• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przymrozek

  Przeczytaj także...
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Adwekcja (z łac. advectiō - "dowóz", ang. advection) - pojęcie stosowane w dwóch różnych dziedzinach w różnych znaczeniach:
  Atmosfera — gazowa powłoka otaczająca planetę o masie wystarczającej do utrzymywania wokół siebie warstwy gazów w wyniku działania grawitacji. Ta definicja stosuje się do planet skalistych i księżyców. W przypadku gazowych olbrzymów, takich jak Jowisz, oraz gwiazd (por. atmosfera słoneczna) terminem atmosfery określa się tylko zewnętrzne (przezroczyste) warstwy gazowej powłoki, z których promieniowanie dociera bezpośrednio do obserwatora.

  Przymrozek – zjawisko spadku temperatury powietrza przy gruncie poniżej 0 °C, przy średniej dobowej większej od 0 °C. Rozróżnia się przymrozki:

 • radiacyjne – wypromieniowanie ciepła z podłoża do atmosfery
 • adwekcyjne – napływ zimnej masy powietrza
 • radiacyjno-adwekcyjne – forma mieszana, gdy adwekcja i radiacja występują po sobie w krótkim czasie.
 • Ze względu na porę występowania rozróżnia się przymrozki:

 • późne – występujące wiosną
 • wczesne – występujące jesienią.
 • Ze względu na wysokość występowania:

  Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).
 • gruntowe – obniżenie temperatury gruntu do 0 °C i mniejszej
 • przygruntowe – występujące 5 cm nad gruntem.
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.