• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pszczyna - gmina  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Jankowice (niem. Jankowitz) – sołectwo w Polsce położone w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna.Gmina Czechowice-Dziedzice – – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie bielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Pszczynagmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. W latach 1977–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Siedziba gminy to Pszczyna.

  Sołectwa:

 • Brzeźce
 • Czarków
 • Ćwiklice
 • Jankowice
 • Łąka
 • Poręba
 • Piasek
 • Rudołtowice
 • Studzienice
 • Studzionka
 • Wisła Mała
 • Wisła Wielka
 • Zmiany terytorialne:

 • W latach 1975-1977 Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka były dzielnicami Pszczyny.
 • W latach 1975-1991 Goczałkowice-Zdrój były dzielnicą Pszczyny.
 • W latach 1975-1997 Brzeźce, Ćwiklice, Łąka, Poręba i Rudołtowice były dzielnicami Pszczyny.
 • Na terenie gminy działa prywatne, śmigłowcowe lądowisko Pszczyna.

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Rudołtowice (niem. Rudoltowitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna.

  Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 52 345 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Gmina zbiorowa Pszczyna-Wieś powstała w grudniu 1945 w powiecie pszczyńskim w woj. śląskim (śląsko-dąbrowskim). Według stanu z 1 stycznia 1946 gmina składała się z 7 gromad: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Poręba i Studzienice. 6 lipca 1950 zmieniono nazwę woj. śląskiego na katowickie, a 9 marca 1953 kolejno na woj. stalinogrodzkie.

  Gmina Bojszowy – – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Brzeźce (niem. Brzestz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna.

  Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 7 gromad: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Poręba i Studzienice. 1 stycznia 1954 do gminy Pszczyna przyłączono części gromad Ligota i Zabrzeg z gminy Zabrzeg w powiecie bielskim w tymże województwie. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

  Lądowisko Pszczyna – śmigłowcowe lądowisko w Piasku, w gminie Pszczyna, w województwie śląskim, ok. 4 kilometry na północny wschód od Pszczyny. Lądowisko należy do firmy "Karol Kania i Synowie" Sp. z o.o.Studzienice (niem. Studzienitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna.
   Osobny artykuł: Gromada Ćwiklice.
   Osobny artykuł: Gromada Poręba.
   Osobny artykuł: Gromada Wisła Wielka.

  W związku z reaktywowaniem gmin z dniem 1 stycznia 1973 gminy Pszczyna nie odtworzono, a jej 7 dawnych gromad (z lat 1945–54) weszły – jako sołectwa – w skład ościennych gmin:

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.
 • Czarków i Piasek – do gminy Kobiór
 • Ćwiklice – do gminy Goczałkowice Zdrój
 • Jankowice i Studzienice – do gminy Bojszowy
 • Łąka i Poręba – do gmina Wisła Wielka
 • 27 maja 1975 zwiększono powierzchnię miasta Pszczyny – tworząc tzw. Wielką Pszczynę – przez przyłączenie obszarów sąsiednich gmin:

 • gminę Goczałkowice-Zdrój (Ćwiklice, Goczałkowice-Zdrój i Rudołtowice); oraz
 • gminę Wisła Wielka (Łąka, Poręba, Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka).
 • 1 lutego 1977 reaktywowano gminę wiejską Pszczyna, w skład której weszły sołectwa:

  Województwo katowickie – województwo istniejące w latach 1950-1975 (w latach 1953-1956 pod nazwą województwo stalinogrodzkie), powstałe z podziału województwa województwa śląskiego (potocznie nazywanego śląsko-dąbrowskim) na woj. katowickie i woj. opolskie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku znacznie zmniejszono jego terytorium.Goczałkowice-Zdrój (niem. Bad Gottschalkowitz) – wieś uzdrowiskowa w południowej Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Goczałkowice-Zdrój, historycznie na Górnym Śląsku.
 • Jankowice i Studzienice – ze znoszonej gminy Bojszowy;
 • Czarków i Piasek (ze znoszonej gminy Kobiór); oraz
 • Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka – wyłączone z miasta Pszczyny.
 • 1 lutego 1992 połączono miasto i gminę Pszczyna w jedną gminę (tzw. miejsko-wiejską); jednocześnie z miasta Pszczyny wyłączono Goczałkowice-Zdrój, które ponownie utworzyły odrębną gminę Goczałkowice-Zdrój, choć składającą się już z samych Goczałkowic-Zdroju (Ćwiklice oraz Rudołtowice pozostały nadal w granicach miasta Pszczyny).

  Gmina Goczałkowice-Zdrój to jednowioskowa gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Instytut Śląski w Katowicach to społeczna placówka naukowa, która zajmowała się wszelkim dziedzinami związanym z Śląskiem. Instytut ten funkcjonował w latach 1934-1939 i następnie 1945-1949 w Katowicach. W czasie II wojny światowej działały jego konspiracyjne komórki w Warszawie, Krakowie i Lwowie.

  1 stycznia 1998 odłączono od miasta Pszczyny pozostałe pięć z przyłączonych do niego w 1975 sołectw – Brzeźce, Ćwiklice, Łąkę, Porębę i Rudołtowice, włączając je jako sołectwa do gminy Pszczyna.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Zabrzeg (od 1973 gmina Ligota) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w województwie śląskim (śląsko-dąbrowskim), katowickim i stalinogrodzkim. Siedzibą władz gminy był Zabrzeg.
  Gmina Wisła Wielka – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 i 1973-1975 w województwie śląskim, katowickim i stalinogrodzkim. Siedzibą władz gminy była Wisła Wielka.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Gmina Suszec (od 1 lutego 1977 do 30 września 1982 pod nazwą gmina Żory) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Miedźna – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Łąka (niem. Lonkau) – wieś na Śląsku położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, w gminie Pszczyna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.