Bazy danych przestrzennych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Przestrzenna baza danych)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Baza danych przestrzennych (ang. spatial database) – baza danych zoptymalizowana do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

Zapytanie przestrzenne (ang. spatial query) - jest specjalnym typem zapytania bazodanowego obsługiwane przez geograficzne bazy danych. Zapytania takie różnią się od zapytań SQL kilkoma ważnymi rzeczami. Dwa najważniejsze rzeczy to:PostgreSQL (/poːst ɡɹɛs kjuː ɛl/) często nazywany także Postgres to, obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie PostgreSQL, aby upamiętnić pierwowzór oraz zaznaczyć zgodność ze standardem SQL. Aktualnie baza implementuje większość standardu SQL:2011.

Cechy baz danych przestrzennych[ | edytuj kod]

Do szybkiego wyszukiwania wartości systemy bazodanowe używają indeksów. Sposób indeksowania danych w większości baz danych nie jest optymalny z punktu widzenia zapytań przestrzennych. Zamiast zwykłego indeksowania, w przestrzennych bazach danych używa się indeksów przestrzennych.

PostGIS – rozszerzenie relacyjno-obiektowej bazy danych PostgreSQL, dodające możliwość zapisywania danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Oprócz typowych zapytań SQL takich jak wyrażenie SELECT, bazy danych przestrzennych mogą wykonać jeszcze wiele operacji przestrzennych. Open Geospatial Consortium obsługuje między innymi następujące typy zapytań:

 • pomiary przestrzenne – znajdowanie odległości pomiędzy punktami, obszarami wielokątów itd.,
 • funkcje przestrzenne – modyfikacja istniejących obiektów geometrycznych w celu stworzenia nowych, na przykład ich wzajemne przecinanie,
 • przestrzenne predykaty – dopuszcza zapytania typu prawda/fałsz, takich jak np. 'czy jest jakiś dom w promieniu kilometra od obszaru na którym planujemy zbudować wysypisko śmieci?',
 • funkcje konstrukcyjne – tworzą nowe obiekty geometryczne za pomocą zapytań SQL przez określanie wierzchołków, które mogą określać linie; jeśli pierwszy i ostatni wierzchołek są identyczne, wtedy obiekt geometryczny może być wielokątem (zbudowanym z połączonych linii),
 • funkcje obserwatora – zapytania, które zwracają szczególną informację, np. położenie środka okręgu.
 • Nie wszystkie przestrzenne bazy danych obsługują powyższe typy zapytań.

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.
  Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Obiekt przestrzenny – abstrakcyjna reprezentacja przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem geograficznym.

  Reklama