• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pył - skała

  Przeczytaj także...
  Lityfikacja, konsolidacja – proces twardnienia skały okruchowej (proces przemiany skały luźnej w zwięzłą), będący etapem diagenezy. Dzięki tym procesom powstaje np. piaskowiec z piasku.Mułowiec – zwięzła skała okruchowa, będąca zlityfikowanym (scementowanym) mułem. Złożona głównie z ziaren kwarcu, czasem łyszczyków, skaleni, minerałów węglanowych i ilastych.
  Geologia inżynierska – dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych.

  Pyłniezlityfikowana skała okruchowa, zbudowana z ziarn o średnicy 0,01–0,06 mm. Zlityfikowany pył to pyłowiec, jednak termin ten jest rzadko stosowany, zastępowany najczęściej przez termin mułowiec. Pył w geologii inżynierskiej reprezentowany jest za pomocą symbolu π.

  Według klasyfikacji gruntów nieskalistych mineralnych na podstawie normy PN-86/B-02480, pył to grunt drobnoziarnisty ( d90 ≤ 2mm), mało spoisty (1% < Ip ≤ 10%), o zawartości frakcji:

 • >2 mm ( fp )- 0-30%,
 • >0,5 mm ( fπ )- 60-100%
 • >0,25 mm ( fi )- 0-10 %
 • Według tej normy wielkość ziarn mieści się w przedziale od 0,05 mm - 0,002 mm.

  W klasyfikacji gruntów według norm europejskich PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2 pył jest drobnoziarnistym gruntem naturalnym o wielkości 0,063 mm - 0,002 mm.

  Według normy BS 5930,1981 wielkość ziarn mieści się w przedziale od 0,06 mm - 0,002 mm.

  Bibliografia[]

 • Myslińska E., 2010, Laboratoryjne badania gruntów i gleb, pp:16-25. Wydanie II zmienione w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 978-83-235-0658-4
 • Ryka W. i Maliszewska A. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ISBN 83-220-0150-9. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.