• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psychiatria Polska

  Przeczytaj także...
  Rocznik Psychiatryczny – polskie czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny psychiatrii. Wydawany w latach 1923–1951, był oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego tradycje kontynuuje „Psychiatria Polska”.Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.
  Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

  Psychiatria Polska – polskie recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny psychiatrii. Kontynuuje tradycje przedwojennego „Rocznika Psychiatrycznego”.

  Czasopismo jest indeksowane m.in. przez Science Citation Index, MEDLINE, Journal Citation Reports (impact factor w 2018 roku 1,311), Index Copernicus. Jest wydawane w formie drukowanej zawierającej teksty w języku polskim i udostępniane na zasadach open access w formie elektronicznej zawierającej teksty w języku polskim i angielskim.

  Adam Bilikiewicz (ur. 2 kwietnia 1933 w Krakowie, zm. 3 czerwca 2007) – polski lekarz psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletni redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”. Autor 265 prac naukowych, w tym podręczników akademickich. Syn Tadeusza Bilikiewicza.Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Redaktorzy naczelni:

 • od 1978 do 1992 – Adam Bilikiewicz
 • od 1992 do 2014 – Jerzy Aleksandrowicz
 • od 2014 – Dominika Dudek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Psychiatria Polska - Zeszyty (Issues), www.psychiatriapolska.pl [dostęp 2019-10-08] (pol.).
  2. ICI Journals Master List, journals.indexcopernicus.com [dostęp 2019-04-17].
  Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.Dominika Dudek (ur. 2 lipca 1969) – polska lekarka psychiatra, profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Witold Aleksandrowicz (ur. 7 lipca 1936 w Krakowie, zm. 17 października 2018 tamże) – polski lekarz, psychiatra, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Index Copernicus (IC) – internetowa baza danych zawierająca treści wytwarzane przez użytkowników, w tym profile naukowców, dane o instytucjach, wydawnictwach i projektach naukowych. Operowana jest przez Index Copernicus International.
  Journal Citation Reports – interdyscyplinarna lista czasopism naukowych, publikowana corocznie przez Thomson Reuters. W Polsce JCR przyjęło się przyjmować jako podstawowe narzędzie do oceny merytorycznej jakości czasopism. JCR jest dostępna w dwóch wersjach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition oraz Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Pierwotnie JCR była publikowana jako częsć Science Citation Index tworzonego przez Institute for Scientific Information w Filadelfii (stąd dawna nazwa: lista filadelfijska).
  Science Citation Index – indeks cytowań wydawany przez Institute for Scientific Information, należący do Thomson Reuters. Indeks został opracowany w 1960 przez Eugena Garfielda.
  Recenzja naukowa (ang. peer review) – recenzja utworu naukowego (dysertacji, książki, publikacji w czasopiśmie naukowym), której celem jest ocena naukowej zawartości tego utworu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.689 sek.