• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pychowice

  Przeczytaj także...
  Województwo krakowskie (łac. Palatinatus Cracoviensis) – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 17 650 km² posiadając 8 powiatów. Siedzibą wojewody był Kraków, a sejmiki ziemskie odbywały się w Nowym Korczynie.Skałki Twardowskiego – fragment wzgórza zrębowego Krzemionek Zakrzowskich w Krakowie, w sąsiedztwie Zalewu Zakrzówek otoczonego skałami a powstałego w 1990 roku w miejscu dawnego kamieniołomu.
  Jednostka Wojskowa Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" (w latach 2009-2011 Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila") – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych.

  Pychowice – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Od wschodu sąsiadują ze Skałkami Twardowskiego, od południa z Ruczajem. Pychowice leżą na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba. Wieś dóbr prestymonialnych kapituły katedralnej krakowskiej w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego w końcu XVI wieku.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Prestymonium (łac. praestimonium) - w prawie kanonicznym wieś, własność majątku wspólnego kapituły, oddawana w czasowy zarząd poszczególnym prałatom i kanonikom. Wsie takie w średniowieczu nosiły nazwę prestymonialnych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsza wzmianka o wsi Pychowice pojawiła się w 1254 roku w opisie wsi Dębniki. W 1490 roku wieś miała powierzchnię 6 łanów kmiecych. W 1581 wieś liczyła 4 łany kmiecie, 6 zagród z rolą, 6 komorników bez bydła oraz 4 komorników z bydłem.

  Małopolska Droga św. Jakuba – odtworzony w Polsce fragment Drogi św. Jakuba – europejskiej sieci średniowiecznych szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Odcinek Małopolskiej Drogi prowadzi z Sandomierza, przez Kraków do Oświęcimia i jest jedną z odnóg Via Regia. W przyszłości Małopolska Droga św. Jakuba ma się połączyć z projektowanymi górnośląskimi szlakami prowadzącymi do Góry św. Anny i stamtąd do Niemiec, lub do Raciborza i Cieszyna a stamtąd na Morawy i Czechy. Sandomierz w przyszłości będzie też ostatnim etapem projektowanej trasy prowadzącej z Lublina i łączącej się z małopolskim szlakiem. Długość trasy Sandomierz – Santiago de Compostela wynosi: 3242 km (przez Pragę) lub 3909 km (przez Wrocław).Cmentarz Pychowice – jeden z dwunastu obecnie funkcjonujących cmentarzy komunalnych Krakowa. Znajduje się on w północno-wschodniej części Dębnik.

  W 1941 roku, na mocy decyzji niemieckich władz okupacyjnych o rozszerzeniu granic miasta Krakowa, Pychowice stały się jego dzielnicą. Po wojnie decyzję utrzymano w mocy.

  Po 1995 roku Pychowice stały się popularne pod budowę nieruchomości jednorodzinnych, co powiększyło liczbę mieszkańców do 2015 roku dwukrotnie.

  W dzielnicy znajduje się kilka nieczynnych tuneli zwanych kawernami, które są pozostałością po fortyfikacjach Twierdzy Kraków

  Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) – były organ dowodzenia szczebla operacyjno-strategicznego powołany ustawą z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 4 lipca 2007 roku. Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11. Ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852) Dowództwo Wojsk Specjalnych zostało rozformowane a jego zadania przejęły i następcami prawnymi są Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.Kawerna, kawerna krasowo–sufozyjna – pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku procesów naturalnych ługowania, czyli rozpuszczania składników skalnych, przy równoczesnym odprowadzaniu do systemu krasowego materiałów klastycznych.

  Infrastruktura[ | edytuj kod]

 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • byłe Dowództwo Wojsk Specjalnych
 • Jednostka Wojskowa 4724
 • Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. F. Dąbrowskiego
 • klub piłkarski Pychowianka
 • klub piłkarski Pychoteam
 • Cmentarz Pychowice
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy, Warszawa 2008, s. 101.
  2. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk: Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. 2010. [dostęp 2013-01-31].
  3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914, s. 327.
  4. Kawerna Pychowice. W: Twierdza Kraków [on-line]. kaponiera.pl, 2014. [dostęp 2019-02-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-23)].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pychowice w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. IX: Pożajście – Ruksze. Warszawa 1888.
 • Pychowice.info - serwis informacyjny osiedla Pychowice
 • Dębniki – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Położone są na prawym, południowym brzegu Wisły a ich granice to ul. Monte Cassino od mostu Grunwaldzkiego, ul. Zielna, ul. Norymberska i rzeka Wisła. Dębniki zostały włączone do Krakowa w 1909 roku jako XI dzielnica katastralna.Komornik – chłop nie posiadający ziemi i zabudowań, mieszkający najczęściej u innych chłopów, utrzymujący się z pracy najemnej we dworze lub u zamożniejszych chłopów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dzielnica VIII Dębniki – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Do 1990 r. wchodziła w skład dzielnicy Podgórze. Ze względu na stosunkowo dużą ilość wolnych terenów do zabudowy, dzielnica VIII jest bardzo szybko rozwijającym się obszarem Krakowa. Szczególnie dotyczy to obszaru osiedla Ruczaj, położonego pomiędzy ulicą Kobierzyńską, a ulicami Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego, gdzie w ostatnich latach powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. Poza Ruczajem, dużo nowych inwestycji powstaje również na terenie Pychowic, Zakrzówka i osiedla Kliny-Zacisze. Na terenie tej dzielnicy znajduje się III Kampus UJ, Krakowski Park Technologiczny (stanowiący część Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz Zespół Szkół Łączności.
  Twierdza Kraków (niem. Festung Krakau) – pierwotnie austriackie dzieła obronne wokoło Krakowa, a obecnie bogate lapidarium historii architektury obronnej, gdzie obok prawie kompletnej twierdzy austriackiej istnieją dzieła starsze – kościuszkowskie fortyfikacje z XVIII w., Wawel oraz średniowieczne baszty cechowe.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Krakowska Kapituła Katedralna - kolegium kapłanów Archidiecezji Krakowskiej, którego zadaniem jest wzbogacanie kultu bożego oraz wspieranie arcybiskupa krakowskiego w rządzeniu diecezją.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.