• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Puszcza Wkrzańska  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Dobra (potocznie Dobra Szczecińska, do 1945 niem. Daber) – wieś położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, siedziba władz gminy Dobra (Szczecińska). Leży na południowym skraju Puszczy Wkrzańskiej (Równina Wkrzańska) nad Małą Gunicą, ok. 7 km na zachód od Szczecina i 5 km od przejścia granicznego w Lubieszynie.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Turystyka[]

  Dzięki niewielkiej odległości, walorom krajobrazowym (Wzgórza Warszewskie) i sąsiedztwu Zalewu Szczecińskiego stanowi ważne miejsce weekendowej rekreacji dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej. Liczne szlaki turystyczne (polskie, niemieckie i międzynarodowe). Od 2004 Puszcza wchodzi w skład Leśnego Kompleksu PromocyjnegoPuszcze Szczecińskie”.

  Siedliczka - strumień długości około 7 km mający źródła na Wzgórzach Warszewskich w rejonie dawnej, nieistniejącej obecnie, wsi Goślice (gmina Police).Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.

  Szlaki turystyczne[]

 • szlak turystyczny czerwony Szlak Puszczy Wkrzańskiej
 • szlak turystyczny czerwony Szlak „Ścieżkami Dzików”
 • szlak turystyczny niebieski Szlak Warszewski
 • szlak turystyczny niebieski Szlak Pokoju;
 • szlak turystyczny zielony Szlak Ornitologów
 • szlak turystyczny zielony Szlak „Przez Las Arkoński i Wzgórza Warszewskie”
 • szlak turystyczny żółty Szlak Policki
 • szlak turystyczny żółty Szlak Spacerowy nad Jezioro Głębokie
 • szlak turystyczny żółty Szlak Gocławski
 • szlak turystyczny czarny Szlak czarny Leśno Górne - Tanowo
 • szlak turystyczny czarny Szlak Pilchowski
 • szlak turystyczny czarny Szlak do Polany Harcerskiej
 • szlak turystyczny czarny Szlak nad Jezioro Świdwie
 • szlak rowerowy czerwony Szlak „Puszcza Wkrzańska”
 • szlak rowerowy czerwony Międzynarodowy szlak rowerowy Odra - Nysa
 • szlak rowerowy zielony Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego R-66
 • szlak rowerowy zielony Szlak „Do półwyspu Stare Warpno”
 • szlak rowerowy zielony Szlak „Wokół bagnistego terenu Ahlbeck”
 • szlak rowerowy zielony Szlak „Rothenklempenow”
 • szlak rowerowy zielony Szczeciński Szlak Graniczny
 • szlak rowerowy czarny Szlak Parków i Pomników Przyrody
 • szlak rowerowy czarny Trasa Hanzeatycka
 • Szlak kajakowy Gunica
 • Zdjęcia[]

 • Puszcza Wkrzańska (Ueckermünder Heide)”
 • Puszcza Wkrzańska, granica polsko-niemiecka na DW115

  Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae).Pasewalk – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w Niemczech, w powiecie Vorpommern-Greifswald, siedziba Związku Gmin Uecker-Randow-Tal. Do 3 września 2011 siedziba powiatu Uecker-Randow. Wcześniej, za czasów NRD, miasto znajdowało się w granicach okręgu Neubrandenburg.
 • Puszcza Wkrzańska
  DW 114 k. Pienic

 • Dolina Siedliczki

 • Położenie Friedländer Große Wiese

 • Wkra na skraju Puszczy Wkrzańskiej w Torgelow k. Pasewalku (Niemcy)

 • Puszcza Wkrzańska w Policach - Mścięcinie

 • Droga leśna w rejonie Siedlic

 • Droga leśna k. Przęsocina

  Droga gruntowa (droga o nawierzchni gruntowej) – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalona w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla, itp.Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.
  Park Leśny Arkoński (Uroczysko Las Arkoński) zwany powszechnie Lasem lub Laskiem Arkońskim (do 1945 niem. Eckerberger Wald) – leśny obszar rekreacyjny wchodzący w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie, fragment Puszczy Wkrzańskiej, o powierzchni 976,9 ha, położony w północnej i północno-zachodniej części Szczecina na Wzgórzach Warszewskich. Obejmuje swoim obszarem północne części osiedli Arkońskie-Niemierzyn, zachodnią część osiedla Osów, a także wschodnią granicę osiedla Głębokie.
  Derkacz (zwyczajny) (Crex crex) – gatunek średniego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący Europę poza jej północno-wschodnią częścią oraz Azję po Zabajkale, Iran i Chiny. Zimuje w Afryce na południe od Sudanu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w całym kraju, jednak jest to rozkład nierównomierny: liczniejszy jest na północy i wschodzie. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.
  Gęś domowa (Anser anser f. domestica) - ptak użytkowy będący formą udomowioną gęsi gęgawy (Anser anser). Domestykacja nastąpiła około 1000 p.n.e. w krajach śródziemnomorskich, gdzie zimowała. Rasy gęsi domowej: gęś biała włoska, gęś biała kołudzka, gęś czeska, gęś landejska (gęś landes), gęś sewastopolska i in.
  Karpino (do 1945 niem. Karpiner See) – jezioro śródleśne w Puszczy Wkrzańskiej, gminie Police, ok. 300 m na zachód od osady Karpin i ok. 13 km na północny zachód od centrum Polic. Nazwę jeziora Karpino wprowadzono urzędowo rozporządzeniem w 1949 roku .
  Gumieńce (do 1945 niem. Scheune) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.