Pytanie otwarte

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pytanie otwarte – rodzaj pytania kwestionariuszowego, na które respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi (przeciwieństwo: pytanie zamknięte).

Kategoryzacja w psychologii proces poznawczy polegający na tym, że jeśli jednostka znając zestaw cech danej kategorii osób lub członków grupy społecznej, zauważy przynajmniej jedną z tych cech u członka tej kategorii, wówczas automatycznie przypisuje mu wszystkie inne cechy pochodzące z zestawu danej kategorii społecznej.Pytania kwestionariuszowe w socjologii to wypowiedzi w formie pytań, a właściwie pewne problemy do rozwiązania, które – sformułowane przez badacza i zapisane w kwestionariuszu – stawiane są respondentowi w czasie prowadzenia badań w oparciu o metodę wywiadu kwestionariuszowego. Zazwyczaj pytanie kwestionariuszowe ma formę zdania pytającego, lecz może być także sformułowane w formie zdania rozkazującego np. „Proszę wybrać jedną z podanych niżej odpowiedzi”. W takim przypadku badany musi mieć wgląd w listę odpowiedzi ustawionych na pewnej skali w formie kafeterii, które są odczytywane, jeśli pytania zadaje ankieter lub odczytuje je badany, gdy badania prowadzone są techniką ankiety.

Przykład: Kochanie, co chcesz dziś na obiad?

W badaniach sondażowych tego typu pytań używa się rzadko, głównie ze względu na koszty kodowania (w przypadku analizy ilościowej wymagają kategoryzacji i każdorazowego przyporządkowania odpowiedzi respondenta do kategorii).

Pytań otwartych używa się zwłaszcza wtedy, gdy:

Wywiad kwestionariuszowy (standaryzowany) albo survey jest to jedna z metod stosowanych w naukach społecznych. Metoda ta polega na uzyskiwaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie specjalnie przygotowanego kwestionariusza uzyskiwanie odpowiedzi przez ankietera od wybieranych na podstawie odpowiednio dobieranych prób badawczych respondentów. Metoda ta jest najbardziej powszechną w socjologii. Badacz ma zaplanowane pytania, kolejność pytań, formę i stylistykę i według tego dokonuje badania.
 • autorowi badania zależy na analizie całego spektrum postaw i opinii;
 • pytanie dotyczy słabo rozpoznanego zjawiska.
 • W telemarketingu (w wychodzących akcjach sprzedażowych) pytania otwarte stosuje się zwłaszcza na etapie analizy potrzeb w celu:

 • pozyskania informacji o kliencie;
 • zaangażowania klienta w rozmowę.
 • Zalety pytań otwartych:

 • odpowiedzi są swobodne;
 • zachęcają do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent układa ją sam;
 • istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy respondenta na dany temat;
 • odpowiedź nie jest ograniczona ani co do formy, ani co do treści oraz czasu.
 • Wady pytań otwartych:

 • często zostają one nieuzupełnione;
 • brak możliwości określenia liczby odpowiedzi;
 • niechęć do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent musi układać ją sam;
 • im więcej pytań otwartych, tym dłuższy czas realizacji badania;
 • możliwość złej interpretacji pytania;
 • umieszczanie ich na opakowaniach skutkuje najczęściej brakiem odpowiedzi;
 • są trudniejsze w kodowaniu oraz kosztowne.
 • Reklama