• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przestrzeń peryplazmatyczna

  Przeczytaj także...
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).Ściana komórkowa bakterii jest mechaniczną podporą zapobiegającą pękaniu bakterii spowodowanemu przez wysokie ciśnienie osmotyczne cytoplazmy. Ścianę komórkową bakterii stanowi ogromna makrocząsteczka - peptydoglikan układający sie w kształt worka na powierzchni bakterii. Peptydoglikan jest zbudowany z łańcuchów polisacharydowych usieciowanch przez peptydy (tetrapeptydy zawierające D-aminokwasy, mostki pentaglicynowe). Bakterie hodowane w środowisku hipertonicznym w obecności penicyliny są pozbawione ścian komórkowych (protoplasty) i ulegają zniszczeniu w normalnym środowisku (1957, Joshua Lederberg), co wynika z faktu, że penicylina blokuje ostatni etap syntezy bakteryjnych ścian komórkowych będąc inhibitorem transpeptydazy glikopeptydowej (enzymu katalizującego reakcję usieciowania).
  Peptydoglikan, (mureina + mostki peptydowe) – składnik ściany komórkowej bakterii, zbudowany z nietypowych aminokwasów i połączonych w łańcuchy pochodnych cukrów. Chemicznie jest to biopolimer kwasu muraminowego i N-acetyloglukozaminy oraz tripeptyd: D-alanina, kwas D-glutaminowy i kwas mezodwuaminopimelinowy.

  Przestrzeń peryplazmatyczna – warstwa ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych, znajdująca się pomiędzy peptydoglikanem, a błoną komórkową.

  Innymi słowy, jest to obszar pomiędzy błoną zewnętrzną otoczki bakteryjnej bakterii Gram-ujemnej a błoną komórkową (cytoplazmatyczną) i stanowi przestrzeń wewnątrzbłonową ściany komórkowej.

  Bibliografia[]

 • Hasło w słowniku PWN • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.