Public Library of Science

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials.

Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) – multidyscyplinarne laboratorium naukowe znajdujące się na terenie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, podlegające Departamentowi Energii Stanów Zjednoczonych. Zatrudnia około 4200 pracowników, a jego roczny budżet to około 800 mln dolarów. Prowadzi badania głównie w dziedzinie fizyki, chemii, genomiki, badań materiałowych i inżynierii. Znajdują się tam między innymi:Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Historia powstania[ | edytuj kod]

Powstanie Public Library of Science zostało zainicjowane na początku 2001 r. przez publikację listu otwartego napisanego przez Patricka Browna, biochemika z Stanford University i Michaela Eisena, biologa-informatyka z Lawrence Berkeley National Laboratory. List ten, skierowany do społeczności naukowców zajmujących się biologią, medycyną i pokrewnymi dziedzinami, nawoływał wszystkich naukowców, aby począwszy od września 2001 r. zaprzestali wysyłania swoich publikacji do czasopism, które nie udostępniają bezpłatnie swoich zasobów w sześć miesięcy od ich wydania. Był to rodzaju "deklaracji wojny" wytoczonej przeciw tradycyjnym czasopismom naukowym, które zwyczajowo nie płacą autorom za wydrukowane publikacje, jednocześnie pobierając opłaty za udostępnianie. Tylko niektóre czasopisma (np. Proceedings of the National Academy of Sciences i BioMed Central) udostępniają publikacje bezpłatnie po pewnym okresie karencji od druku, podczas gdy większość nie udostępnia ich bezpłatnie nawet autorom i zabrania im rozpowszechniania ich np. na własnych stronach WWW (m.in. Nature i Science).

PLOS Neglected Tropical Diseases (do 2012 r. PLoS Neglected Tropical Diseases) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny chorób tropikalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich patologii, epidemiologii, leczenia, kontroli oraz zapobiegania. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

Po przyłączeniu się do inicjatywy noblisty, byłego dyrektora National Institutes of Health Harolda Varmusa organizatorzy PLoS postanowili sami wydawać wolno-dostępne czasopisma na wzór BioMed Central, które czyni to od 1999 r.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.
PLOS Pathogens (do 2012 r. PLoS Pathogens) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny mikrobiologii, w szczególności mikrobiologii patogenów. Czasopismo publikuje prace dotyczące m.in. odporności, zwalczaniu patogenów, nowych patogenów, ewolucji, genomiki i regulacji genów oraz biologii komórki związanych z patogenami, organizmom modelowym w badaniu patogenów, a także patogenezy, prionów, proteomiki i przekazywaniu sygnałów, tworzeniu szczepionek, biologii strukturalnej i czynników wirulentnych oraz interakcji patogen-gospodarz. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.
Towarzystwo Maxa Plancka (właściwie Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka z niem. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) (MPG) to niezależna niemiecka instytucja naukowo-badawcza o charakterze non-profit, finansowana z budżetu federalnego.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
Otwarta treść (ang. open content; także wolna dokumentacja - free documentation, open documentation) – dowolny rodzaj pracy twórczej licencjonowany i publikowany w sposób umożliwiający licencjobiorcy szeroki zakres swobody postępowania z przedmiotem licencji. Wskazać można również definicje, uznające open content za zbiór utworów rozpowszechnionych w sposób korzystniejszy niż ma to miejsce w ramach dozwolonego użytku.
National Institutes of Health, NIH (ang. Narodowe Instytuty Zdrowia) – część Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services), najważniejsza instytucja rządowa w Stanach Zjednoczonych zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem.

Reklama