• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Public relations  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Interesariusze (ang. stakeholders) – podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku przez Stanford Research Institute.Employer Branding (EB, ang. budowanie wizerunku pracodawcy) – działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku "pracodawcy z wyboru". Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Za powieściami J. B. Priestleya Poza miastem oraz Londyn.
  2. Wykład dr Marii Załęskiej Imagistyka społeczna – nauka o zarządzaniu wrażeniem? na konferencji Komunikacja, mechanizmy propagandy i opinia publiczna w ramach sesji naukowej Media, władza, propaganda w dawnych kulturach i świecie współczesnym zorganizowanej przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. D. Piontek, Imagistyka społeczna czy marketing polityczny, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe w systemach demokratycznych, Wrocław 2003, s. 115.
  4. Poradnia językowa PWN: pijarowski. poradnia.pwn.pl, 2011-11-27. [dostęp 2011-11-27].
  5. W. Budzyński, Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, wyd. Poltex, Warszawa 2005, s. 9.
  6. public relations – Słownik języka polskiego PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2019-03-08] (pol.).
  7. P. Czarnowski, T. Goban-Klas, A. Kadragic, Public relations czyli promocja reputacji, Wydawnictwo Business Press , 1997, s. 16.
  8. K. Wójcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, 2015,  s. 20-21.
  9. Instytut Dziennikarstwa UW [1].
  10. PRNews.pl: Kraków zdobył Złote Spinacze (Dostęp: 2011-10-27).
  11. Krystyna Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem., 2005, ISBN 83-85428-98-4.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Black, S. (1998), Public relations, Dom Wyd. ABC, Warszawa.
 • Sobkowiak, L. (1999), Public relations jako forma komunikowania masowego, Wyd. UWr., Wrocław.
 • T. Goban-Klas, Public relations, Made in USA.
 • Wojcik, T.(1995), Encyklopedia biznesu, t. 2, Warszawa.
 • Glen M. Broom, Ph.D. Effective Public Relations, Cutlip&Center’s 10th Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458 page 8-10
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna witryna Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
 • Oficjalna witryna Związku Firm Public Relations
 • Newsline Portal branży Public Relations
 • PRoto Polski wortal tematyczny dedykowany środowisku public relations
 • Strona nagrody „Złote Spinacze”
 • Media relations - jeden z elementów PR mający na celu utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie dobrej komunikację danej organizacji z otaczającym ją środowiskiem społecznym. Dzięki stałym relacjom z dziennikarzami w Polsce możliwe jest lokowanie informacji ważnych dla organizacji. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia: informacja prasowa, wywiad okolicznościowy, relacja telewizyjna, program radiowy, i inne.Grupa docelowa- (ang. target group) – grupa, do której skierowany jest komunikat, reklama, produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lobbing (z jęz. frankońskiego laubja i łac. lobium, lobia - krużganek, pasaż). Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne. Określeniem analogicznym do "lobbingu" i popularnym w Polsce w I poł. XX w. było "antyszambrowanie" (od antichambre: przedpokój). Każda dziedzina nauki inaczej postrzega zjawisko lobbingu, stąd wiele często odmiennych definicji.
  John Boynton Priestley (JB Priestley, J. B. Priestley), (ur. 13 września 1894 w Bradford, zm. 14 sierpnia 1984 w Warwickshire) angielski pisarz.
  Philip Kotler (ur. 27 maja 1931 w Chicago), ekonomista amerykański, honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. Kellogg School of Management jest jedną z najważniejszych uczelni biznesu na świecie, kształcących w zakresie marketingu.
  Event marketing – jedno z narzędzi komunikacji marketingowej, polegające na wykorzystaniu różnego rodzaju wydarzeń („eventów”) do realizacji celów przedsiębiorstwa.
  Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast. - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która posiada środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej, organizuje proces jej powstawania, ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz jako jedyna jest upoważniona do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
  Sponsoring jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.