• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Punkt widokowy

  Przeczytaj także...
  Wieża widokowa (obserwacyjna) – sztucznie wyniesiony punkt widokowy w terenie w celu umożliwienia oglądania uroków panoramy okolicy i dalej odległych terenów. Są to budowle: murowane z kamienia lub cegły, betonowe, stalowe lub drewniane, usytuowane z reguły w najwyższym punkcie w okolicy. Na szczycie wieży widokowej znajduje się taras widokowy.Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.
  Taras – pozioma powierzchnia (budowla) umieszczona na wysokości parteru (terra – ziemia), ale również piętra lub na dachu (stropodach) i wówczas ogrodzona balustradą, przystosowana do przebywaniania na niej ludzi.
  Platforma widokowa na Szczytniku

  Punkt widokowy – miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki. Punkt widokowy może być wyposażony w urządzenia obsługi ruchu turystycznego oraz infrastrukturę informacyjno-porządkową.

  Topografia (z gr.: τόπος topo-, "miejsce" i γράφω graphia, "opisywanie") – dział geografii zajmujący się badaniem kształtu i rysów (cech) powierzchni Ziemi lub innych planet, księżyców i planetoid.Szczytnik (niem. Steinberg) – najwyższa (589 m n.p.m.) kulminacja niewielkiego stoliwa stanowiącego południowo-wschodni skraj Gór Stołowych. Leży na terenie dzielnicy o tej samej nazwie miasta Szczytna.

  Punkty widokowe dzielimy:

  Szczyt – w ścisłym znaczeniu: najwyższy punkt wypukłej formy terenu: góry, grzbietu, grani, wzgórza, wydmy itp. Powszechnie jednak stosuje się określenie "szczyt" jako synonim całej góry, zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach. W fachowej literaturze dla określenia najwyższej części, czyli czubka góry, czy turni, stosuje się określenie wierzchołek. I tak np. przez pojęcie Śnieżnica rozumie się całą górę Śnieżnica mającą 3 wierzchołki: Na Budzaszowie, Wierchy i Nad Stambrukiem.Molo – budowla hydrotechniczna; wysunięty w morze, prostopadle albo ukośnie do brzegu, pomost albo nasyp ziemny obramowany nabrzeżami, przystosowany do obsługi statków oraz ruchu pojazdów albo ruchu pieszego lub do obsługi jednostek sportowych i statków pasażerskich.
 • ze względu na działalności człowieka:
 • naturalne – wzniesienia, zbocza gór, skarpy, szczyty, skałki,
 • sztuczne – wieże widokowe, mola, tarasy,
 • ze względu na kąt widzenia:
 • punkty widokowe pełne – z pełnym kątem widzenia 360°,
 • punkty widokowe szerokie – z szerokim kątem widzenia powyżej 180°,
 • punkty widokowe ograniczone – obejmujące mały kąt widzenia poniżej 180°, w którym w polu widzenia znajduje się tylko szczególny fragment obiektu.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wioletta Kacprzyk: Punkt widokowy. W: Encyklopedia leśna [on-line]. [dostęp 2017-04-20].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wieże widokowe gór i pogórzy
 • Rozmiar kątowy (wielkość kątowa, kąt widzenia) obiektu jest to kąt pomiędzy skrajnymi promieniami tworzącymi obraz tego obiektu, dobiegającymi do punktu, w którym znajduje się obserwator. Jednostką rozmiaru kątowego jest radian lub ° (stopień). Jeżeli rzut obiektu na płaszczyznę prostopadłą do kierunku obserwacji ma kształt koła, wówczas jego rozmiar kątowy ma tylko jedną wartość – jest to rozmiar średnicy tego koła. Dla obiektów o innych kształtach rozmiar kątowy zależy od płaszczyzny kąta, czyli od kierunku pomiaru (prostopadłego do prostej łączącej obserwatora z mierzonym obiektem). Rozmiar kątowy widocznego obrazu ciała może zostać zmieniony – przy niezmienionym położeniu ciała i obserwatora – przy użyciu przyrządów optycznych.Wieża widokowa na Górze Świętej Anny – kamienna wieża widokowa zbudowana w 1911 r. na stanowiącej część Wzgórz Włodzickich Górze Świętej Anny, w Nowej Rudzie na Ziemi kłodzkiej. Obecnie znajduje się w niej telewizyjna stacja retransmisyjna Nowa Ruda/Góra Św. Anny. Właścicielem obiektu jest EmiTel.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skałka, skałki – naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, występująca na szczytach lub zboczach gór, dolin i wąwozów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.