• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przeszczepienie nerki  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (szw. Nobelpriset i fysiologi eller medicin) – jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Instytut Karolinska za wyjątkowe osiągnięcia naukowe z różnych dziedzin fizjologii lub medycyny. Jest jedną z pięciu Nagród Nobla ustanowionych w testamencie przez Alfreda Nobla (zm. w 1896 roku). Jak zapisał on w swoim testamencie, nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Noblowska, a przyznawana jest ona przez zgromadzenie wybierane przez Instytut Karolinska. Określana potocznie jako „Nagroda Nobla z medycyny”, w rzeczywistości była precyzyjnie opisana przez Nobla w jego testamencie, jako nagroda z „fizjologii lub medycyny”. Z tego powodu może być przyznana w każdej ze szczegółowych dziedzin obu tych nauk. Pierwszym laureatem nagrody był w roku 1901 Niemiec Emil Adolf von Behring.Zespół Alporta (ang. Alport syndrome, łac. sydroma Alport) – uwarunkowane genetycznie, postępujące schorzenie nerek, charakteryzujące się hematurią, często skojarzoną z neurogenną głuchotą i zmianami w obrębie narządu wzroku. Opisany w 1927 przez Cecila Alporta.
  Regulacje prawne[]
 • Podstawą prawną obowiązującą w Polsce jest Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005 roku. Ostatnie zmiany pochodzą z 17 lipca 2009 roku.
 • Dokument ten stosuje się do odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej w tej dziedzinie (2004/23/WE, 2006/17/WE, 2006/86/WE).
 • Statut Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r., wraz z późniejszymi zmianami.
 • Przypisy

  1. Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2008, s. 1776. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
  2. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 57-68, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
  3. 27/Results of Renal Transplantation. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  4. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 3-11, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
  5. E. Ullmann. Tissue and organ transplantation. „Ann Surg”. 60:195, 1914. 
  6. 27. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery. Wyd. 17. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0721604099.
  7. R. E. Billingham, L. Brent, P. B. Medawar. Actively acquired tolerance of foreign cells. „Nature”. 172:603, 1953. 
  8. 16.7/introduction. W: Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
  9. J. E. Murray, J. P. Merrill, J. H. Harrison. Kidney transplantation between seven pairs of identical twins. „Ann Surg”. 148:343, 1958. 
  10. J. E. Murray, J. P. Merrill, G. J. Dammin i inni. Study of transplantation immunity after total body irradiation: clinical and experimental investigation. „Surgery”. 48:272, 1960. 
  11. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 18–9, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 9788375990935.
  12. Cecka JM: The UNOS Scientific Transplant Registry, 2001. In: Cecka JM, Terasaki PI, ed. Clinical Transplants, Los Angeles: UCLA Tissue Typing Laboratory; 2001:1-18
  13. Cooper DK, Dorling A Alpha1,3-galactosyltransferase gene-knockout pigs for xenotransplantation: where do we go from here? Kidney Int. 2008 Jul;74(1):14-21. Epub 2008 Apr 16.
  14. Sprangers B, Waer M, Billiau AD Xenotransplantation: where are we in 2008? Kidney Int. 2008 Jul;74(1):14-21. Epub 2008 Apr 16
  15. National Kidney Foundation: K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease. 2002. [dostęp 2008-06-29].
  16. Cosio FG, Alamir A, Yim S, et al: Patient survival after renal transplantation, I: the impact of dialysis pre-transplant. Kidney Int 53:767, 1998.
  17. 27/Indications. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  18. 16.7/Indications for renal transplantation. W: Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
  19. 27/Risks to the Living Donor. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  20. Bolesław Rutkowski: Przeszczepianie nerki od żywego dawcy. Gdańsk: 2002, s. 13-14, seria: Informator dla potencjalnych dawców.
  21. Ramcharan T, Matas AJ: Long-term (20–37 years) follow-up of living kidney donors. Am J Transplant 2002; 2:959-964
  22. Bolesław Rutkowski: Przeszczepianie nerki od żywego dawcy. Gdańsk: 2002, s. 15, seria: Informator dla potencjalnych dawców.
  23. 27/Selection and Management of Living Donors. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  24. Bolesław Rutkowski: Przeszczepianie nerki od żywego dawcy. Gdańsk: 2002, s. 9-13, seria: Informator dla potencjalnych dawców.
  25. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 99-110. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  26. Freeman RB: Treatment of chronic renal failure: an update. N Engl J Med 312:577, 1985.
  27. Dunn JF,Nylander WA Jr, Richie RE, et al: Living related kidney donors: a 14-year experience. Ann Surg 203:637, 1986.
  28. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411
  29. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 163-164, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
  30. Terasaki PI, Cecka JM, Gjerson DW, Takemoto S. High survival rates of kidney transplants from spousal and living unrelated donors. New England Journal of Medicine 1999; 333: 333–36
  31. Michael A. Rees, M.D., Ph.D., Jonathan E. Kopke, B.S. A Nonsimultaneous, Extended, Altruistic-Donor Chain N Engl J Med 2009; 360:1096-1101 March 12, 2009
  32. Hauboldt RH Hanson SG 2008 U.S. organ and tissue transplant cost estimates and disscusion (Milliman Research Report); April 2008 web version
  33. Evans RW, Manninen DL, Dong FB, et al: Is retransplantation cost effective?. Transplant Proc 1993; 25:1694-1696
  34. Economic evaluation of end-stage renal disease treatment. G Ardine de Wit, P Ramsteijn and F de Charro, Health Policy 44, 1998, pp215-232
  35. (S. 565) Comprehensive Immunosuppressive Drug Coverage for Kidney Transplant Patients Act of 2009 [1]
  36. The New York Times THE ORGAN TRADE: A Global Black Market
  37. 27/SOCIOECONOMIC AND ETHICAL CONSIDERATIONS. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  38. http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/3041363.stm Call to legalise live organ trade
  39. Rosendale JD, Chabalewski FL, McBride MA, et al: Increased transplanted organs from the use of a standardized donor management protocol. Am J Transplant 2002; 2:761-768.
  40. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 69-70, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
  41. Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, s. 70-76, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
  42. 27./Renal transplantation/Donor pretreatment. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  43. 16.3 Organ and tissue preservation for transplantation. W: Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
  44. 16.3 Organ and tissue preservation for transplantation/Phases of clinical preservation. W: Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
  45. Kootstra G: The asystolic, or non-heartbeating, donor. Transplantation 63:917, 1997.
  46. The Recipient of a Renal Transplant. W: Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 48-50. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  47. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, et al: Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation and recipients of a first cadaveric transplant. N Engl J Med 341:1725,1999.
  48. 27. Renal transplantation/Recipient Evaluation and Preparation. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  49. The Recipient of a Renal Transplant/SPECIFIC MEDICAL CONSIDERATIONS. W: Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 52-61. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  50. 27. Renal transplantation/Pretransplant Operations. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  51. Sutherland DE, Fryd DS, So SK, et al: Long-term effect of splenectomy versus no splenectomy in renal transplant patients. Reanalysis of a randomized prospective study. Transplantation 1984; 38:619-624
  52. Opelz G, Sengar DP, Mickey MR, et al: Effect of blood transfusions on subsequent kidney transplants. Transplant Proc 1973; 5:253-259
  53. Amed Z, Terasaki PI: Effect of transfusions. In: Terasaki PI, Cecka JM, ed. Clinical Transplants, Los Angeles: UCLA Tissue Typing Laboratory; 1991:305-312.
  54. Monaco AP: Antilymphocyte serum, donor bone marrow and tolerance to allografts: The journey is the reward. Transplant Proc 1999; 31:67-71
  55. Garcia-Morales R, Carreno M, Mathew J, et al: Continuing observations on the regulatory effects of donor-specific bone marrow cell infusions and chimerism in kidney transplant recipients. Transplantation 1998; 65:956-965
  56. 27.Renal transplantation/Operative Technique for Cadaveric Donors. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  57. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 113-117. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  58. 27.Renal transplantation/Techniques of Living Donor Nephrectomy. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  59. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 111-113. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  60. Flowers JL, Jacobs S, Cho E, et al: Comparison of open and laparoscopic live donor nephrectomy. Ann Surg 1997; 226:483-490
  61. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 117-125. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  62. 27.Renal transplantation/The Recipient Operation. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  63. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 158-161. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  64. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 93-105. ISBN 978-1-84628-314-7.
  65. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 161-162. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  66. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 105-110. ISBN 978-1-84628-314-7.
  67. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 163-169. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  68. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 110-116. ISBN 978-1-84628-314-7.
  69. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 168-169. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  70. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 169-170. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  71. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 119-120. ISBN 978-1-84628-314-7.
  72. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 169. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  73. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 116-119. ISBN 978-1-84628-314-7.
  74. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 578-598. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  75. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 154-166. ISBN 978-1-84628-314-7.
  76. 27.Renal transplantation/Post-transplant Management. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  77. Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2008, s. 1779. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
  78. 27.Renal transplantation/Immunosuppression. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  79. Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2008, s. 1778-1779. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
  80. Praca zbiorowa: Indeks leków medycyny praktycznej. Kraków: Medycyna praktyczna, 2005, s. 143. ISBN 83-7430-006-X.
  81. Praca zbiorowa: Indeks leków medycyny praktycznej. Kraków: Medycyna praktyczna, 2005, s. 500. ISBN 83-7430-006-X.
  82. Praca zbiorowa: Indeks leków medycyny praktycznej. Kraków: Medycyna praktyczna, 2005, s. 426. ISBN 83-7430-006-X.
  83. Cravedi P, Ruggementi P; Sirolimus to replace calcineurin inhibitors? Too early yet The Lancet, Volume 373, Issue 9671, Pages 1235-1236, 11 April 2009 doi:10.1016/S0140-6736(09)60709-1
  84. Praca zbiorowa: Indeks leków medycyny praktycznej. Kraków: Medycyna praktyczna, 2005, s. 540. ISBN 83-7430-006-X.
  85. 27.Renal transplantation/Rejection. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  86. Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2008, s. 1779-1780. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
  87. 16.5 Kidney transplantation/Postoperative course/Rejection. W: Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
  88. Briganti EM, Russ GR, McNeil JJ, et al: Risk of renal allograft loss from recurrent glomerulonephritis. N Engl J Med 2002; 347:103-109
  89. Bilous RW, Mauer SM, Sutherland DE, et al: The effects of pancreas transplantation on the glomerular structure of renal allografts in patients with insulin-dependent diabetes. N Engl J Med 1989; 321:80-85
  90. 27.Renal transplantation/Complications of Renal Transplantation. W: Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
  91. Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006, s. 122-130. ISBN 978-1-84628-314-7.
  92. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 439-461. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  93. Lacombe M: Arterial stenosis complicating renal allotransplantation in man: A study of 38 cases. Ann Surg 1975; 181:283-288
  94. Greenstein SM, Verstandig A, McLean GK, et al: Percutaneous transluminal angioplasty: The procedure of choice in the hypertensive renal allograft recipient with renal artery stenosis. Transplantation 1987; 43:29-32
  95. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 462-468. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  96. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 383-415. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  97. Perloff LJ, Chon H, Petrella EJ, et al: Acute colitis in the renal allograft recipient. Ann Surg 1976; 183:77-83
  98. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 564-577. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  99. Penn I: Some problems with posttransplant lymphoproliferative disease. Transplantation 2000; 69:705-706
  100. Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008, s. 657-675. ISBN 978-1-4160-3343-1.
  101. Bolesław Rutkowski: Przeszczepianie nerki od żywego dawcy. Gdańsk: 2002, s. 14-15, seria: Informator dla potencjalnych dawców.
  102. Collaborative Transplant Study – graphics
  103. Statystyki za rok 2009 dostępne również dane z wcześniejszych lat

  Bibliografia[]

 • Bolesław Rutkowski, Kaliciński Piotr: Wytyczne dotyczące zasad zgłaszania kwalifikacji i przygotowania zmarłych dawców do pobrania narządów. Gdańsk: Via Medica, 2009, seria: Praktyczny przewodnik. ISBN 978-83-7599-093-5.
 • Bolesław Rutkowski: Przeszczepianie nerki od żywego dawcy. Gdańsk: 2002, seria: Informator dla potencjalnych dawców.
 • Peter J. Morris, Stuart J. Knechtle: Kidney transplantation: principles and practice. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2008. ISBN 978-1-4160-3343-1.
 • Abhinav Humar, Arthur J. Matas, William D. Payne: Atlas of organ transplantation. London: Springer-Verlag, 2006. ISBN 978-1-84628-314-7.
 • Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Principles of Internal Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2008. DOI: 10.1036/0071466339. ISBN 0-07-164114-9.
 • Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Eugene Braunwald: Harrison's Manual of Medicine 17ed.. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-170200-3.
 • Courtney M. Townsend JR, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers: Sabiston Textbook of Surgery, 17th ed.. Philadelphia: Saunders-Elsevier, 2004. ISBN 0-7216-0409-9.
 • Peter J. Morris, William C. Wood: Oxford Textbook of Surgery on CD-ROM. Oxford University Press, 2002.
 • Praca zbiorowa: Indeks leków medycyny praktycznej. Kraków: Medycyna praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-006-X.
 • Heinz Feneis: Ilustrowana anatomia człowieka. Mianownictwo międzynarodowe. Warszawa: PZWL, 2003, s. 244-245. ISBN 83-200-2744-6.
 • Jarosław Czerwiński. „Poltransplant. Biuletyn informacyjny”. 1 (18), marzec 2010. Poltransplant. ISSN 1428-0825 (pol.). 
 • Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. „Dziennik ustaw”. 169 (I (z późniejszymi zmianami)), 1.07.2005. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. ISSN 0867-3411 (pol.). 
 • Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Nefropatia IgA (choroba Bergera, łac. nephropathia IgA; morbus Bergeri, ang. nephropathy IgA) – glomerulopatia, w której dochodzi do odkładania się złogów immunoglobuliny A (IgA) w mezangium. Klinicznie objawia się nawracającym krwinkomoczem lub krwiomoczem


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wrzód (łac. ulcus) – wykwit wtórny mający charakter otwartej rany na powierzchni skóry, błony śluzowej lub rogówki. Do wytworzenia wrzodu dochodzi w wyniku uszkodzenia tkanek wikłanego toczącymi się lokalnie procesami o charakterze zapalno-martwicowym, co skutkuje przerwaniem ciągłości nabłonka i uszkodzeniem leżących głębiej struktur tkankowych. Do bezpośrednich przyczyn powstawania wrzodów można zaliczyć uraz (fizyczny, chemiczny, termiczny), zakażenie lub niedokrwienie tkanek. Gojenie się wrzodów zwykle przebiega z trudnościami, miewa charakter przewlekły i kończy się wytworzeniem blizny.
  Alexis Carrel (ur. 28 czerwca 1873 w Lyonie, zm. 5 listopada 1944 w Paryżu) – francuski chirurg, filozof i moralista. Laureat nagrody Nobla z fizjologii i medycyny w 1912 roku.
  Limfocyty B, inaczej limfocyty szpikozależne (B od łac. Bursa Fabricii - kaletka Fabrycjusza) - komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za humoralną odpowiedź odpornościową, czyli wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty B powstają w szpiku kostnym, a w przebiegu odpowiedzi immunologicznej różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Stężenie limfocytów B we krwi obwodowej wynosi 0,06–0,66 x 10/l.
  Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) - rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe. Filamenty w tej tkance są ułożone nieregularnie (brak prążkowania).
  W medycynie remisja (łac. remissio) to okres schorzenia, który charakteryzuje się brakiem objawów chorobowych. Określenie to jest stosowane w odniesieniu do chorób przewlekłych o przebiegu nawracającym (np. hematologia, onkologia, psychiatria, laryngologia, urologia).
  Kreatynina (z gr. kreas − mięso, nazwa systematyczna: 2-imino-1-metyloimidazolidyn-4-on) − organiczny związek chemiczny, pochodna kreatyny. Jest bezwodnikiem kreatyny, występuje we krwi i moczu. Stanowi produkt metabolizmu, jest wydalana z organizmu przez nerki z moczem stanowiąc oprócz mocznika jeden z głównych związków azotowych. Powstaje w organizmie w wyniku nieenzymatycznego rozpadu fosforanu kreatyny. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśni i jest charakterystyczna dla danego organizmu. Średnio z moczem wydala się ok. 14-26 mg kreatyniny na kilogram masy ciała.
  Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.149 sek.