• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publikacje Świadków Jehowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  Stworzenie świata – opis, który rozpoczyna Biblię, przedstawia pochodzenie wszechświata i człowieka od Boga, zależności między Bogiem, człowiekiem i światem, oraz podkreśla doskonałość tego, co stworzone. Interpretacja teologiczna opisów stworzenia jest różna w zależności od wyznania.Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).
  Świadkowie Jehowy drukują Biblię i swoje publikacje we własnych drukarniach w przeszło 850 językach
  Świadkowie Jehowy udostępniają swoje publikacje nieodpłatnie – także w miejscach publicznych

  Publikacje Świadków JehowyŚwiadkowie Jehowy swoją doktrynę upowszechniają za pomocą Biblii i opartych na niej książek, czasopism, broszur, traktatów (ulotek informacyjnych) oraz środków multimedialnych, telewizji internetowej – JW Broadcasting i strony internetowej jw.org . Wydawnictwa Świadków Jehowy są publikowane w przeszło 820 językach(w tym w ponad 100 językach migowych) oraz dodatkowo w przeszło 30 wydaniach brajlowskich, online są dostępne w przeszło 820 językach w serwisie jw.org – również w takich, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji.

  List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoł Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

  Wszystkie publikacje Świadków Jehowy są redagowane w języku angielskim przez Komitet Redakcyjny Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, a następnie tłumaczone na inne języki. Ciało Kierownicze sprawuje również nadzór nad tłumaczeniem publikacji, czym zajmują się zespoły tłumaczy liczące ponad 3300 osób. Zespoły tłumaczy pracują w Biurach Oddziału oraz w ponad 300 biurach tłumaczeń, które funkcjonują tam gdzie jest używany dany język. Następnie publikacje są drukowane w 15 własnych drukarniach położonych w Ameryce Północnej oraz Południowej, Afryce, Azji, Australii i Europie.

  Biblia warszawska, Nowy Przekład, potocznie: „Brytyjka” – współczesne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Czasopisma
 • 3 Biblie
 • 3.1 Przekłady biblijne zakupione od innych towarzystw biblijnych
 • 4 Książki
 • 5 Broszury
 • 6 Traktaty
 • 7 Wiadomości Królestwa
 • 8 Śpiewniki
 • 9 Sprawozdania ze zgromadzeń Świadków Jehowy
 • 10 Filmy, wideokasety i DVD
 • 10.1 Inne filmy
 • 11 Przezrocza
 • 12 Płyty kompaktowe
 • 12.1 CD
 • 12.2 MP3, AAC (M4B)
 • 13 Kasety magnetofonowe
 • 14 Publikacje roczne
 • 15 Skorowidze
 • 16 Publikacje wydane alfabetem Braille’a
 • 17 Publikacje w języku migowym
 • 18 Programy komputerowe
 • 19 Aplikacje mobilne
 • 20 Płyty gramofonowe
 • 21 Inne
 • 22 Zobacz też
 • 23 Uwagi
 • 24 Przypisy
 • 25 Linki zewnętrzne
 • Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego to katolickie tłumaczenie, wydane po raz pierwszy w 1949, wielokrotnie wznawiane. Autorem jest biblista ks. Eugeniusz Dąbrowski.Świadkowie Jehowy w Belgii – wspólnota 25 311 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Belgii, należących do 373 zborów. W około 70 z tych zborów używa się języka obcego, a 7 tys. spośród ponad 25 tys. głosicieli to cudzoziemcy. W 2012 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) zebrało się 44 136 osób. Działalność miejscowych wyznawców koordynuje Biuro Oddziału w Kraainem, gdzie znajduje się również siedziba Europejskiego Stowarzyszenie Świadków Jehowy.

  Historia[]

  Oficyna wydawnicza Świadków Jehowy – Towarzystwa Strażnica – rozpoczęła regularne wydawanie swoich publikacji w 1881. Jednak już dwa lata wcześniej Charles Taze Russell rozpoczął wydawanie czasopisma „Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence” („Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”), czasopismo, które z czasem (jako „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” stało się najbardziej rozpowszechnionym czasopismem religijnym na świecie. W 1880 przygotowano do druku pierwszy z całej serii traktatów, mających rozbudzić w ludziach zainteresowanie tematyką biblijną. W 1890 ukazała się nakładem Towarzystwa Strażnica pierwsza Biblia. W 1900 nabyto prawa do drukowania innych przekładów Biblii.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.RTF (Rich Text Format) - format pliku opracowany w 1987 r. przez Microsoft do między-platformowej wymiany informacji między procesorami tekstów.

  Początkowo publikacje wydawano jedynie w języku angielskim, później również w innych. Od 1912 roku wydawane są również publikacje dla niewidomych. W przeszło 30 językach publikacje Towarzystwa Strażnica są wydawane brajlem. W 1914 zrealizowano pierwszy 8-godzinny film Fotodrama stworzenia, który w tym samym roku obejrzało ponad 9 mln widzów w różnych częściach świata.

  Arka Noego (hebr. תֵבָה tebah, łac. arca – skrzynia) – mityczna pływająca drewniana konstrukcja, która zgodnie z przekazami religii abrahamowych zbudowana została na polecenie Jahwe przez Noego, by mógł on ocalić własną osobę, swoją rodzinę (w sumie 8 osób) i przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt przed Potopem. Najbardziej znany opis arki znajduje się w biblijnej Księdze Rodzaju (6,14 – 8,19).Adam (hebr. אדם; arab. آدم - "człowiek" / "mężczyzna"), dosł. "czerwony", od koloru ziemi, z której został ulepiony) i Ewa (hebr. חוה Chawa - "budząca życie"; arab. حواء Hawwaa) – według relacji biblijnych, zawartych w Księdze Rodzaju, pierwsi ludzie. Podobną historię zawiera tradycja manichejska; wzbogacona o dodatkowe elementy została też zawarta w Koranie.

  Pod koniec 1918 wydano dokończoną po śmierci C.T. Russella książkę pt. Dokonana tajemnica. Ponieważ zawierała ona szereg bardzo krytycznych uwag wobec kleru chrześcijaństwa, została zakazana w Kanadzie i w USA. Wzrastał też podsycany przez duchowieństwo sprzeciw wobec tego wyznania. W wyniku ostrej krytyki kleru zawartej w tej, jak i w innych książkach, począwszy od 1918 Europę i Amerykę Północną objęła fala ataków na wyznawców. 7 maja tego samego roku decyzją władz federalnych USA J.F. Rutherford i siedmiu jego współpracowników zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu federalnym w Atlancie w stanie Georgia. Więzieni członkowie Towarzystwa Strażnica zostali zwolnieni 25 marca 1919. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie czasopisma The Golden Age („Złoty Wiek”, obecnie znane jako „Przebudźcie się!”).

  Makary, imię świeckie Michaił Jakowlewicz Głuchariow (ur. 30 października 1792 we Wiaźmie, zm. 1847) – rosyjski duchowny prawosławny, misjonarz na Ałtaju, tłumacz Biblii na język rosyjski.Epika – jeden z trzech rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości.

  Od 1920 publikacje są drukowane w ich własnych drukarniach na świecie, w których pracują wolontariusze.

  W 1934 zaczęto korzystać w działalności kaznodziejskiej ze specjalnie zaprojektowanych gramofonów i płyt z nagranymi publikacjami, tzw. kazaniami (90 różnych wykładów).

  W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu publikacje te – z narażaniem życia – były przemycane do obozów koncentracyjnych, łagrów i więzień, często w formie zminiaturyzowanej lub jako mikrofilmy. W różnych okresach były one w wielu krajach (a w kilku nadal są) zakazane przez władze, dlatego też Świadkowie Jehowy drukowali je w podziemiu. Po 1945 nastąpił znaczny wzrost nakładu i skala rozpowszechniania ich publikacji co spowodowało duże zmiany technologiczne i organizacyjne w procesie produkcji.

  Centrum Szkoleniowe Towarzystwa Strażnica – główne centrum szkoleniowe Towarzystwa Strażnica, mieszczące się w Patterson w stanie Nowy Jork w USA. Kompleks składa się z 28 budynków. Centrum Szkoleniowe powstało na zasadzie wolontariatu, w którym uczestniczyli Świadkowie Jehowy.Noe (hebr. נוח Noaḥ, arab. نوح Nūḥ, w tłumaczeniu na pol znaczy: „odpoczynek; pocieszenie”) – według Księgi Rodzaju (Rdz 6,8 - 9,29) syn Lameka i dziesiąty potomek w linii od Adama przez Seta; patriarcha, człowiek prawy i sprawiedliwy.

  W 1950 rozpoczęto wydawanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, a w następnych latach filmów, przezroczy, kaset magnetofonowych, płyt CD i DVD. W latach 50. XX w. zaczęto wydawać publikacje wielobarwne, z większą ilością ilustracji, a w latach 70. XX w. w technice offsetowej. Pod koniec lat 50. XX w. rozpoczęto publikowanie wydawnictw do nauki czytania i pisana w krajach, w których panuje analfabetyzm. W latach 70. XX w. skonstruowano system wielojęzycznego fotoskładu MEPS. W latach 90. XX w. rozpoczęto wydawanie publikacji w językach migowych, a następnie w formie elektronicznej (również w Internecie jako audiobooki).

  Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Wiele publikacji osiąga nakład ponad 100 mln egz., w kilkuset językach. Niektóre są umieszczone w Księdze rekordów Guinnessa (Rekordy wydawnicze). Obecnie są wydawane w ramach ogólnoświatowej działalności edukacyjnej, wspierane dobrowolnymi datkami. Świadkowie Jehowy korzystają z nich w czasie działalności kaznodziejskiej, rozpowszechniając je nieodpłatnie w 240 krajach i terytoriach zależnych (liczba według podziału terytorialnego, jaki stosują w swych sprawozdaniach rocznych). Na ogół co miesiąc skupiają się na rozpowszechnianiu jednej lub kilku wybranych publikacji. Ich treść omawiają też na swoich spotkaniach religijnych – zwykle za pomocą pytań i odpowiedzi.

  Ewangelia Marka [Mk lub Mar] – druga z kolei, a zarazem najkrótsza i najstarsza Ewangelia nowotestamentowa. Jej autorem według tradycji chrześcijańskiej jest Jan Marek, który miał spisać w Rzymie relację Piotra Apostoła. Jest jedną z ewangelii synoptycznych. Święty Marek napisał Ewangelię dla ludzi nieznających języka aramejskiego oraz zwyczajów żydowskich. W przeciwieństwie do Mateusza terminy aramejskie zawsze są objaśniane, podobnie jak zwyczaje żydowskie. Pod względem stylu i języka ustępuje pozostałym Ewangeliom. Niewiele jest mów Jezusa i są one krótkie (poza dwoma, tj. Mk 4,1-34 oraz Mk 13,1-37). Marek koncentruje się na opisie cudów i czynów Jezusa.Rachab (hebr. רָחָב) – postać biblijna ze Starego Testamentu, według Księgi Jozuego prostytutka z Jerycha, która pomogła Izraelitom w zdobyciu miasta.

  Tylko w ciągu minionej dekady łączny nakład wszystkich publikacji Świadków Jehowy wyniósł ponad 20 miliardów egzemplarzy. Każdego roku wydają ich prawie półtora miliarda egzemplarzy, a w samym tylko roku 2015 – 4,5 miliarda. Ich publikacje i filmy otrzymały liczne nagrody i dyplomy uznania na wystawach, festiwalach, konkursach oraz od stowarzyszeń pozarządowych i rządów kilku krajów.

  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Księga proroka Aggeusza - jedna z ksiąg Pisma Świętego wchodząca w skład ksiąg prorockich Starego Testamentu. W kanonie hebrajskim wchodziła w skład Księgi Dwunastu Proroków mniejszych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – angielskojęzyczny przekład Biblii w tłumaczeniu Stevena T. Byingtona związanego z nurtem kongregacjonalnym. Byington przez 45 lat, od 1898 do 1943 roku, tłumaczył Biblię. Już po jego śmierci, w 1957 roku, Towarzystwo Strażnica nabyło prawa do wydawania jego przekładu, który opublikowany został w 1972 roku w nakładzie 100 000 egzemplarzy.
  Księga Hioba [Hi], Księga Joba [Job] – dydaktyczny poemat stanowiący jedną z ksiąg Biblii hebrajskiej. Umieszczana jest między księgą Estery a Psalmami.
  Księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne) – termin używany w katolicyzmie i prawosławiu na określenie tych spośród ksiąg Pisma Świętego Starego Testamentu funkcjonujących w kanonie tych wyznań, których nie zawiera Biblia hebrajska. Samo określenie deuterokanoniczne nawiązuje do kwestionowania kanoniczności tychże ksiąg w odróżnieniu od ksiąg protokanonicznych, które uznaje za natchnione zarówno judaizm, jak i całe chrześcijaństwo.
  MEPS (ang. Multilanguge Electronic Phototypesetting System), Elektroniczny System Wielojęzycznego Fotoskładu – urządzenie zaprojektowane przez Towarzystwo Strażnica w 1978 roku w Wallkill w USA, pierwsze na świecie urządzenie fotoskładu umożliwiające publikowanie w wielu językach.
  Harfa Boża (ang. The Harp of God) – 382-stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1921 roku (w języku polskim w 1929), wydana łącznie w 22 językach w nakładzie 5 819 037 egzemplarzy. Książka została napisana przez drugiego prezesa Towarzystwa Strażnica, Josepha Rutherforda.
  Księga Sędziów [Sdz] (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim) – jedna z ksiąg biblijnych, w Biblii hebrajskiej wchodząca w skład „Proroków Starszych”, w Septuagincie i chrześcijańskich wydaniach Starego Testamentu zaliczana do ksiąg historycznych. Opisuje okres pomiędzy zajęciem ziemi Kanaan przez Hebrajczyków, a czasami królów izraelskich.
  Jonatan (hebr. יְהוֹנָתָן Jehonatan lub יוֹנָתָן Jonatan; Jahwe dał) – najstarszy syn Saula – pierwszego króla Izraela. Był dzielnym żołnierzem i wyróżnił się w kilku bitwach przeciwko Filistynom. Mimo że Jonatan wiedział, iż Dawid może zostać królem zamiast niego, był jego lojalnym przyjacielem i uratował go przed Saulem. Jonatan i Saul zginęli w bitwie pod Gilboą, w której Izraelici przegrali z Filistynami. Dawid pogrążył się w smutku i ułożył żałobną pieśń na cześć Jonatana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.18 sek.