• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Punkt bazowy

  Przeczytaj także...
  ppm (ang. parts per million) - sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.Znaki pisarskie – znaki stanowiące pismo, symbole graficzne oznaczające dźwięki mowy lub znaczenia myślowe. Ciąg znaków pisarskich nazywamy tekstem.
  % – znak typograficzny oznaczający procent (1/100 część – Unicode U+0025 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 100).

  Punkt bazowy ( ‱ ) – jedna setna punktu procentowego.

  znak typograficzny oznaczający punkt bazowy (1/10 000 część – Unicode U+2031 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 10 000).

  Podobne znaki to:

 • % – znak oznaczający procent (1/100 część – Unicode U+0025 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 100)
 • – znak oznaczający promil (1/1000 część – Unicode U+2030 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 1000)
 • W Unikodzie znak punktu bazowego występuje w wersjach:

  Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:ppt (ang. parts per trillion) – przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 bilion (ang. trillion - 10) cząsteczek rozpuszczalnika.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ppm
 • ppb
 • ppt • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.
  Punkt procentowy (w skrócie p.p.) - jednostka różnicy między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym.
  ppb (ang. parts per billion) - to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 miliard (ang. billion - 10) cząsteczek rozpuszczalnika.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.