• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Public Library of Science  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Harold Elliot Varmus (ur. 18 grudnia 1939) – amerykański noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1989 roku. Zajął 94. miejsce na liście Top 100 Public Intellectuals Poll.
  Działalność wydawnicza[ | edytuj kod]

  Jako dom wydawniczy PLoS zainaugurowało swoją działalność 13 października 2003 r. wydaniem pierwszego numeru recenzowanego czasopisma PLoS Biology, aby po jego sukcesie szybko uruchomić kolejne: PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens, PLoS Neglected Tropical Diseases. W grudniu 2006 uruchomiono PLoS ONE. Wszystkie czasopisma PLoS zaliczają się do publikacji o wolnym dostępie. Działają głównie w oparciu w oparciu o licencję Creative Commons, CC-BY 2.5, choć dopuszczają też inne wolne licencje, pod warunkiem, że są one zgodne z ogólną zasadą projektu:

  Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) – multidyscyplinarne laboratorium naukowe znajdujące się na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podlegające Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia około 4200 pracowników, a jego roczny budżet to około 800 mln dolarów. Prowadzi badania głównie w dziedzinie fizyki, chemii, genomiki, badań materiałowych i inżynierii. Znajdują się tam między innymi:Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Jedynym ograniczeniem w kopiowaniu i dystrybucji, oraz jedyną rolą praw autorskich w tych czasopismach jest zapewnienie kontroli autorom integralności ich publikacji i prawa do właściwego ich cytowania i przypisywania im autorstwa ich prac.

  Dostęp do czasopism w wersji on-line jest całkowicie bezpłatny. Wersje drukowane są rozprowadzane na tradycyjnych dla czasopism naukowych zasadach.

  PLOS Neglected Tropical Diseases (do 2012 r. PLoS Neglected Tropical Diseases) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny chorób tropikalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich patologii, epidemiologii, leczenia, kontroli oraz zapobiegania. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

  Aby utrzymać finansowo tego rodzaju czasopisma muszą one być albo centralnie dotowane, albo sami autorzy muszą płacić za publikowanie swoich prac. W Stanach Zjednoczonych, instytucje takie jak National Institutes of Health i Howard Hughes Medical Institute akceptują w projektach grantów na badania naukowe środki na opłacenie tego rodzaju kosztów publikowania, a nawet zachęcają potencjalnych grantobiorców do uwzględniania w projektach tego rodzaju kosztów.

  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.PLOS Pathogens (do 2012 r. PLoS Pathogens) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny mikrobiologii, w szczególności mikrobiologii patogenów. Czasopismo publikuje prace dotyczące m.in. odporności, zwalczaniu patogenów, nowych patogenów, ewolucji, genomiki i regulacji genów oraz biologii komórki związanych z patogenami, organizmom modelowym w badaniu patogenów, a także patogenezy, prionów, proteomiki i przekazywaniu sygnałów, tworzeniu szczepionek, biologii strukturalnej i czynników wirulentnych oraz interakcji patogen-gospodarz. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Przyszłość[ | edytuj kod]

  Inicjatywa PLoS zainspirowała też podobne inicjatywy w Europie. Do najbardziej znanych zalicza się Deklaracja Berlińska powstała z inicjatywy władz Towarzystwa Maxa Plancka. Inną znaną inicjatywą tego rodzaju jest środkowo-europejska Budapest Open Access Initiative. Przyszłość tego rodzaju inicjatyw nie jest jednak do końca jasna. Największym problemem w przyszłości może się zdaniem analityków rynku wydawnictw naukowych okazać wzrastający koszt obsługi systemu recenzowania naukowego, gdy do czasopism tego rodzaju zacznie spływać podobna liczba publikacji jak do renomowanych czasopism tradycyjnych.

  Towarzystwo Maxa Plancka (właściwie Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka z niem. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) (MPG) to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Otwarta treść (ang. open content; także wolna dokumentacja - free documentation, open documentation) – dowolny rodzaj pracy twórczej licencjonowany i publikowany w sposób umożliwiający licencjobiorcy szeroki zakres swobody postępowania z przedmiotem licencji. Wskazać można również definicje, uznające open content za zbiór utworów rozpowszechnionych w sposób korzystniejszy niż ma to miejsce w ramach dozwolonego użytku.
  National Institutes of Health, NIH (ang. Narodowe Instytuty Zdrowia) – część Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services), najważniejsza instytucja rządowa w Stanach Zjednoczonych zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  PLOS Biology (do 2012 r. PLoS Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię, od poziomu biologii molekularnej po ekologię, z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki. Publikowane artykuły indeksowane są m.in. w Google Scholar, Scopus, PubMed, MEDLINE, CAS, Web of Science. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.
  13 października jest 286. (w latach przestępnych 287.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 79 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.