• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Purany

  Przeczytaj także...
  Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Kurmapurana (dewanagari कूर्म पुराण, trl. kūrmapurāṇa) – purana śiwaicka tradycji paśupatów. Kurmapurana zawiera tekst Iśwaragity.
  Brahmandapurana – hinduistyczny tekst religijny, jedna z osiemnastu wielkich puran ( Mahapurana ). Podzielona jest na cztery zasadnicze części o tytułach Prakrija, Anusanga, Upodghata i Upasamhara. Zawiera tekst Adhjatmaramajana. Przynależy do nauk śiwaizmu.

  Purany (dewanagari पुराण, trl. purāṇa) – gatunek literacki świętych pism hinduizmu. Poruszają tematy takie jak: historia, religia, tradycja.

  Według tradycji ich autorem jest Wjasa.

  Mahapurany[]

  Wielkie purany (Mahapurany):

  Lingapurana ( dewanagari लिङ्गपुराण ) – hinduistyczny tekst religijny, jedenasta z osiemnastu wielkich puran (Mahapurana). Podzielona jest na dwie części.Wisznudharmottarapurana (trl. Viṣṇudharmottarapurāṇa, ang. Vishnudharmottara Purana, Purana najwyższego obowiązku religijnego (dharmy) Wisznu)) – upapurana wisznuicka, podzielona na trzy księgi, której kompilacja datowana jest na lata 450-650 n.e.
 • Brahmapurana" (nr 1) - najstarsza
 • Padmapurana" (nr 2) - w przeważającej części wisznuicka.
 • Wisznupurana" (nr 3) - wisznuicka
 • Śiwapurana" (Wajupurana) (nr 4) - śiwaicka
 • Bhagawatapurana" (nr 5) - wisznuicka
 • Naradapurana" (nr 6) - wisznuicka, idea bhakti.
 • Markandejapurana (nr 7)
 • Agniarpurana" (nr 8)
 • Bhawiszjapurana (nr 9)
 • Brahmawaiwartapurana (nr 10)
 • Lingapurana (nr 11) - śiwaicka
 • Warahapurana (nr 12) - wpływy wisznuickie, poświęcona Śiwie, teksty śaktyjskie
 • Skandapurana (nr 13) - śiwaicka
 • Wamanapurana (nr 14) - śiwaicka
 • Kurmapurana (nr 15)
 • Matsjapurana (nr 16)
 • Garudapurana(nr 17)
 • Brahmandapurana(nr 18) - hymny śaktyjskie
 • Upapurany[]

  Są także tzw. Purany mniejsze. Madhusudana wymienia 18 upapuran :

  Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.Bhagawatapurana – piąta purana według tradycyjnego spisu, zwana "Śrimad-Bhagavatam", czy też bhagavata. Śrimad-Bhagawatam jest osobistym komentarzem do Wedantasutry, napisanym przez Śri Wjasadewę. Zostało ono napisane w dojrzałym okresie jego duchowego życia.
 • Sanatkumara
 • Narasimha
 • Nandi
 • Śiwadharma
 • Daurwasa
 • Naradija
 • Kapila
 • Manawa
 • Auśanasa
 • Brahmanda
 • Waruna
 • Kalika
 • Maheśwara
 • Samba
 • Saura
 • Paraśara
 • Maricza
 • Bhargawa
 • Inne purany[]

 • Wisznudharmottarapurana
 • Purany tamilskie[]

  Purany tamilskie pisane w języku tamilskim, reprezentują tradycje śiwaickie.

  Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
 • Perijapuranam"- Śekkilar
 • Tiruvileiyadalpuranam"- Muniwar (XII w n.e.)
 • Halasyamahatmypuranam"
 • Kandapuranam"-Kaczczijappara
 • Koyirpuranam"(XIII w n.e.) - Umbadi
 • Tiruvadavurarpuranam" • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wajupurana (sanskr. वायुपुराण, trl. Vāyupurāṇa) – hinduistyczny tekst religijny, jedna z osiemnastu wielkich puran (mahapurana). Tytuł zawiera imię boga Waju. Przynależy do nauk śiwaizmu. Powstanie dzieła datuje się na V lub VI wiek.
  Warahapurana ( dewanagari वराहपुराण , trl. vārāhapurāna ) – hinduistyczny tekst religijny, dwunasta z osiemnastu wielkich puran ( Mahapurana ). Przynależy do nauk wisznuizmu. zawiera opis misji awatara Warahy.
  Język tamilski (tamil), tamilski: தமிழ் (tamizh) – język z rodziny drawidyjskiej, jej grupy południowej. Drugi, obok języka telugu, pod względem liczby użytkowników język tej rodziny – posługuje się nim około 65 mln Tamilów. Zamieszkują oni głównie południowoindyjski stan Tamil Nadu (60 mln) oraz wyspę Cejlon (4 mln). Językiem tym posługuje się także ponad milion emigrantów tamilskich w Malezji i Singapurze. Język urzędowy Singapuru, Sri Lanki i stanu Tamil Nadu.
  Wjasa (dewanagari व्यास , trl. vyāsa , dosł. "zbieracz", "kompilator", również Wedawjasa (वेद व्यास, trl. veda vyāsa , ang. Veda Vyasa) – tytuł odnoszący się do wielu Indusów. Najczęściej używa się go w odniesieniu do starożytnego mędrca indyjskiego - Weda-Wjasy, któremu przypisuje się autorstwo Mahabharaty i Puran oraz podział Wedy na części. Uważany za kompilatora Brahmasutr.
  Śiwaizm tamilski – jedna z sześciu głównych szkół indyjskiego śiwaizmu (trzech do dziś istniejących). Była silnie dewocyjnym systemem religijnym (bhakti), klasyfikującą się jako monoteizm. Głosiła filozofię dualistyczną, twierdząc, że realne są trzy odrębne rodzaje bytu: Brahman, dusze i materia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.