• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przeworno - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Wiązów – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.
  Linia kolejowa nr 321 – nieczynna linia kolejowa w Polsce, która rozpoczynała swój bieg na stacji Grodków Śląski na terenie województwa opolskiego, natomiast jej koniec umiejscowiony był na stacji Głęboka Śląska, na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie linia ta łączyła się z linią kolejową nr 304 Brzeg – Łagiewniki Dzierżoniowskie. Była to linia jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana.

  Przewornogmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie wałbrzyskim.

  Siedziba gminy to Przeworno.

  Według danych z 31 grudnia 2013 gminę zamieszkiwało 5035 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Przeworno ma obszar 111,96 km², w tym:

  Województwo wałbrzyskie – istniejące w latach 1975-1998 województwo, jednostka administracyjna najwyższego szczebla, położone w południowo-zachodniej Polsce o powierzchni 4169 km², składające się z 15 gmin miejskich i 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Graniczyło na zachodzie z województwem jeleniogórskim, na północy z legnickim i wrocławskim, na wschodzie z opolskim, a na południu z Czechosłowacją (później Czechami). Siedziba władz wojewódzkich znajdowała się w Wałbrzychu. Z dniem 1 stycznia 1999 r. terytorium województwa weszło w skład nowo powstałego województwa dolnośląskiego.Gmina Kamiennik – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim na Wysoczyźnie Nyskiej. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.
 • użytki rolne: 74%
 • użytki leśne: 18%
 • Gmina stanowi 17,99% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2013

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Przeworno w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Przeworno.png

  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Jedyną ważniejszą drogą kołową jest droga wojewódzka nr 385 przebiegająca równoleżnikowo przez południową część gminy. Poza tym przez gminę przebiegają (nieczynne obecnie) linie kolejowe nr 313 i nr 321.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Grodków, Kamiennik, Strzelin, Wiązów, Ziębice

  Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik, który ma 40 075 km długości. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule - północną i południową. Podstawowe równoleżniki to: równik, zwrotnik Raka i zwrotnik Koziorożca a także koło podbiegunowe północne i południowe. Równoleżniki mają różne długości, w zależności od szerokości geograficznej.
  Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
  Linia kolejowa nr 313 rozpoczynała swój bieg na stacji Otmuchów na terenie województwa opolskiego, natomiast jej koniec umiejscowiono na stacji Przeworno, na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie linia ta łączyła się z linią kolejową nr 321 Grodków Śląski – Głęboka Śląska. Była to linia jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana.
  Gmina Strzelin – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wrocławskim.
  Gmina Grodków – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie brzeskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.
  Droga wojewódzka nr 385 (DW385) - droga wojewódzka łącząca DK46 w okolicy Jaczowic oraz Dzierżoniów (poprzez DW384) z przejściem granicznym z Czechami - Tłumaczów-Otovice. Prowadzi przez Góry Bardzkie (Przełęcz Srebrną 585 m n.p.m.). Droga widokowa o stromych nachyleniach i dużej różnicy wysokości oraz wielu ostrych zakrętach w okolicy Srebrnej Góry. W okresie zimowym niebezpieczna, często w okolicach Srebrnej Góry nieprzejezdna.
  Powiat strzeliński - powiat w Polsce (województwo dolnośląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Strzelin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.765 sek.