• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przewód wiertniczy

  Przeczytaj także...
  Obciążnik wchodzi w skład przewodu wiertniczego. Ma postać grubościennej stalowej rury, której zadaniem jest wywieranie nacisku na narzędzie wiertnicze podczas wiercenia w celu zwiększenia postępu wiercenia oraz usztywnienie dolnej części przewodu wiertniczego, nie pozwalając na jego odkształcanie. Liczba obciążników jest zależna od twardości skał, które mają być zwiercane w ten sposób ilość obciążników zależy od jednostkowego nacisku, który musi być wywierany na skały dla prawidłowego przebiegu procesu wiercenia.Stół wiertniczy – używany w wierceniach obrotowych, służy do przekazywania ruchu obrotowego za pośrednictwem przewodu wiertniczego na narzędzie wiercące.
  Łącznik - element przewodu wiertniczego służący do łączenia elementów przewodu o różnych rodzajach gwintów, np. obciążników z rurami płuczkowymi, obciążników ze świdrem itp.

  Przewód wiertniczy – służy do przekazywania ruchu obrotowego ze stołu wiertniczego (lub urządzenia Top Drive) na świder.

  Świder - narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie; narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego. Od doboru odpowiedniego świdra zależą w znacznym stopniu wartości wskaźników charakteryzujące proces wiercenia do których należą: mechaniczna prędkość wiercenia, marszowa prędkość wiercenia oraz uwiert narzędziem wiercącym.Rura płuczkowa stanowi główną część przewodu wiertniczego. Służy do przekazywania ruchu na narzędzie wiertnicze oraz do transportu płuczki wiertniczej na dno otworu wiertniczego.

  Składa się z graniatki, rur płuczkowych, obciążników, łączników, stabilizatorów oraz amortyzatorów drgań. Narzędzie wiercące (świder, koronka), według L.Szostaka, nie zalicza się do elementów przewodu wiertniczego.

  Graniatka – część osprzętu wiertniczego, służąca do przekazania ruchu obrotowego ze stołu wiertniczego na przewód wiertniczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama