• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ptaki Polski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Siewkowe, siewkowate, mewy-siewki (Charadriiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Najbliższymi krewnymi są gołębiowe i żurawiowe.Kukułkowe (Cuculiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki zasadniczo leśne, żyjące na drzewach, lecz niektóre preferują tereny otwarte, np. pustynie. Osiadłe lub wędrowne. Zamieszkują cały świat poza rejonami podbiegunowymi i największymi pustyniami. Ptaki te charakteryzują się silnym zróżnicowaniem, a o odrębności rzędu decyduje budowa wewnętrzna. Mają około 13 do 80 cm długości ciała. Są gniazdownikami, młode klują się pokryte skąpym puchem lub nagie.
   Główny artykuł: Fauna Polski.

  Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 16 maja 2015 r. 451 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji). Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny).

  Żurawiowe (Gruiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki prowadzące naziemny tryb życia, zamieszkujące stepy, pustynie i półpustynie, bagna oraz lasy tropikalne. Wiele występuje jako gatunki reliktowe. Stanowią grupę silnie zróżnicowaną, co powoduje, że niektóre rodziny bywają klasyfikowane w innych rzędach, a ich systematyka jest powodem kontrowersji.Stepówki, stepówkowate – rząd (Pteroclidiformes) oraz rodzina (Pteroclididae) ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki pustynne, półpustynne i stepowe, zamieszkujące Azję i Afrykę.

  Status gatunku w Polsce określa, czy ptak jest:

 • lęgowy (regularnie gniazduje)
 • lęgowy lokalnie (gniazduje regularnie, ale na ograniczonym obszarze, np. płochacz halny w wysokich górach)
 • lęgowy sporadycznie (gniazduje rzadko i nieregularnie)
 • przelotny i zimujący (pojawia się regularnie podczas jesiennych i wiosennych wędrówek lub na zimowiskach)
 • zalatuje (pojawia się nieregularnie podczas przelotów)
 • zalatuje sporadycznie lub wyjątkowo (obserwowany mniej niż pięć razy)
 • dawniej lęgowy lub zalatujący – stwierdzany przed rokiem 1800.
 • Rurkonose (Procellariiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Prawdopodobnie wyodrębniły się na wczesnym etapie ewolucji. Obejmuje ptaki oceaniczne.Ptaki obserwowane w Polsce, lecz nie zaliczone do awifauny – gatunki ptaków, które według klasyfikacji AERC zaliczono do kategorii D (pochodzenie niepewne) oraz E (pojaw nienaturalny). Do 31 grudnia 2012 r. stwierdzono w Polsce wystąpienie 60 takich gatunków (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji).

  Spis treści

 • 1 Gatunki zaliczane do polskiej awifauny
 • 1.1 Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)
 • 1.2 Rząd: grzebiące (Galliformes)
 • 1.3 Rząd: flamingowe (Phoenicopteriformes)
 • 1.4 Rząd: perkozowe (Podicipediformes)
 • 1.5 Rząd: gołębiowe (Columbiformes)
 • 1.6 Rząd: stepówki (Pteroclidiformes)
 • 1.7 Rząd: kukułkowe (Cuculiformes)
 • 1.8 Rząd: dropie (Otidiformes)
 • 1.9 Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes)
 • 1.10 Rząd: nury (Gaviiformes)
 • 1.11 Rząd: rurkonose (Procellariiformes)
 • 1.12 Rząd: pelikanowe (Pelecaniformes)
 • 1.13 Rząd: brodzące (Ciconiiformes)
 • 1.14 Rząd: jastrzębiowe (Accipitriformes)
 • 1.15 Rząd: sokołowe (Falconiformes)
 • 1.16 Rząd: żurawiowe (Gruiformes)
 • 1.17 Rząd: siewkowe (Charadriiformes)
 • 1.18 Rząd: sowy (Strigiformes)
 • 1.19 Rząd: kraskowe (Coraciiformes)
 • 1.20 Rząd: dzioborożcowe (Bucerotiformes)
 • 1.21 Rząd: dzięciołowe (Piciformes)
 • 1.22 Rząd: wróblowe (Passeriformes)
 • 2 Zobacz też
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia
 • 5 Linki zewnętrzne
 • Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fauna Polski – gatunki zwierząt (Animalia) występujące w stanie dzikim na terenie Polski, gatunki rodzime występujące w granicach swojego naturalnego obszaru występowania oraz gatunki obce występujące w środowisku naturalnym. Według danych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk na obszarze Polski stwierdzono występowanie około 36 000 gatunków zwierząt.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
  Awifauna (ornitofauna) - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym. Opisem awifauny zajmuje się dział ornitologii nazywany awifaunistyką.
  Dropie, dropiowate (Otidiformes) – rząd Otidiformes i rodzina Otididae ptaków z podgromady Neornithes. Obejmuje gatunki ptaków żyjących na terenach otwartych, zamieszkujące Afrykę, południową i wschodnią Europę oraz Azję. Jeden gatunek zamieszkuje Australię. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
  Sekcja Ornitologiczna Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – ogólnopolska organizacja pozarządowa stowarzyszająca ornitologów, której głównym celem jest propagowanie ornitologii. Założona podczas Pierwszego Krajowego Zjazdu Ornitologów, który odbył się w Warszawie 26-27 listopada 1957.
  Kraskowe (kraskowate) (Coraciiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujące cały świat poza rejonami okołobiegunowymi (większość w strefie międzyzwrotnikowej). Kraskowe to rząd niejednorodny.
  Sowy (Strigiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne, które przystosowały się do polowania nocą i o zmroku, choć niektóre gatunki powróciły do dziennego trybu życia. Zamieszkują cały świat, prowadząc zasadniczo osiadły tryb życia, lecz niektóre północne populacje koczują lub stały się wędrowne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.