• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Push to talk

  Przeczytaj także...
  Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.PMR (z ang. Private Mobile Radio) – pasmo częstotliwości w okolicy 446 MHz (stąd znane również pod nazwa PMR 446), na którym można prowadzić bezpłatną dwustronną foniczną łączność radiową.
  Radiotelefon (transceiver, trx, walkie-talkie, krótkofalówka) to niewielka, uproszczona radiostacja nadawczo-odbiorcza służąca do porozumiewania się głosem na niewielkie odległości, pełniąca rolę mobilnego telefonu. Telefon komórkowy jest zminiaturyzowanym cyfrowym radiotelefonem pracującym tylko ze stacjami bazowymi i posiadającym przez to większy zasięg od radiotelefonów pracujących pomiędzy sobą (bezpośrednio). Zaletą i przewagą radiotelefonu jest praca bez infrastruktury sieci oraz duża niezależność, dlatego używają jej służby profesjonalne, jest także jedynym środkiem łączności podczas wojny, gdy stacje retransmisyjne (np. GSM) są zniszczone, oraz w innych sytuacjach, np. podczas klęsk żywiołowych. Do celów amatorskich używane są radiotelefony (radiostacje) dla krótkofalowców oraz radiotelefon/radiostacja obywatelska krótkofalowa wąskopasmowa pracująca w paśmie 26,960 MHz do 27,400 MHz zwana CB radiem.
  Radiotelefony PMR działające w technologii push-to-talk

  Push to talk (PTT, ang. naciśnij i mów, w skrócie NIM, inna nazwa: system przyciskowy) — technologia umożliwiająca szybką komunikację w obrębie wybranej grupy osób, opierająca się na przesyłaniu danych jednym kanałem w trybie half-duplex. Przełączanie w tryb nadawania informacji realizowane jest poprzez chwilowe wciśnięcie i przytrzymanie przycisku. Najpowszechniej spotkać można ten system w krótkofalówkach walkie-talkie i CB radiu.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Push-to-Talk over Cellular (PoC) to standard umożliwiający szybką komunikację w grupach w sieciach komórkowych. Od strony funkcjonalnej zasada działania jest podobna do radiotelefonu (pot. krótkofalówki). Usługa PoC umożliwia użytkownikom sieci komórkowych wysłanie wiadomości głosowej do jednego lub więcej użytkowników sieci komórkowej za pomocą jednego przycisku.

  Początki systemu przyciskowego sięgają pierwszych dziesięcioleci XX w., kiedy to do łączności morskiej i wojskowej wykorzystywano działające na zasadzie push and talk radiotelefony. Pierwszym szeroko dostępnym, cywilnym rozwiązaniem była uruchomiona w 1946 r. w Saint Louis jednokanałowa telefonia samochodowa, obsługiwana za pośrednictwem dużego nadajnika umieszczonego na szczycie wysokiego budynku. Rozkwit technologii push to talk postępował od wczesnych 50. XX w., aż do wyewoluowania w system IMTS (ang. Improved Mobile Telephone System) używający wielu kanałów do transmisji.

  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.Transmisja dwukierunkowa (dupleks, ang. duplex) to, w informatyce i telekomunikacji, określenie połączenia, w którym możliwe jest nadawanie i odbieranie informacji w obu kierunkach. Nadajnik i odbiornik mogą zamienić się funkcjami lub pełnią te funkcje jednocześnie. Wyróżnia się następujące typy dupleksu:

  Push to talk w telefonii komórkowej[ | edytuj kod]

  Telefony komórkowe wyposażone w funkcję push to talk mogą mieć dodatkowy przycisk, po wciśnięciu i przytrzymaniu którego można przekazywać wiadomości głosowe do określonej grupy osób. Po zwolnieniu przycisku telefon przełącza się w tryb odbierania informacji - wtedy inni użytkownicy mogą przekazywać nam wiadomości głosowe. W danym momencie może mówić tylko jedna osoba. Telefon z funkcją push to talk przypomina więc krótkofalówkę (walkie-talkie). W telefonii komórkowej usługa push to talk (płatna, nie pomijająca sieci komercyjnych) realizowana jest w technologii VoIP, a dane (głos) przesyłane są za pomocą GPRS. Jak dotąd, wśród polskich operatorów, usługę tę oferuje Plus oraz T-Mobile.

  General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często "technologią" 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G.VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nazwa wymieniona w polskim tłumaczeniu książki Tanenbauma (patrz: bibliografia)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrew S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, wydanie 4, Helion 2004
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Push-to-Talk over Cellular
 • Warto wiedzieć że... beta

  CB radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie, pol. radiostacja pasma obywatelskiego) – pasmo radiowe i urządzenia łączności (radiostacja, anteny i osprzęt) pracujące w zakresie 27 MHz (11 metrów). Połączenia w terenie otwartym i płaskim o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów – stacje bazowe, do kilkunastu kilometrów stacje samochodowe, od kilkuset metrów do kilku kilometrów radiostacje ręczne (zależnie od anteny), a także możliwe łączności przez odbicie fali od jonosfery na kilka i więcej tysięcy kilometrów (łączność DX).
  Walkie-talkie – rodzaj radiotelefonu o małej mocy, zwykle w postaci terminalu ręcznego. Pierwsze tego typu urządzenia znalazły zastosowanie w czasie II wojny światowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.