• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Punkt eksploatacyjny

  Przeczytaj także...
  Bocznica kolejowa – infrastruktura kolejowa przeznaczona do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej.Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury.
  Kolej – droga szynowa wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służąca do przewozu osób i rzeczy.

  Punkt eksploatacyjny – wyznaczone miejsce na sieci kolejowej służące eksploatacji kolei.

  Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.Przystanek osobowy (publiczny) – miejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi pasażerskie, wyłączając postoje dla potrzeb technicznych i pracowniczych.

  Punkty eksploatacyjne dzieli się na:

 • posterunki ruchu, służące do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego,
 • punkty ekspedycyjne (handlowe) to przystanki osobowe, ładownie i bocznice.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.