• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetwarzanie rozproszone

  Przeczytaj także...
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunkach:Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu SETI@home, aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu SETI@home, Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation.
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Przetwarzanie rozproszone (ang. distributed processing) to wykonywanie określonych zadań użytkownika z wykorzystaniem współdzielonych zasobów połączonych siecią komputerową.

  Najczęściej wiąże się z heterogenicznością dotyczącą architektury sprzętowej, systemu operacyjnego, platformy programistycznej.

  Przykładem przetwarzania rozproszonego są obliczenia rozproszone.

  Architektura trójwarstwowa (ang. three-tier architecture lub three-layer architecture) - architektura typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach; koncepcja architektury trójwarstwowej wywodzi się z Rational Software.Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Można wyróżnić następujące modele przetwarzania rozproszonego: architektura dwuwarstwowa, architektura trójwarstwowa (np. szyna obiektowa), agenty mobilne.

  Zobacz też[]

 • Berkeley Open Infrastructure for Network Computing
 • distcc
 • przetwarzanie bez granic (przetwarzanie rozpowszechnione)
 • Linki zewnętrzne[]

 • strona z newsami z projektów Przetwarzania Rozproszonego
 • Przetwarzanie rozproszone (materiały dydaktyczne MIMUW na studia informatyczne II stopnia)
 • Katalog projektów wykorzystujących przetwarzanie rozproszone
 • Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku.Obliczenia rozproszone (ang. distributed computing) – obliczenia, umożliwiające współdzielenie zasobów obliczeniowych, często rozproszonych geograficznie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  distcc - otwarte oprogramowanie, rozprowadzane na licencji GPL, służące do kompilacji kodu źródłowego napisanego w językach C, C++ i Objective C równolegle, na kilku komputerach pracujących w sieci. Zostało stworzone do współpracy z kompilatorem GCC, ale potrafi również współpracować z Intel C Compiler i kompilatorem C firmy Sun Microsystems. Przy odpowiedniej konfiguracji potrafi bardzo znacząco skrócić czas kompilacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.