• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Puszcza Stromecka

  Przeczytaj także...
  Puszcza Kozienicka – kompleks leśny w środkowej Polsce, położony na obszarach Równiny Kozienickiej, pomiędzy Radomiem i Wisłą, na granicy powiatów kozienickiego i radomskiego (województwo mazowieckie). Część pradawnej Puszczy Radomskiej. Od XVI w. nazywano ją powszechnie, ze względu na rolę jaką odgrywała wtedy położona w jej środku Jedlnia – Puszczą Jedleńską. Obecna nazwa utrwaliła się dopiero od połowy XIX wieku.Puszcza (dawniej pustkowie lub dzicz) - wielki kompleks leśny oznaczający w przeszłości pustać czyli niezamieszkały, odludny obszar, porośnięty pralasami lub praborami. Pierwotne puszczańskie drzewostany były bardzo bogate pod względem składu gatunkowego i struktury warstwowej. Rosły tam nie tylko stare, potężne drzewa, ale również wiele krzewów, przygłuszonych mniejszych drzew, bogate runo oraz młode drzewa wyrosłe w lukach po zwalonych olbrzymach.
  Zamoyscy – polski ród szlachecki o przydomku Saryusz pieczętujący się herbem Jelita. Początkowo należący do średniozamożnej szlachty w wyniku działań Jana Zamoyskiego w II połowie XVI w. awansował do grona magnaterii. Wzrost znaczenia rodu został przypieczętowany w roku 1589, kiedy to Jan Zamoyski utworzył Ordynację Zamojską. Od roku 1778 ród jest w posiadaniu tytułu hrabiowskiego, który został nadany X Ordynatowi Zamoyskiemu, Andrzejowi Zamoyskiemu.

  Puszcza Stromecka (także: Stromiecka) – puszcza leżąca pośrodku terenu między Pilicą a Radomką, równolegle do obu rzek oraz pasami lasów nad nimi. Od wschodu ogranicza ją Wisła a od zachodu droga krajowa nr 7.

  Nazwa pochodzi od wsi Stromiec.

  W średniowieczu była częścią Puszczy Radomskiej. Obecnie wchodzi w skład Nadleśnictwa Dobieszyn, a niewielkie skrawki lasu są własnością prywatną.

  Historia[ | edytuj kod]

  Puszcza Stromecka była własnością królewską aż do 1795 r. (do III rozbioru Polski), nie należała do dóbr stołowych królów polskich, jak Kozienicka i w związku z tym była słabiej chroniona. Szybko uległa wytrzebieniu.

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.Rezerwat Przyrody Majdan - rezerwat przyrody utworzony w 1990 r. na terenie gminy Stromiec, na gruntach Nadleśnictwa Dobieszyn obręb Dobieszyn o powierzchni 50,60 ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami naturalnego pochodzenia. Rosną tu drzewostany z panującą olchą z domieszką dębu, lipy, wiązu, brzozy, jawora oraz sosny.

  Lasy królewskie chronili „gajownicy”, zwierzynę chronili „łownicy”, którzy organizowali łowy dla króla lub jego gości. Mieszkańcy wsi królewskich mieli prawo „ugaju” tj. uzgodnionego zaopatrywania się w drewno opałowe z leżaniny, a także i budulcowe w razie pożaru zagrody, wypasu w lasach bydła i trzody. Pobierano opłaty za pnie bartne i zbieranie żołędzi przynoszących znaczne dochody.

  Radomka ( dawniej Radomierza, Radomierz) – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 115,989 km i powierzchni dorzecza ponad 2000 km². Rezerwat przyrody Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, na terenie gminy Głowaczów, leśnictwa Studzianki, nadleśnictwa Dobieszyn.

  Proces wylesiania nasilił się w połowie XIX wieku gdy część lasów podlegała zamianie z osobami prywatnymi za tereny, na których budowano twierdzę Modlin. Prowadzono ogromne wyręby a drewno spławiano Pilicą i Wisłą do Warszawy. O rabunkowym charakterze wyrębu świadczy istnienie na odcinku 10 kilometrów aż 4 wsi o nazwie Budy (Brankowskie, Michałowskie, Boskowolskie (obecnie miejscowość Krzemień), Grzegorzewskie). Mieszkańcy wypalali węgiel, pędzili smołę, niszcząc resztki mocno przerąbanych lasów.

  Twierdza Modlin – twierdza położona na Mazowszu u zbiegu Wisły i Narwi, około 30 km na północny zachód od Warszawy. Składa się z cytadeli położonej na prawym brzegu Narwi, umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz z dwóch pierścieni fortów. Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.Rezerwat przyrody Starodrzew Dobieszyński – rezerwat przyrody w pobliżu wsi Dobieszyn, na terenie leśnictwa Ksawerów, nadleśnictwa Dobieszyn, utworzony w 1990 w celu zachowania unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej. Drzewostan obejmuje starodrzew dębowo-sosnowy naturalnego pochodzenia na siedlisku lasu mieszanego świeżego, część drzewostanu posiada dwupiętrową budowę.

  Część lasów Puszczy Stromeckiej do 1945 r. należała do Zamoyskich, których dobra obejmowały Magnuszew i Trzebień.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie Puszczy Stromeckiej:

 • Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego
 • Majdan
 • Olszyny
 • Starodrzew Dobieszyński
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karol Piasecki, Puszcza Stromiecka, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa, 1990, ​ISBN 83-7005-254-1

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  Karol Piasecki: W widłach Wisły i Pilicy (Puszcza Stromecka) : szlaki turystyczne. Warszawa: Wyd. PTTK Kraj, 1986. ISBN 83-7005-066-2.

  Ekonomia, dobra stołowe – część dóbr królewskich (królewszczyzn) wydzielonych w latach 1589-1590 przeznaczonych wyłącznie na zaspokojenie potrzeb króla i skarbu nadwornego w przeciwieństwie do pozostałych dóbr królewskich, oddawanych jako uposażenie starostom.Droga krajowa nr 7 – droga krajowa prowadząca z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 prowadzącą dalej przez Słowację do stolicy Węgier, Budapesztu oraz na odcinku Gdańsk – węzeł Elbląg Wschód częścią trasy E28. Fragment z Krakowa do Rabki jest także częścią trasy tzw. Zakopianki, czyli najczęściej uczęszczanej przez turystów drogi w Tatry. Trasa przebiega przez pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nadleśnictwo Dobieszyn
 • O Puszczy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magnuszew (dawn. Magnuszów) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Magnuszew. W latach 1377 - 1869 Magnuszew posiadał prawa miejskie.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Puszcza Radomska – w średniowieczu potężna puszcza w granicach rzek Pilicy (od północy), Wisły (od wschodu), Iłżanki (od południa) i Szabasówki − dopływu Radomki koło Szydłowca − (od zachodu).
  Pilica – rzeka w południowej i centralnej Polsce, najdłuższy lewy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 319 km, a powierzchnia dorzecza 8341 km². Płynie przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Niziny Środkowopolskie oraz Nizinę Środkowomazowiecką i wpada do Wisły w okolicach wsi Ostrówek, w regionie geograficznym zwanym Doliną Środkowej Wisły.
  Stromiec – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, siedziba gminy Stromiec. Wieś zamieszkana jest przez 909 mieszkańców (2006).
  Budy Brankowskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Białobrzegi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.