• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

  Przeczytaj także...
  Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).Marszałek Związku Radzieckiego – najwyższy stopień wojskowy ZSRR. Niższym stopniem był do 1940 komandarm 1 rangi , po wprowadzeniu stopni generalskich - generał armii, bądź najwyższy stopień danej republiki, dla Polski był to Marszałek Polski.
  30 grudnia 1922 dotąd niezależna Rosyjska FSRR weszła w skład ZSRR jako jedna z wieli jego republik związkowych. Centralny Komitet Wykonawczy stracił większość formalnych kompetencji na rzecz Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR

  Organ kolegialny (ciało kolegialne) – wieloosobowa, zorganizowana instytucja utworzona na podstawie prawa, wspólnie podejmująca decyzje i solidarnie ponosząca odpowiedzialność.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Faktyczni przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich[]

  Głowy państwa Rosji Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich[]

  W latach 1917-1990 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.

  Rosja Radziecka (1917-1922)[]

  Warto zobaczyć: Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Rosyjskiej FSRR

  ]

  Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR[]

  Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR[]

  Przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR[]

  Prezydent ZSRR[]

  25 grudnia 1991 do dymisji podał się całkowicie już pozbawiony władzy prezydent ZSRR – Michaił Gorbaczow, a następnego dnia (26 grudnia) akt rozwiązania ZSRR wszedł w życie. Formalny koniec ZSRR w świetle prawa międzynarodowego to 31 grudnia 1991

   Zapoznaj się również z: Prezydenci Rosji.

  Zobacz też[]

 • Premierzy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Marszałkowie Związku Radzieckiego
 • Rosja
 • Prezydenci Rosji
 • Linki zewnętrzne[]

 • Sovetika.ru – strona internetowa poświęcona czasom sowieckim
 • Przypisy

  1. Niekoniecznie pokrywają się one z okresem faktycznego sprawowania władzy jaki podano wcześniej
  2. Data objęcia urzędu Sekretarza Generalnego KC RPK(b)
  3. Niekoniecznie pokrywają się one z okresem faktycznego sprawowania władzy jaki podano w tabeli

  Uwagi

  1. Malenkow był premierem i jednym z sekretarzy. Chruszczow był pierwszym sekretarzem, nieprzerwanie przez 11 lat. Można to nazwać diarchią.
  2. Malenkow był premierem i jednym z sekretarzy. Chruszczow był pierwszym sekretarzem, nieprzerwanie przez 11 lat. Można to nazwać diarchią.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.