• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psychiatria kulturowa

  Przeczytaj także...
  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Zespoły uwarunkowane kulturowo (ang. culture-bound syndromes) – grupa specyficznych zaburzeń psychicznych, charakterystycznych dla danych obszarów kulturowych. Zespoły te nie spełniają kryteriów zachodnich systemów diagnostycznych bądź przyjętych zestawów kryteriów (DSM-IV, ICD-10).

  Psychiatria kulturowa (dawniej również psychiatria antropologiczna, psychiatria egzotyczna) – dział psychiatrii społecznej badający zależności zaburzeń psychicznych od kultury i warunków środowiska; zawiera takie specjalności jak psychiatria transkulturowa, psychiatria porównawcza i etnopsychiatria. Zalążek tej dziedziny psychiatrii tkwi w relacjach średniowiecznych podróżników i misjonarzy, a jej największy rozkwit trwał od lat 60. do 80. XX wieku.

  Emil Wilhelm Magnus Georg Kraepelin (ur. 15 lutego 1856 w Neustrelitz, zm. 7 października 1926 w Monachium) – niemiecki lekarz psychiatra, twórca klasyfikacji chorób psychicznych. Profesor Uniwersytetu w Dorpacie, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Monachium. Autor dziewięciu wydań podręcznika psychiatrii (Lehrbuch der Psychiatrie). Brat przyrodnika Karla Kraepelina.
 • Psychiatria transkulturowa bada cechy zaburzeń psychicznych wspólnych dla wielu kultur.
 • Psychiatria porównawcza bada różnice w zaburzeniach psychicznych, uwarunkowane odmiennością kulturową. Termin został wprowadzony przez Emila Kraepelina w 1904
 • Etnopsychiatria bada egzotyczne typy zaburzeń psychicznych i ich związki z daną grupą etniczną.
 • Zespoły zaburzeń psychicznych charakterystyczne dla danej kultury nazywane są psychozami etnicznymi, psychozami egzotycznymi, egzotycznymi zespołami psychiatrycznymi lub zespołami uwarunkowanymi kulturowo. Niektórzy badacze, np. psychiatra Edwin Fuller Torrey, kwestionują wyodrębnianie tego rodzaju zespołów, twierdząc, że ze względu na zależność klasyfikacji chorób od danej kultury, wszystkie zaburzenia psychiczne są ograniczone kulturowo.

  Bibliografia[]

 • Andrzej Jakubik: Kultura a zaburzenia psychiczne. Psychologia.net.pl.
 • Stanisław Pużyński: Leksykon psychiatrii. Warszawa: PZWL, 1993. ISBN 83-200-1712-2. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.