• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przewodnik - publikacja

  Przeczytaj także...
  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Baedeker Blitz był serią nalotów odwetowych (niem. Vergeltungsangriffe) Luftwaffe na miasta angielskie w odpowiedzi na zbombardowanie w nocy z 28 na 29 marca 1942 roku hanzeatyckiego miasta Lubeka w czasie II wojny światowej.

  Przewodnik, przewodnik turystycznypublikacja w formie książki, ulotki lub nagrania audiowizualnego, zawierająca głównie rys historyczny i opis okolicy mapy oraz ważne informacje, przeznaczona zazwyczaj dla turystów odwiedzających/zwiedzających miejsce w niej opisywane. Może zawierać również listę ciekawych zabytków, opisy szlaków, plany, numery telefonów i adresy miejsc noclegowych, restauracji itp.

  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

  Pierwszy przewodnik turystyczny po Polsce Przewodnik dla podróżujących w Polsce i Rzeczypospolitej Krakowskiej Józefa Wawrzyńca Krasińskiego ukazał się w 1820 w Warszawie (w języku francuskim; w języku polskim wydany został w 1821, w języku rosyjskim w 1822).

  W ostatnich latach XX w. i na początku XXI w. rozpowszechniły się przewodniki internetowe, tj. strony i portale internetowe traktujące o tym samym co wyżej opisane przewodniki w formie drukowanej.

  Druk – wielokrotne odbicie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe (np. na papier). Potocznie nazywana drukiem jest również każda kopia, czyli odbitka drukowa.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Historia[]

  Pierwsze przewodniki nazywano różnie: Itinerarium, Diarium, Descripcio. W wieku XVII przewodnik nazywano Delicją (Deliciae), natomiast w wieku XIX Baedecker.

  Przypisy

  1. Mieczysław Orłowicz: Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi. Warszawa: Wydawnictwo Eugeniusza Starczewskiego, 1914, s. V.
  2. Antoni Mączak: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa: PiW, 1978, s. 33.

  Zobacz też[]

 • Baedeker Blitz
 • Ulotka jest drukiem służącym celom propagandowym i informacyjnym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania, o niewielkiej objętości, zazwyczaj w formie kartki, lub rozkładanej broszurki nie przekraczającej 4 stron. Przekazuje ona niezbędne informacje o działalności instytucji, firmy albo organizacji politycznej, lub zapowiada jakieś wydarzenie. Ulotki najczęściej informują o wydarzeniach kulturalnych (koncertach, repertuarze teatrów lub kin), wydarzeniach politycznych (wiecach, zgromadzeniach, marszach, protestach), zawierają informacje turystyczne, asortyment towarów lub usług, dane katalogowe bądź prospekty handlowe opisujące pojedynczy produkt lub ofertę firmy.Opis - w epice obok opowiadania jeden z dwóch podstawowych elementów narracji, w liryce komponent monologu lirycznego. W odróżnieniu od opowiadania opis przedstawia te składniki świata przedstawionego, które nie odnoszą się do zdarzeń, przede wszystkim charakter i wygląd postaci oraz tło wydarzeń, takie jak czas i miejsce akcji (np. opis przyrody). Opis można ująć ogólnie jako przedstawienie pozaczasowych składników narracji, ujęcie przedmiotów w ich statyczności i pozaczasowości - w istocie jednak często trudno odróżnić opis i opowiadanie, które mogą przenikać się wzajemnie i tworzyć wiele form przejściowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Plan – obraz niewielkiego obszaru powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą symboli kartograficznych w dużej skali (najczęściej 1:2 000 lub 1:10 000), a co za tym idzie bardzo szczegółowy.
  Józef Wawrzyniec Maciej Onufry Krasiński herbu Ślepowron (ur. 10 sierpnia 1783 w Zegrzu, zm. 10 lub 14 października 1845 w Krakowie) – senator-kasztelan Królestwa Polskiego (kongresowego) w 1829 roku, literat i pamiętnikarz, major Armii Księstwa Warszawskiego, wolnomularz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.