• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Puszcza Dulowska  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Grubodziób zwyczajny, grubodziób, pestkojad, grabołusk (Coccothraustes coccothraustes) – gatunek małego ptaka z rodziny łuszczaków, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Coccothraustes.
  Przyroda Puszczy[]

  Ssaki[]

  Ciekawsze gatunki:

 • Łoś Alces alces
 • Jeleń europejski Cervus elaphus
 • Daniel Dama dama
 • Sarna Capreolus capreolus
 • Dzik Sus scrofa
 • Lis Vulpes vulpes
 • Borsuk Meles meles
 • Wydra Lutra lutra
 • Gronostaj Mustela erminea
 • Kuna leśna Martes martes
 • Łasica Mustela nivalis
 • Jeż wschodni Erinaceus concolor
 • Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
 • Zając szarak Lepus capensis
 • Wiewiórka pospolita Scirus vulgaris
 • Bóbr europejski Castor fiber
 • Mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus
 • Popielica Glis glis
 • Orzesznica Muscardinus avellanarius
 • Nocek duży Myotis myotis
 • Ptaki[]

  Ciekawsze gatunki lęgowe:

  Zalas – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice.Zalas graniczy z Grojcem, Tenczynkiem, Frywałdem, Sanką i z przysiółkiem Rybnej - Wrzosami W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego.Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.
 • Jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis
 • Krogulec Accipiter nisus
 • Myszołów Buteo buteo
 • Kobuz Falco subbuteo
 • Puszczyk Strix aluco
 • Żuraw Grus grus
 • Dzięcioł czarny Dryocpus martius
 • Paszkot Turdus viscivorus
 • Świstunka leśna Phylloscopus sybilatrix
 • Samotnik Tringa ochropus
 • Raniuszek Aegithalos caudatus
 • Sikora czubatka Lophophanes cristatus
 • Sikora uboga Poecile palustris
 • Wilga Oriolus oriolus
 • Kruk Corvus corax
 • Kowalik Sitta europea
 • Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
 • Gil Pyrrhula pyrrhula
 • Gady[]

 • Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
 • Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 • Padalec Anguis fragilis
 • Zaskroniec Natrix natrix
 • Żmija zygzakowata Vipera berus
 • Płazy[]

 • Ropucha szara Bufo bufo
 • Żaba trawna Rana temporaria
 • Kumak nizinny Bombina bombina
 • Rzekotka drzewna Hyla arborea
 • Ryby[]

 • Pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario
 • Szczupak Esox lucius
 • Płoć Rutilus rutilus
 • Okoń Perca fluviatilis

 • Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny świstunek (Phylloscopidae), wcześniej zaliczany do pokrzewkowatych (Sylviidae).

  Miejsca w Puszczy[]

  W centralnej części puszczy położony jest Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) znajdujący w zarządzie Nadleśnictwa Chrzanów. Na południowo-wschodnim skraju Puszczy Dulowskiej położone jest Alvernia Studios.

  Poszczególne fragmenty Puszczy Dulowskiej mają tradycyjne nazwy wśród których wyróżnia się następujące:

 • Las Rajchów
 • Łąki Karniowskie
 • Górki
 • Lisie Górki
 • Na Stawach
 • Na Lipówce
 • Podlas
 • Wielkie Bagno
 • Małe Bagno
 • Czerwone Bagno
 • Olszyna
 • Kregulec
 • Oblaski
 • Kalemba
 • Zbójnik
 • Las Rudno
 • Babi Koniec
 • Pod Hubertem
 • Wilk
 • Księża Wieś
 • Spalisko
 • Za Białką (Leśniczówka Czerna)
 • Białka (Leśniczówka Białka)
 • Ośrodek Łowiecki – Barak
 • Droga Karniowska
 • Droga Nowa
 • Droga Alwerska
 • Droga na Siejkę
 • Zakręt
 • Zalew Chechło
 • Gliniak
 • Staw Wroński
 • Szlak rowerowy[]

  szlak rowerowy zielony – z Krzeszowic przez Miękinię, Dolinę Kamienic, Wolę Filipowską, Puszczę Dulowską, Las Orlej, rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno, Dolinę Sanki i Niedźwiedzią Górę do Krzeszowic. szlak rowerowy czerwony – Psary, Karniowice, Dulowa, Puszcza Dulowska, Bolęcin. szlak rowerowy niebieski – Zalew Chechło, Puszcza Dulowska, Zamek Tenczyn. szlak rowerowy czarny – Regulice, Nieporaz, Kopuły RMF, Puszcza Dulowska, Zamek Tenczyn.
  Żuraw (zwyczajny), żuraw popielaty, żuraw szary (Grus grus) – gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Do niedawna można go było spotkać w całej Europie. W wyniku osuszania podmokłych lasów zniszczono jego lęgowiska i obecnie na południe od Bałtyku i na południu Europy występuje tylko wyspowo. Ciągły zasięg obejmuje Półwysep Skandynawski, północną Rosję i Azję aż po wschodnią Syberię. Wiosenne powroty w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej aż do Sudanu.Rudawa – rzeka w województwie małopolskim, lewy dopływ Wisły, do której uchodzi w 75,4 km biegu Wisły, na Bulwarze Rodła. Powstaje z połączenia Krzeszówki i Rudawki, wypływających z Wyżyny Olkuskiej na południowo zachodnich krańcach wsi Rudawa, następnie płynie przez Rów Krzeszowicki, przedziera się przez Grzbiet Tenczyński i uchodzi w Krakowie między Półwsiem Zwierzynieckim a Zwierzyńcem koło klasztoru Norbertanek.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oblaski (lub Oblaszki) – część wsi Nieporaz w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Alwernia
  Sikora uboga, szarytka, błotniczka, sikora trzcinna (Poecile palustris) – gatunek małego ptaka z rodziny sikor (Paridae).
  Dolina Sanki – dolina rzeki Sanka na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest najdłuższą doliną na obszarze Garbu Tenczyńskiego. Ma długość ok. 5 km, jej zbocza są w dużym stopniu zalesione, wśród drzew czasami prześwitują skały wapienne. Miejscami zbocza tworzą stromo podcięte ściany. W górnej części doliny znajduje się jej boczne odgałęzienie – będący rezerwatem przyrody mroczny wąwóz zwany Zimnym Dołem. W ujściu tego wąwozu w miejscowości Baczyn potężne pionowe ściany skalne. Na przeciwległych zboczach, na Zamkowej Górze resztki wczesnośredniowiecznego grodziska. Poniżej Wąwóz Półrzeczki z stromymi ścianami skalnymi, na których uprawiana jest wspinaczka skałkowa, z dwoma jaskiniami i kilkoma grotami. Najpiękniejszy jest odcinek w okolicach Mnikowa tzw. Dolina Mnikowska będąca rezerwatem przyrody. Dolina tworzy tutaj wąski wąwóz wcięty głęboko w skały wapienne o fantastycznych kształtach.
  Łoś (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Alces. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Niedźwiedzia Góra – całkowicie zalesione wzniesienie (354 m n.p.m.) na obszarze Garbu Tenczyńskiego na południowy wschód od Krzeszowic, koło południowo wschodnich krańców Tenczynka. Wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego (m.in. Puszcza Dulowska, Las Zwierzyniecki).
  Kuna leśna, tumak (Martes martes) – gatunek niewielkiego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych. Występuje w całej niemal Europie oraz w Azji, aż po Iran i zachodnią Syberię. W Polsce występuje, choć niezbyt licznie, na całym obszarze kraju, a zasięg jej występowania często pokrywa się z występowaniem kuny domowej.
  Łasica (Mustela) – rodzaj lądowego ssaka drapieżnego z rodziny łasicowatych (Mustelidae). Gatunki zaliczane do tego rodzaju są najmniejszymi ssakami w rzędzie drapieżnych (Carnivora).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.