• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przesyłka pocztowa

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z działalnością pocztową.List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka pisania listów (zgodnie z panującymi obyczajami) to epistolografia.
  Druk bezadresowy – forma reklamy, realizowanej za pośrednictwem poczty. Polega na kolportażu druków i folderów reklamowych, traktowanych w tym przypadku jak listy bez podanego adresu pocztowego. Druk bezadresowy – jest to nieopatrzona adresem informacja pisemna lub graficzna, zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie.
  Zaadresowana przesyłka pocztowa

  Przesyłka pocztowa – korespondencja lub paczka opatrzona adresem, przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi (art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113)). Przesyłką jest zarówno list, jak i paczka, natomiast druk bezadresowy nie jest zaliczany do przesyłek pocztowych.

  Paczka pocztowa – przesyłka rejestrowana zawierająca rzeczy, przyjęta przez operatora publicznego w celu przemieszczenia i doręczenia.

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Hampel (red.): Encyklopedia Filatelistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 462–465. ISBN 8301113731. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.