• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psychokineza

  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Anomalna perturbacja (ang.: anomalous perturbation) (psychokineza, PK (od ang. "psychokinesis"), AP (od ang. "anomalus perturbation"), TK (od ang. "telekinesis"), BMI (od niem. "Bewustsein-Materie-Interaktion" - "interakcja świadomości i materii"), dawniej: telekineza, ale wśród fachowych pojęć parapsychologicznych jest już archaizmem) - określenie używane w parapsychologii do opisu rzekomego wpływu na fizyczne otoczenie z odległości wywołanego za pomocą mocy psychicznych, bez fizycznej ingerencji. W szerszym znaczeniu oznacza właściwość psi, która pozwala wpływać na zachowanie materii. Od roku 2004 ezoterycy określają tym terminem różne typy anomalnej perturbacji, także i poruszanie ciałem stałym, płynnym lub gazowym na odległość za pomocą myśli i koncentracji, za pomocą kontaktu wzrokowego bezpośrednio z przedmiotem. Jest to tzw. myślenie astralne czyli wyobrażanie sobie czegoś co za pośrednictwem "czynnika PSI" ma zrobić tę czynność w czasie rzeczywistym.
  Telepatia – ogólnie pojęta możliwość komunikacji pomiędzy formami życia bez użycia żadnych znanych człowiekowi zmysłów. Nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Podobnie jak w przypadku innych zjawisk parapsychologicznych istnieją liczne relacje świadków twierdzących, że zetknęli się z tym zjawiskiem lub potrafią je wywoływać, ale mimo wielu studiów, zjawisko nigdy nie przeszło pozytywnie testów naukowych w warunkach uniemożliwiających dokonywanie oszustw. Istnieje wiele proponowanych teorii na temat mechanizmu działania tego zjawiska, jednak żadna nie została jak na razie jednoznacznie potwierdzona.
  Edouard Isidore Buguet, fotograf, związany z nurtem spirytualistycznym
  Litera psi jest w parapsychologii oznaczeniem wszystkich zjawisk paranormalnych (m.in. psychokinezy)

  Anomalna perturbacja (ang. anomalous perturbation) (psychokineza, PK (od ang. psychokinesis), AP (od ang. anomalus perturbation), TK (od ang. telekinesis), BMI (od niem. Bewustsein-Materie-Interaktion – „interakcja świadomości i materii”), dawniej: telekineza, ale wśród fachowych pojęć parapsychologicznych jest już archaizmem) – określenie używane w parapsychologii do opisu rzekomego wpływu na fizyczne otoczenie z odległości wywołanego za pomocą mocy psychicznych, bez fizycznej ingerencji. W szerszym znaczeniu oznacza właściwość psi, która pozwala wpływać na zachowanie materii. Od roku 2004 ezoterycy określają tym terminem różne typy anomalnej perturbacji, także i poruszanie ciałem stałym, płynnym lub gazowym na odległość za pomocą myśli i koncentracji, za pomocą kontaktu wzrokowego bezpośrednio z przedmiotem. Jest to tzw. myślenie astralne, czyli wyobrażanie sobie czegoś co za pośrednictwem „czynnika PSI” ma zrobić tę czynność w czasie rzeczywistym.

  Psi (Ψ, ψ) – w parapsychologii wspólne określenie wszystkich zjawisk paranormalnych. Zostało wprowadzone w 1943 roku przez Roberta Thoulessa i H.P. Wiesnera.Chiba (jap. 千葉市 - Chiba-shi) – stolica prefektury Chiba w Japonii, na wyspie Honsiu. Miasto założono 1 stycznia 1921, a 1 kwietnia 1992 zostało oznaczone rządowym rozporządzeniem.

  Nazwa dotyczy zarówno zdolności ludzi do wykonywania anomalnej perturbacji, jak też poruszania się przedmiotów w czasie zjawisk spirytystycznych, na przykład typu poltergeist. Anomalna perturbacja pojawia się w twórczości science-fiction.

  Ewolucja nazwy[ | edytuj kod]

  Początkowo nazwą tej zdolności było słowo „telekineza”. W miarę rozwoju parapsychologii określenie to zostało wyparte przez wyraz „psychokineza” i stało się archaizmem. Najnowsza literatura przedmiotu wskazuje na wyraźny trend spychania słowa „psychokineza” na dalszy tor i promowanie nowszego sformułowania: „anomalna perturbacja”. Współczesna parapsychologia dąży do ograniczenia dotychczasowego szczegółowego podziału zjawisk parapsychicznych i zawężenia do anomalnej kognicji (obejmującej zjawiska jasnowidzenia, telepatii i prekognicji) (w literaturze anglojęzycznej wypierane przez Remote Viewing) oraz anomalnej perturbacji (do niedawna nazywanej psychokinezą).

  Jasnowidzenie – w parapsychologii zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej. Nie jest znany ani jeden wiarygodny eksperyment naukowy, który dowodziłby istnienia tego zjawiska. Istnieje jednak metoda badań jasnowidztwa nazywana Remote Viewing, powstała także w Ameryce grupa wojskowych jasnowidzów o tej samej nazwie, szkolona przez twórcę tej metody badań (Ingo Swanna).Anomalna kognicja (ang.: anomalus cognition; czasem w kolejności: kognicja anomalna) – pojęcie w parapsychologii odnoszące się do podziału rzekomych zjawisk paranormalnych, zastępujące dotychczasowy szczegółowy podział.

  Rodzaje[ | edytuj kod]

  Skala oddziaływania[ | edytuj kod]

  W parapsychologii rozróżnia się:

 • Makro-PK (macroscopic PK) – (efekty o ogromnej potencji, dające się zauważyć gołym okiem),
 • Mikro-PK (microscopic PK) – (efekty na małą skalę dostrzegalne jedynie przy pomocy specjalnych pomiarów i ścisłej analizy statystyk).
 • Obecnie przeprowadza się eksperymenty i badania obu przypadków PK, ze szczególnym uwzględnieniem i zainteresowaniem fenomenami mikroskopijnymi. Jednymi z najbardziej znanych badań doświadczalnych tego typu są prace z Generatorami Zdarzeń Losowych (REG) w laboratorium Princeton Engineering Anomalies Research, czy doświadczenia mistrzów Qigong w Laboratorium Bioemisji w Chiba.

  Archaizm – wyraz, konstrukcja składniowa lub związek wyrazowy, który wyszedł z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. Te z kolei nazywa się anachronicznymi.Ingo Swann (ur. 14 września 1933 w Telluride, Colorado, zm. 1 lutego 2013 w Nowym Jorku) − amerykański parapsycholog, malarz, artysta, były wojskowy, pisarz (autor kilku książek, m.in. o parapsychologii, z czego najbardziej znane to "Penetracja" oraz "Ponad umysł i zmysły"), głównie znany jednak jako parapsycholog i medium. Pracował w Stanford Research Institute International, Amerykańskim Towarzystwie Badań Parapsychicznych (ASPR - American Society for Psychical Research), a przede wszystkim przewodził projektowi Remote Viewing. Stworzył podstawy współczesnej parapsychologii, w tym przyczynił się do utworzenia nowej terminologii oraz badań nad Remote Viewing.

  Podobnie jak inne zjawiska parapsychologiczne, anomalna perturbacja oraz badania i eksperymenty psychokinetyczne nie są, generalnie rzecz biorąc, uznawane przez naukę głównego nurtu. Według opinii przedstawicieli tej ostatniej nie istnieje ani jeden rzetelny dowód na ich istnienie, oprócz zeznań przypadkowych świadków, co czyni omawiane zjawisko tematem polemiki – również w kręgach akademickich, albowiem ma ono w nich swoich zwolenników.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Parapsychologia (gr. παρα- – „przy”, „obok”, „poza czymś”) − dziedzina badająca rzekome zjawiska psychiczne, wywołane przez siły, zdające się posiadać charakter inteligentny lub przez nieznane moce utajone w umyśle ludzkim.

  Według różnych źródeł naukowych i pozanaukowych eksperymenty nad zjawiskami psychokinetycznymi były szeroko zakrojone w Rosji (szczególnie w okresie „zimnej wojny”), w ramach badań o charakterze cywilnym i wojskowym. Istnieją również spekulacje wokół kwestii wykonywania badań naukowych nad anomalną perturbacją i stosowaniem ich wyników przez instytucje i organizacje w Stanach Zjednoczonych, rzekomo do celów wywiadowczych i wojskowych.

  Qigong (wym. [tɕʰîkʊ́ŋ]; chiń. upr. 气功; chiń. trad. 氣功; pinyin: qìgōng; Wade-Giles: ch’i-kung) jest zestawem ćwiczeń zdrowotnych starożytnych Chin. Qigong składa się z dwóch słów: Qi, czyli życiowa energia, oraz Gong, czyli perfekcyjne opanowanie czegoś (np. perfekcyjne opanowanie sztuk walki to Kung-Fu). Oznacza to mniej więcej "perfekcyjne opanowanie sztuki kontroli energii życiowej". Technika składa się z odpowiedniej postawy, skupienia umysłu oraz odpowiedniego oddechu. Może być stosowana w celach medycznych, medytacyjnych oraz jako sztuka walki. Poltergeist (z niem. "hałaśliwy duch", od poltern - łomotać, trzaskać i Geist - duch) – termin z zakresu tzw. zjawisk paranormalnych, zespół zjawisk polegających na rzekomym generowaniu różnego rodzaju dźwięków – od trzasków i gwizdów do szurania itp., najczęściej niewiadomego pochodzenia (bez możliwości wskazania źródła dźwięku) oraz innych efektów, wśród których można jakoby obserwować samoczynne przesuwanie się lub pojawianie przedmiotów, spadanie, podnoszenie się etc. Zjawiska te mogą występować oddzielnie lub łącznie. Określa się je czasem dodatkowymi nazwami: aport, asport i innymi. Poltergeisty i ich zachowania można rzekomo zaobserwować między innymi w starych domach, na strychach i w piwnicach. Zamieszkiwać mają często szuflady i półki, a czasem dziury za regałami.

  Przedmiot oddziaływania[ | edytuj kod]

  Parapsycholodzy wyróżniają następujące typy psychokinezy:

 • telekineza – zdolność przesuwania przedmiotów siłą umysłu;
 • teleportacja – przenoszenie przedmiotów, ściąganie przedmiotów i to nawet z bardzo odległych miejsc bez strat czasowych, zjawisko występujące na seansach mediumistycznych;
 • bilokacja – zdolność bycia widzialnym w dwóch miejscach;
 • pirokineza – psychokinetyczne działanie mikro polegające na zwiększaniu temperatury obiektu, prowadzącego do jego zapalenia (samozapłonu). Poprzez zwiększenie częstotliwości drgań cząsteczek zwiększa się temperatura obiektu;
 • kriokineza – psychokinetyczne działanie mikro polegające na zmniejszeniu temperatury obiektu. Poprzez zmniejszenie częstotliwości drgań cząsteczek, zmniejsza się temperatura obiektu;
 • elektrokineza – psychokinetyczna zdolność powodująca „ocieranie” się o siebie molekuł i poprzez to tworzenie błyskawic;
 • hydrokineza – określenie oznaczające umiejętność tworzenia lub zwiększania ilości wody w stanie ciekłym używając psychokinezy do powielenia cząsteczek w niej zawartych. Polega także na umiejętności manipulacji wodą;
 • biokineza – modyfikowanie kodu DNA za pomocą psychokinezy;
 • aerokineza – nazwa określająca psychokinetyczną kontrolę nad powietrzem na poziomie cząsteczkowym za pomocą manipulacji energią;
 • geokineza – kontrola nad ziemią, przewidywanie i powodowanie trzęsień ziemi;
 • magnetokineza – umiejętność kontroli nad siłami magnetyzmu i metalami;
 • atmokineza – umiejętność kontroli pogody;
 • gyrokineza – umiejętność kontroli grawitacji na danym obszarze;
 • witakineza – jest to umiejętność samoleczenia i sterowania własnym zdrowiem oraz szybkością starzenia się;
 • chronokineza – kontrola nad przepływem czasu, zatrzymywanie go;
 • audiokineza – umiejętność manipulowania falami dźwięku;
 • inokineza – umiejętność kontrolowania przestrzeni, zakrzywiania jej i tworzenia obiektów.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Elmar R. Gruber: Tajny świat parapsychologii, wyd. AMBER, 238 stron, ​ISBN 83-7245-271-7
 • Ingo Swann, Penetracja, Agnieszka Szolc, Bydgoszcz: Limbus, 2001, ISBN 83-7191-061-4, OCLC 749142677.
 • Serena Roney-Dougal: Tam gdzie nauka spotyka się z magią'
 • Teleportacja — (z gr. τῆλε, tele "odległy" i łac. portare "nosić") hipotetyczny w skali makroskopowej proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni. Słowo teleportacja zostało po raz pierwszy użyte prawdopodobnie przez Charlesa Forta.Pirokineza (z gr. pûr - ogień, błyskawica oraz kínesis - ruch) - rzekoma umiejętność wzniecania ognia siłą woli, zaliczana do kategorii zjawisk paranormalnych. W niektórych przypadkach mówi się o pełnej kontroli nad płomieniami (np. temperatura, ukierunkowanie, moc itp.) lub nieświadomym użyciu zdolności (m.in. tzw. "ludzkie pochodnie"), a także umiejętności podnoszenia temperatury w danym pomieszczeniu lub skupieniu ciepła na przedmiocie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bilokacja – wieloznaczne pojęcie dotyczące m.in. zjawisk paranormalnych polegających na możliwości znajdowania się w dwóch miejscach jednocześnie. W mistyce chrześcijańskiej bilokacja zaliczana jest do darów charyzmatycznych o charakterze nadprzyrodzonym. Osoby, które opisane są jako doświadczające bilokacji są w pełni świadome swojego przebywania w dwóch miejscach.
  Fantastyka naukowa (ang. science fiction) – gatunek literacki lub filmowy, a także gier komputerowych o fabule osnutej na przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa. Razem z fantasy i horrorem, fantastyka naukowa zaliczana jest do fantastyki.
  Psi (Ψ, ψ) – w parapsychologii wspólne określenie wszystkich zjawisk paranormalnych. Zostało wprowadzone w 1943 roku przez Roberta Thoulessa i H.P. Wiesnera.
  Generator liczb losowych (ang. random number generator; czasem nazywany generatorem zdarzeń losowych (REG - Random Event Generator) lub generatorem przypadków) - program komputerowy lub układ elektroniczny, generujący stacjonarny i ergodyczny, losowy ciąg elementów binarnych, zorganizowanych zwykle jako ciąg liczb losowych. Generator liczb losowych jest urządzeniem, które nie produkuje przypadkowych liczb, lecz stany, które wyrażane są później jako liczby, stąd też określane są często poprawniejszą nazwą "generatora zdarzeń losowych" (REG - Random Event Generator).
  Anomalna perturbacja (ang.: anomalous perturbation) (psychokineza, PK (od ang. "psychokinesis"), AP (od ang. "anomalus perturbation"), TK (od ang. "telekinesis"), BMI (od niem. "Bewustsein-Materie-Interaktion" - "interakcja świadomości i materii"), dawniej: telekineza, ale wśród fachowych pojęć parapsychologicznych jest już archaizmem) - określenie używane w parapsychologii do opisu rzekomego wpływu na fizyczne otoczenie z odległości wywołanego za pomocą mocy psychicznych, bez fizycznej ingerencji. W szerszym znaczeniu oznacza właściwość psi, która pozwala wpływać na zachowanie materii. Od roku 2004 ezoterycy określają tym terminem różne typy anomalnej perturbacji, także i poruszanie ciałem stałym, płynnym lub gazowym na odległość za pomocą myśli i koncentracji, za pomocą kontaktu wzrokowego bezpośrednio z przedmiotem. Jest to tzw. myślenie astralne czyli wyobrażanie sobie czegoś co za pośrednictwem "czynnika PSI" ma zrobić tę czynność w czasie rzeczywistym.
  Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR; Badania Anomalii Technicznych w Princeton) - laboratorium na Uniwersytecie Princeton istniejące od 1979 do roku 2007, powstałe na miejscu laboratorium PRL (Psychophysical Research Laboratories). W laboratorium prowadzone były eksperymenty w dużej części dotyczące zjawisk paranormalnych. Kierownikiem grupy PEAR był Robert Jahn (były badacz z NASA, ówczesny dziekan Wydziału Inżynieryjnego i Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Princeton, fizyk, psycholog i parapsycholog), natomiast bardziej znani pracownicy to: Brenda Dunne oraz Roger Nelson. W momencie zapoczątkowania programu Princeton Engineering Anomalies Research głównym celem była rygorystyczna, naukowa analiza interakcji pomiędzy ludzką świadomością i czułymi urządzeniami fizycznymi - zrozumienie roli świadomości w strukturze realizmu fizycznego. W laboratorium PEAR przeprowadzono wiele eksperymentów parapsychologicznych, również o zasięgu światowym, zazwyczaj używając do tego generatorów zdarzeń losowych (m. in. konstrukcji Helmuta Schmidta), z czego jedno z najbardziej znanych to eksperyment z robotem REG (ang.: "REG Robot"), a także liczne doświadczenia z "przypadkową kaskadą mechaniczną" (Random Mechanical Cascade). PEAR, poprzez przełomowe, długotrwałe i bardzo rzetelne doświadczenia nad anomalną kognicją, Remote Viewing i psychokinezą, przyczyniło się w znacznym stopniu do rozwoju współczesnej parapsychologii.
  Anomalna perturbacja (ang. anomalous perturbation) (psychokineza, PK (od ang. psychokinesis), AP (od ang. anomalus perturbation), TK (od ang. telekinesis), BMI (od niem. Bewustsein-Materie-Interaktion – „interakcja świadomości i materii”), dawniej: telekineza, ale wśród fachowych pojęć parapsychologicznych jest już archaizmem) – określenie używane w parapsychologii do opisu rzekomego wpływu na fizyczne otoczenie z odległości wywołanego za pomocą mocy psychicznych, bez fizycznej ingerencji. W szerszym znaczeniu oznacza właściwość psi, która pozwala wpływać na zachowanie materii. Od roku 2004 ezoterycy określają tym terminem różne typy anomalnej perturbacji, także i poruszanie ciałem stałym, płynnym lub gazowym na odległość za pomocą myśli i koncentracji, za pomocą kontaktu wzrokowego bezpośrednio z przedmiotem. Jest to tzw. myślenie astralne, czyli wyobrażanie sobie czegoś co za pośrednictwem „czynnika PSI” ma zrobić tę czynność w czasie rzeczywistym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.