Przystanek osobowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przystanek osobowy Bojary
Zabytkowy przedwojenny przystanek osobowy Warszawa Radość wybudowany w 1936 roku w stylu modernistycznym
Przystanek z jednym peronem
Olsztyn Zachodni – przystanek z trzema peronami

Przystanek osobowy (publiczny) – miejsce na szlaku kolejowym odpowiednio przystosowane do obsługi pasażerów, w którym zatrzymują się rozkładowo wyznaczone pociągi pasażerskie, wyłączając postoje dla potrzeb technicznych i pracowniczych.

Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.Wskaźniki ogólnoeksploatacyjne w Polsce – zbiór wskaźników kolejowych stosowanych na sieci kolejowej w Polsce, które są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Wskaźniki oznaczone są symbolem W (stosowane na liniach kolejowych oraz metra) lub Wm (stosowane wyłącznie na liniach metra).

Wyposażenie przystanku stanowią perony, czasami też wiata lub budynek z poczekalnią i kasą biletową.

Na linii jednotorowej budowany jest zazwyczaj jeden peron, a na linii dwutorowej dwa perony boczne lub jeden wyspowy. Do przystanku nie ma przypisanych semaforów (mogą występować semafory samoczynnej blokady liniowej lub semafory odnoszące się do sąsiednich stacji).

Na szlakach w Polsce przystanki oznakowane są za pomocą wskaźnika W 16 informującego maszynistę, iż w odległości równej drodze hamowania znajduje się przystanek, zaś przy końcu peronu ustawiony (zgodnie z zasadami ogólnymi) jest wskaźnik W 4 (prosty biały krzyż na czarnym tle), oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu.

Peron jest to element przystanku, dworca kolejowego lub autobusowego służący do bezpiecznego wsiadania i wysiadania podróżnych oraz ładowania bagażu.Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.

Przystanek osobowy może być urządzony również z innymi punktami na szlaku, takimi jak:

 • ładownia
 • mijanka i ładownia
 • mijanka
 • nastawnia dysponująca (nast. dysponująca należy do innego posterunku)
 • posterunek odstępowy i ładownia
 • posterunek bocznicowy szlakowy
 • posterunek odgałęźny i ładownia
 • posterunek odstępowy
 • posterunek odgałęźny
 • grupa torów towarowych (grupa torów należy do innego posterunku)
 • stacja handlowa
 • Tak urządzony posterunek stanowi całość. Nie stosuje się oddzielnych nazw czy pozycji w wewnętrznych rozkładach jazdy.

  SBL, Samoczynna Blokada Liniowa to zespół urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, zwiększających przepustowość szlaku i zapewniających bezpieczeństwo kilku pociągom znajdującym się w tym samym czasie na szlaku.Dworzec kolejowy – budynek z rozbudowaną infrastrukturą służącą do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego lub towarowego.

  Posterunek osobowy może być ustanowiony na stacji zamkniętej dla czynności techniczno-ruchowych – najczęściej w takim przypadku jest oznaczany jako „ładownia i przystanek osobowy”, lub „stacja zamknięta”. Przystanek może również być ustanowiony na stacji zlikwidowanej – natomiast w takim przypadku najczęściej jest oznaczany jako „stacja zlikwidowana” lub „przystanek osobowy”.

  Ładownia (publiczna) – tor kolejowy odgałęziający się od toru szlakowego, będący własnością kolei, przeznaczony do prac ładunkowych.Rozkład jazdy pociągów – plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje.

  Na liniach na których stosuje się wyłącznie kolejową komunikację autobusową występują „przystanki osobowe w kolejowej komunikacji autobusowej (transport drogowy)”.


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • przystanek służbowy
 • dworzec kolejowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1): Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/2008 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia 2008 r., PKP Polskie Linie Kolejowe, s. 10-11.
  2. Dz.U. z 2000 r. nr 34, poz. 400.
  3. Przystanek osobowy. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 287. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-04].
  4. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 37. ISBN 978-83-7207-807-0.
  Gdańsk Zaspa – przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej, leżący wzdłuż granicy dzielnic Zaspa-Młyniec (wschód) i Strzyża (zachód).Nastawnia – posterunek techniczny nastawczy mieszczący urządzenia do zdalnego sterowania ruchem kolejowym, wyposażony w urządzenia nastawcze, blokowe i łączności - z którego ustawia się drogi przebiegu pociągów, przestawia zwrotnice oraz nadaje sygnały (za pomocą semaforów, tarcz manewrowych i innych sygnalizatorów). Jej pracą kieruje dyżurny ruchu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.
  Pociąg pasażerski (ang. passenger train) – skład eksploatacyjny dostępny dla pasażerów, zestawiony wyłącznie z wagonów służących od przewozu osób i rzeczy (np. przesyłek bagażowych).
  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Trójmiasta. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni go także przewoźnikiem regionalnym.
  Warszawa Radość - przystanek osobowy Polskich Kolei Państwowych położony na terenie warszawskiego Wawra przy ul. Patriotów, tworzący tzw. węzeł otwocki. Z przystanku PKP Radość można dojechać elektrycznymi pociągami podmiejskimi do m.in. Śródmieścia, Otwocka, Pilawy i Skierniewic. Kasa i poczekalnia na przystanku zostały zamknięte w październiku 2008 roku.
  W4 – wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu. Przyjmuje postać białego krzyża na czarnym prostokątnym tle.
  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce: utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym.

  Reklama