• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przycisk opcji

  Przeczytaj także...
  Widżet – podstawowy element graficznego interfejsu użytkownika (np. okno, pole edycji, suwak, przycisk). Termin ten jest szczególnie popularny wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny UNIX, natomiast użytkownicy systemów MS Windows używają w tym kontekście terminu kontrolka lub element kontrolny. W produktach firmy Microsoft (Visual Studio, .NET, Office itp.) używana jest nazwa formant. W pewnych kontekstach synonimem widżetu jest okno.Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  Biblioteka (w informatyce) – zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji programistycznych), z których korzystają różne programy.
  Przyciski opcji z etykietami „Cat”, „Dog” i „Turtle”

  Przycisk opcji (ang. radio button) jest to widżet, element graficznego interfejsu użytkownika programów komputerowych.

  Przycisk opcji posiada dwa stany: włączony i wyłączony, a "naciśnięcie" go lewym klawiszem myszy zawsze spowoduje jego włączenie. W momencie aktywacji dezaktywuje on pozostałe przyciski radiowe z grupy - widżet ten jest to grupa przycisków wzajemnie wykluczających się.

  Zdarzenia generowane są spod każdego przycisku; zawsze generowane jest zdarzenie aktywacji przycisku, bywa że jest też generowane zdarzenie dezaktywacji wcześniej aktywnego przycisku. Jeśli biblioteka jest wyposażona w mechanizm sygnałów i slotów, to zwykle podłącza się wszystkie sygnały aktywacji każdego przycisku z grupy do jednego slotu, gdyż wszystkie przyciski zwykle są stowarzyszone z jednym stanem w używającym je oknie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.