno-wschodniej stronie wylotu Stanikowego Żlebu, przecina drogę z Zakopanego do Kir przy przystanku Nędzówka i ciągnie przez należące do Kościeliska osiedla: Nędzówka, Hotarz, Bór, po wzniesienie Palenicy Kościeliskiej. W najniższym punkcie (w środku) ma wysokość około 940 m n.p.m.
  Rów Kościeliski i Tatry Zachodnie
  Rów Kościeliski i Tatry Zachodnie

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolina Cicha Orawska (słow. Tichá dolina) – dolina będąca częścią Rowu Podtatrzańskiego. Znajduje się na pograniczu Tatr i Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Płynący jej dnem potok Cicha Woda Orawska wyznacza granicę między tymi regionami; po jego północnej stronie znajdują się Orawicko-Witowskie Wierchy (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego), po południowej – Tatry Zachodnie. Dla odróżnienia od innej Doliny Cichej (również na Słowacji) nazywana jest obecnie Doliną Cichą Orawską, dawniej nazywana była po prostu Doliną Cichą. Znajduje się niemal całkowicie na terenie Słowacji, jedynie niewielki skrawek z polaną Molkówka należy do Polski (od Bramy Orawskiej po granicę państwową).
  Witów – wieś podhalańska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko.
  Roztoki – osiedle miejscowości Witów położonej w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko. Znajduje się na zachodnim skraju Rowu Kościeliskiego, u podnóży Pasma Gubałowskiego, po północno-wschodniej stronie miejsca, w którym łączą się z sobą potoki Siwa Woda i Kirowa Woda dające początek rzece Czarny Dunajec. Prawie w tym samym miejscu do Kirowej Wody uchodzi również potok Przybielanka. Przez Roztoki przepływają jeszcze i uchodzą do Czarnego Dunajca inne potoki: Antałowski Potok, Głęboki Potok i Szymonów Potok (wszystkie prawobrzeżne). Roztoki położone są nad prawym brzegiem Czarnego Dunajca. Nad lewym brzegiem, na wprost Roztok znajduje się osiedle Chochołowskie. Biegnie przez nie szosa z Zakopanego do Chochołowa, ale dojazd z niej do Roztok możliwy jest tylko drogą gruntową przez rzekę. Właściwa droga dojazdowa do Roztok prowadzi z Kościeliska prawą stroną Dunajca.
  Rów Podtatrzański (514.14), słow. Podtatranská brázda – mezoregion fizycznogeograficzny leżący u północnego podnóża Łańcucha Tatrzańskiego i stanowiący część Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego. Oddziela on Góry Choczańskie i Tatry od Pogórza Spisko-Gubałowskiego.
  Pogórze Gubałowskie – mikroregion, część Pogórza Spisko-Gubałowskiego pomiędzy rzekami Czarny Dunajec i Biały Dunajec Jest to pasmo wzniesień, od południa opadające do Rowu Podtatrzańskiego, od północy do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Do Rowu Podtatrzańskiego Pogórze Gubałowskie opada dość stromo, tworząc dość ciągły pas wzniesień o równoleżnikowym przebiegu, zwany też Pasmem Gubałowskim. W kierunku od zachodu na wschód wyróżnia się w nim
  Rów Zakopiański – część Rowu Podtatrzańskiego znajdująca się pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim. Zachodnią jego granicę tworzy Nędzowski Dział oddzielający go od Rowu Kościeliskiego. We wschodnim kierunku Rów Zakopiański ciągnie się przez Kotlinę Zakopiańską stanowiącą jego środkową część do miejsca połączenia Zakopianki z Porońcem. Na wschód od tego miejsca ciągnie się Rów Poroniński.
  Kościelisko – wieś podhalańska w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, siedziba gminy Kościelisko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.