• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyrządy antropometryczne

  Przeczytaj także...
  Naturalny kolor włosów człowieka zależy od zawartości melaniny. Melanina dzieli się na eumelaninę, od której zależy ton włosów (im więcej eumelaniny tym włos ciemniejszy) oraz feomelaniny, która nadaje włosom odcień (włos pozbawiony feomelaniny nadaje odcień popielaty, a wraz z zwiększeniem jej we włosie odcień staje się coraz cieplejszy, aż po intensywnie rudy).Antropometria – metoda badawcza stosowana w antropologii fizycznej, polegająca na pomiarach porównawczych części ciała ludzkiego np.: długości kości (osteometria), objętości i proporcji czaszki (kraniometria), głowy (kefalometria), proporcji ciała (karpometria), wagi ciała, rozstawu oczu, określenie pigmentacji oczu, włosów i skóry itp. Do pomiarów wykorzystywane są przyrządy antropometryczne.
  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:

  Przyrządy antropometryczne - przyrządy do ścisłego określania cech osobnika, stosowane w antropometrii.

  Podstawowy komplet stosowany w antropologicznych badaniach terenowych to:

 • antropometr
 • cyrkiel suwakowy
 • cyrkiel kabłąkowy
 • taśma - do mierzenia obwodów
 • skale wzorcowe
 • skala barw włosów - 30 pęczków włosów od jasnych do ciemnych (od A do Y, odcienie rude oznaczono liczbami rzymskimi)
 • skala barw oczu - 16 szklanych wzorców od ciemnych do jasnych oznaczonych od 1 do 16.
 • W kraniologii stosuje się jeszcze kraniostat lub kraniofor w celu ustawienia czaszki w dogodnej dla pomiarów pozycji.

  Antropometr – przyrząd wykorzystywany do pomiarów ciała człowieka. Może być użyty do pomiaru wysokości ciała, długości tułowia oraz długości kończyn górnych i dolnych.Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Bibliografia[]

  Mały słownik antropologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kraniologia (gr. kranion – czaszka) – dział anatomii porównawczej zajmujący się budową czaszki i jej kształtowaniem się w rozwoju osobniczym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.