• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przestrzeń społeczna

  Przeczytaj także...
  Przestrzeń – zbiór elementów, zwykle nazywanych punktami, z pewną dodatkową strukturą; definiuje zakres, czy ramy rozpatrywanych w niej zjawisk:Ontologia lub metafizyka (por. metafizyka klasyczna) – podstawowy (obok epistemologii) dział filozofii starający się badać strukturę rzeczywistości i zajmujący się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

  Przestrzeń społeczna - przestrzeń istniejąca w ramach innego porządku ontologicznego niż fizyczna i której rozmiarów nie da się określić, powstaje dzięki działaniom jednostki i grup zaspokajających potrzeby, realizujących aspiracje.

  Przestrzeń jest społeczna, ponieważ:

 • jest wytwarzana w procesie zbiorowym,
 • charakteryzujemy ją poprzez odwołanie się do określonych działań indywidualnych i zbiorowych,
 • ludzie przyznają jej określone znaczenie, wartość,
 • może być czyjąś własnością,
 • można odwołać ją do cech ludzi, którzy ją zamieszkują, do cech kultury lokalnej,
 • może być rozważana jako odległości i dystanse mierzone inaczej niż w przypadku przestrzeni fizycznych. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.