• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pugwash

  Przeczytaj także...
  Manifest Russella-Einsteina – apel napisany przez Bertranda Russella i wystosowany 9 lipca 1955 r. w Londynie przez niego i Alberta Einsteina do uczonych z całego świata, by zjednoczyli się w dążeniu do zrealizowania światowego pokoju przez rozbrojenie i porozumienie. Pod apelem podpisało się 11 naukowców (Albert Einstein, Bertrand Russell, Leopold Infeld i Józef Rotblat, Max Born, Perry W. Bridgman, Frederic Joliot-Curie, Hermann Joseph Muller, Linus Pauling, Cecil F. Powell, Hideki Yukawa). Manifest dał początek ruchowi Pugwash i debacie o kontroli zbrojeń, które na przełomie lat 1960. i 1970. przybrały formę umów międzynarodowych. Mieczysław Franciszek Rakowski (ur. 1 grudnia 1926 w Kowalewku-Folwarku, zm. 8 listopada 2008 w Warszawie) – polski polityk komunistyczny, premier PRL w latach 1988–1989, poseł na Sejm PRL VI, VII, VIII i IX kadencji, ostatni I sekretarz KC PZPR.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Pugwash, pełna nazwa: Konferencja Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych – ruch uczonych na rzecz rozbrojenia i pokoju. Nazwa pochodzi od miejsca pierwszego posiedzenia, kanadyjskiej miejscowości Pugwash, gdzie amerykańscy i rosyjscy naukowcy utworzyli tę organizację.

  Uczestnicy konferencji odwołali się do ogłoszonego w 1955 roku antywojennego manifestu brytyjskiego filozofa Bertranda Russella, pod którym podpisał się Albert Einstein (nazywanego Manifestem Russella-Einsteina). Pugwash opracowuje raporty dla rządów poszczególnych państw w sprawie broni atomowej (i innych broniach masowej zagłady).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Zbrodnia lubińska (zwana również wydarzeniami lubińskimi) - zbrodnia, jakiej dopuścił się komunistyczny system podczas pokojowej manifestacji 31 sierpnia 1982 roku w rocznicę porozumień sierpniowych. W wyniku działań milicji i ZOMO od kul zginęły trzy osoby: Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak, kilkadziesiąt zostało rannych.

  W Polsce XVI Konferencja Pugwash pt. „Rozbrojenie i światowe bezpieczeństwo, głównie w Europie” (Disarmament and World Security, Especially in Europe) odbyła się w dniach 11-16 września 1966 roku w Grand Hotelu w Sopocie, sekretarzem komitetu organizacyjnego był prof. Wiesław Wojnowski. W sierpniu 1982 Pugwash zorganizował również konferencję generalną w Warszawie, na zaproszenie ówczesnych władz. Organizatorem ze strony polskiej był profesor Maciej Nałęcz. Uczestnicy konferencji spotkali się m.in. z Mieczysławem Rakowskim i Wojciechem Jaruzelskim. Jednocześnie uczestnikom konferencji rozdano wydrukowany apel Andrieja Sacharowa, silnie krytyczny wobec polityki Związku Radzieckiego. Konferencji nie przerwało krwawe stłumienie manifestacji w Lubinie. Organizatorzy konferencji tłumaczyli się potem, że starali się zachowywać neutralnie względem władz.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  W 1995 organizacja i jej ówczesny prezydent Józef Rotblat otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla.

  Aktualnie przewodniczącym organizacji jest M.S. Swaminathan.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Oficjalna strona Pugwash (ang.). www.pugwash.org. [dostęp 2014-02-26].
  2. Sandra Ionno Butcher: The Origins of the Russell-Einstein Manifesto (ang.). W: Pugwash History Seies, No 1 [on-line]. Council of the Pugwash Conferences on Science and World Affairs Nobel Peace Prize 1995, maj 2005. [dostęp 2014-02-26].
  3. The Russell-Einstein Manifesto Fifty Years On (ang.). www.spokesmanbooks.com, 2005-02-16. [dostęp 2014-02-26].
  4. Educational Foundation for Nuclear Science Inc: Bulletin of the Atomic Scientists. Educational Foundation for Nuclear Science, Inc., 1982-11-01. [dostęp 2015-10-24]. (ang.)
  5. Joshua Rubenstein, Alexander Gribanov: The KGB File of Andrei Sakharov. Yale University Press, 2008-10-01. ISBN 0-300-12937-8. [dostęp 2015-10-24]. (ang.)
  6. Flora Lewis. FOREIGN AFFAIRS; Dialogue With A Gag. „The New York Times”, 1982-09-07. ISSN 0362-4331. [dostęp 2015-10-24]. 
  7. THE WARSAW PUGWASH CONFERENCE DID NOT ‘COWER’ TO THE SOVIETS. „The New York Times”, 1982-09-28. ISSN 0362-4331. [dostęp 2015-10-24]. 
  8. Joseph Rotblat – Facts (ang.). W: The Nobel Peace Prize 1995 [on-line]. Nobel Media AB. [dostęp 2014-02-26]., Biographical, Acceptance and Nobel Lecture, Remember Your Humanity.
  9. Pugwash Conferences on Science and World Affairs (ang.). W: The Nobel Peace Prize 1995 [on-line]. Nobel Media AB. [dostęp 2014-02-26].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pierwsza konferencja Pugwash
 • Spiskowa teoria dotycząca Pugwash
 • Andriej Dmitrijewicz Sacharow (ros. Андрей Дмитриевич Сахаров, ur. 21 maja 1921 w Moskwie, zm. 14 grudnia 1989 w Moskwie) – radziecki fizyk jądrowy, twórca m.in. teorii indukowanej grawitacji, działacz polityczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Członek Rosyjskiej Akademii Nauk.Bertrand Arthur William Russell, 3. hrabia Russell (ur. 18 maja 1872 roku w Ravenscroft (Monmouthshire), zm. 2 lutego 1970 roku w Penrhyndeudraeth, Walia) – brytyjski filozof, logik, matematyk, działacz społeczny i eseista. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1950. Zainicjował w 1954 roku kampanię pokojową Pugwash.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie) – polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, prezydent PRL (1989) i prezydent RP (1989–1990), generał armii Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1960–1965), szef Sztabu Generalnego WP (1965–1968), minister obrony narodowej (1968–1983), przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego; w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983) sprawowała faktyczną władzę w Polsce, członek Biura Politycznego KC PZPR (1971–1989), I sekretarz KC PZPR (1981–1989), poseł na Sejm PRL III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji, prezes Rady Ministrów PRL (1981–1985), przewodniczący Rady Państwa PRL (1985–1989).
  Maciej Nałęcz (ur. 27 kwietnia 1922 w Warszawie, zm. 6 lutego 2009 w Warszawie) – profesor, doktor inżynier, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, specjalizujący się w biocybernetyce, inżynierii biomedycznej i elektrotechnice. Członek polskiego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy ze Stałym Komitetem Konferencji Pugwash ds. Nauki i Spraw Międzynarodowych. Poseł na Sejm PRL IX kadencji.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – lista wyróżnionych Nagrodą Nobla za ich działalność na rzecz światowego pokoju. Nagroda ufundowana została przez Alfreda Nobla w jego testamencie. Laureaci są wybierani przez Norweski Komitet Noblowski, którego członkowie są powoływani przez Storting zgodnie z wolą fundatora.
  Józef Rotblat (ur. 4 listopada 1908 w Warszawie, zm. 31 sierpnia 2005 w Londynie) – polski fizyk i radiobiolog żydowskiego pochodzenia, współzałożyciel i lider pacyfistycznego ruchu naukowców Pugwash, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1995.
  Sopot (kaszb. Sopòt lub też Sopòtë, Copòtë, Copòt, niem. Zoppot) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto. Jest jednym z miast aglomeracji gdańskiej. Sopot jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach powiatu w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.905 sek.