• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pułap

  Przeczytaj także...
  Prędkość wznoszenia - jest prędkością pionową, podawana jest w m/s, m/min lub ft/min, w normalnych warunkach występuje w fazie lotu statku powietrznego, określanej terminem wznoszenie. Charakteryzującej się zwiększaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.Wznoszenie (lot wznoszący) – faza lotu statku powietrznego, charakteryzująca się zwiększaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.
  Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.

  Pułap – maksymalna wysokość, jaką jest w stanie osiągnąć statek powietrzny.

  Zniżanie – faza lotu statku powietrznego charakteryzująca się zmniejszaniem odległości pomiędzy statkiem powietrznym a ziemią w czasie.
 • Pułap praktyczny – wysokość, na której dany statek powietrzny w danych warunkach dysponuje jeszcze pewną niewielką prędkością wznoszenia; najczęściej przyjmowana jest tu prędkość wznoszenia 0,5 m/s.
 • Pułap teoretyczny – wysokość, na której ustalona prędkość wznoszenia oraz nadmiar mocy są równe zero. Pułap ten jest w praktyce nieosiągalny, gdyż czas wznoszenia byłby równy nieskończoności.
 • Pułap dynamiczny (kinetyczny, balistyczny) – wysokość osiągana przez statek powietrzny dzięki wykorzystaniu zapasu energii kinetycznej w locie poziomym. Nadwyżka tej energii jest zamieniana na energię potencjalną kosztem równoczesnego zmniejszania prędkości lotu. Po zmniejszeniu prędkości do prędkości optymalnej samolot zmniejsza wysokość lotu do poziomu pułapu praktycznego.
 • Potoczne określenie pułap lotu, jako synonim wysokości lotu, czyli wysokości na jakiej znajduje się statek powietrzny, jest niepoprawne.

  Zobacz też[]

 • wznoszenie, opadanie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.