• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przesiewanie

  Przeczytaj także...
  Podziarno (przesiew) - część kruszywa w analizie sitowej (przesiewaniu) przechodząca przez najmniejsze z sit, czyli część kruszywa o wielkości ziarn mniejszej od badanej frakcji lub grupy frakcji. Podziarnem można również określić część ładunku, która przeszła przez oczka określonego sita. Podziarno występuje w produkcie dolnym.Przetak – rodzaj dużego okrągłego sita do ręcznego oddzielania od siebie obiektów o małych i większych wymiarach lub do oddzielania obiektów stałych od płynów. Ma bardzo szerokie zastosowanie, m.in. w gospodarstwie domowym, rolnictwie, ogrodnictwie oraz budownictwie. Wykonany jest najczęściej z łuba obszytego siatką metalową lub siatką z tworzywa, która spełnia funkcję sita. Dawniej sitarze sito wykonanywali z końskiego włosia. W zależności od zastosowania przetaki mają różne konfiguracje średnic i oczek siatek.
  Wialnia – urządzenie rolnicze napędzane siłą mięśni rąk lub z napędem mechanicznym służące do oczyszczania młóconego ziarna, oddzielenia go od plew i innych zanieczyszczeń.

  Przesiewanie – proces separacji mechanicznej polegający na przechodzeniu przez sito ziaren, które są mniejsze niż otwory sita. Ziarna większe pozostają na sicie lub z niego spadają. Przesiewanie rozdziela nadawę na dwa lub więcej produktów różniących się rozmiarem ziarna. Produkt otrzymywany z ziaren przechodzących przez sito nazywa się produktem dolnym a pozostające na sicie produktem górnym. Przesiewanie jest często stosowaną metodą separacji. Jest stosowane w mineralurgii, rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Jest stosowane samodzielnie, na pojedynczym sicie jak i w układach sit, oraz w połączeniu z innymi metodami np. wianiem w czyszczalniach rolniczych i wialni.

  Nadziarno - część kruszywa po analizie sitowej (przesiewaniu) pozostająca na największym z sit, czyli część kruszywa o wielkości ziarn większej niż badana frakcja lub grupy frakcji. Nadziarno występuje w produkcie górnym.Klasa dolna - wszystkie ziarna mniejsze od otworu sita które w wyniku przesiewania przeszły przez sito. Klasa dolna występuje w produkcie dolnym.

  Sito do przesiewania ręcznego to przetak.

  Przy przesiewaniu na zespołach sit uzyskuje się frakcje zwanych klasami ziarnowymi. W celu oceny nadawy lub procesu separacji, uzyskane produkty rozdziału analizuje się ze względu na skład ziarnowy. Przesiewanie stosowane w celu określenia struktury uziarnienia to analiza sitowa.

  Przesiewanie jest prowadzone na sucho lub na mokro.

  Klasa górna – wszystkie ziarna które w wyniku przesiewania zostały na sicie. Klasa górna występuje w produkcie górnym.Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnich pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości materiału.

  W czyszczalniach rolniczych często stosowany jest system dwóch sit, górne i dolne. Separowany materiał (ziarno celne) ma przejść przez sito górne i pozostać na sicie dolnym. Materiał pozostający na górnym sicie określa się jako nadziarno, a przesiewany przez dolne jako podziarno.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • nadziarno, klasa górna
 • podziarno, klasa dolna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Drzymała 2009 ↓, s. 161.
  2. Drzymała 2009 ↓, s. 162.
  3. Drzymała 2009 ↓, s. 101.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  Jan Drzymała: Podstawa mineralurgii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. ISBN 978-83-7493-467-1.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.