• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psychologia wychowawcza

  Przeczytaj także...
  Wincenty Okoń (ur. 22 stycznia 1914 w Chojeńcu, zm. 18 października 2011 w Warszawie) – polski pedagog, specjalista w zakresie dydaktyki i pedeutologii, profesor, członek rzeczywisty PAN, podporucznik AK.Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
  Proces kształcenia (nauczania-uczenia się) jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem ściśle ze sobą powiązanych dydaktycznych czynności nauczyciela i czynności uczniów. Może inicjować go nauczyciel, ale także uczeń (samokształcenie).

  Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań i postaw.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób.Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

  Dyscyplina naukowa[ | edytuj kod]

  Psychologia wychowawcza, jako dyscyplina naukowa, dostarcza teorii i wyników badań dotyczących każdego z sześciu komponentów modelu, który ukierunkowuje decyzje nauczyciela.

  Uczenie się – proces poznawczy prowadzący do modyfikacji zachowania osobnika pod wpływem doświadczeń co zwykle zwiększa przystosowanie osobnika do otoczenia.Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.

  Praktyka psychologii wychowawczej[ | edytuj kod]

  Przypuśćmy na przykład, że mamy nauczyciela, który sądzi, iż uczniowie muszą sami brać odpowiedzialność za własne uczenie się. To przekonanie powinno wpływać na podejście nauczyciela do motywowania uczniów oraz kierowania klasą i dyscyplinowania jej. Jednakże czasem sposób postępowania nauczycieli jest niezgodny z ich przekonaniami. Na przykład nauczyciel, który chce, by jego wychowankowie byli odpowiedzialnymi uczniami, może stosować taki system kierowania klasą, który nie pozwala mu nauczyć. Ich brania odpowiedzialności za własne zachowanie. W takiej sytuacji nauczyciel musi pomyśleć, jak może najlepiej urzeczywistnić swoje poglądy. Przykład ten dotyczy ważnej kwestii oświatowej , którą bardziej szczegółowo zajmę się prof. Myron H. Dembo

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Okoń W., (1994) Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s.324. ​ISBN 83-86770-96-1
  2. Dembo M. H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 28. ​ISBN 83-02-06451-3​.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dembo M. H., (1997), Stosowana psychologia wychowawcza, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. ​ISBN 83-02-06451-3​.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., (2014), Psychologia wychowawcza, T.1, T.2, PWN, Warszawa ​ISBN 83-01-11331-6​.
 • Wincenty Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
 • Skinner Ch. E., (), Psychologia wychowawcza.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.