• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przestrzenna baza danych

  Przeczytaj także...
  Indeksy przestrzenne (ang. spatial index) są używane przez przestrzenne bazy danych w celu optymalizacji zapytań przestrzennych. Indeksy używane przez bazy danych innych typów nie nadają się do efektywnej obsługi dodatkowych, geometrycznych typów danych. Przykładowo, nie mogą efektywnie wskazać, jak daleko są rozmieszczone względem siebie dwa punkty i czy punkty zawierają się w wybranym obszarze w przestrzeni. Najczęściej używane metody indeksowania to:Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.
  Zapytanie przestrzenne (ang. spatial query) - jest specjalnym typem zapytania bazodanowego obsługiwane przez geograficzne bazy danych. Zapytania takie różnią się od zapytań SQL kilkoma ważnymi rzeczami. Dwa najważniejsze rzeczy to:

  Bazy danych przestrzennych (ang. spatial database) – baza danych zoptymalizowana do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  PostGIS – rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL.Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.

  Cechy przestrzennych baz danych[]

  Do szybkiego wyszukiwania wartości systemy bazodanowe używają indeksów. Sposób indeksowania danych w większości baz danych nie jest optymalny z punktu widzenia zapytań przestrzennych. Zamiast zwykłego indeksowania, w przestrzennych bazach danych używa się indeksów przestrzennych.

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.

  Oprócz typowych zapytań SQL takich jak wyrażenie SELECT, przestrzenne bazy danych mogą wykonać jeszcze wiele operacji przestrzennych. Open Geospatial Consortium obsługuje między innymi następujące typy zapytań:

 • pomiary przestrzenne – znajdowanie odległości pomiędzy punktami, obszarami wielokątów itd.,
 • funkcje przestrzenne – modyfikacja istniejących obiektów geometrycznych w celu stworzenia nowych, na przykład ich wzajemne przecinanie,
 • przestrzenne predykaty – dopuszcza zapytania typu prawda/fałsz, takich jak np. 'czy jest jakiś dom w promieniu kilometra od obszaru na którym planujemy zbudować wysypisko śmieci?',
 • funkcje konstrukcyjne – tworzą nowe obiekty geometryczne za pomocą zapytań SQL przez określanie wierzchołków, które mogą określać linie; jeśli pierwszy i ostatni wierzchołek są identyczne, wtedy obiekt geometryczny może być wielokątem (zbudowanym z połączonych linii),
 • funkcje obserwatora – zapytania, które zwracają szczególną informację, np. położenie środka okręgu.
 • Nie wszystkie przestrzenne bazy danych obsługują powyższe typy zapytań.

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Obiekt przestrzenny – abstrakcyjna reprezentacja przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym.

  Systemy baz danych przestrzennych[]

 • Oracle Spatial,
 • PostgreSQL DBMS wykorzystujący przestrzenne rozszerzenie PostGIS do implementacji standaryzowanego typu danych geometry i odpowiednich funkcji.
 • MySQL DBMS implementuje typ danych geometry wraz z niektórymi funkcjami przestrzennymi, które nie były wcześniej zaimplementowane zgodnie ze specyfikacją OpenGIS.
 • Książki[]

 • Spatial Databases: A Tour [1], Shashi Shekhar i Sanjay Chawla, Prentice Hall, 2003 (ISBN 0-13-017480-7)
 • ESRI Press. Tytuły ESRI Press zawierają Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, i Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling, 2005 Ben Franklin Award winner, PMA, The Independent Book Publishers Association.
 • Spatial Databases – With Application to GIS. Philippe Rigaux, Michel Scholl i Agnes Voisard. (ISBN 1-55860-588-6)
 • Zobacz też[]

 • analiza danych przestrzennych
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • (en) Wprowadzenie do PostgreSQL PostGIS
 • (en) PostgreSQL PostGIS jako składnik Service Oriented Architecture (SOA) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama