• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przerywnik filmowy

  Przeczytaj także...
  Renderowanie (od ang. rendering) – przedstawienie informacji zawartych w dokumencie elektronicznym w formie najbardziej właściwej dla danego środowiska (np. wizualnie, w tym na ekranie i w druku, czy dźwiękowo). Mechanizm odpowiedzialny w programie komputerowym za renderowanie nazywa się mechanizmem renderującym (ang. rendering engine, czasem silnik renderujący) lub rendererem (z ang.).Oskryptowana sekwencja (ang. scripted sequences) – seria zdarzeń w grze komputerowej następująca po wejściu gracza do danej lokacji lub wykonaniu odpowiednich czynności. Często zastępują cut scenki, tak jak one znacznie ograniczając możliwości kontroli nad postacią gracza. W niektórych przypadkach są jednak całkowicie interaktywne, np. w seriach Half-Life czy Call of Duty, i mają za zadanie pokazać nowe typy wrogów lub cel do wykonania, nie przerywając przy tym rozgrywki, w przeciwieństwie do cut scenek.
  Full motion video (w skrócie FMV) – film lub prerenderowana animacja komputerowa uprzednio zapisane w formacie wideo, a następnie wykorzystywane jako cut scenka w grach komputerowych. Zapewnia jakość telewizyjnego obrazu przy stosunkowo niskim obciążeniu obliczeniowym procesora karty graficznej (GPU), gdyż obraz jest jedynie odtwarzany z pliku, a nie renderowany na bieżąco, jak to ma miejsce w przypadku grafiki generowanej w czasie rzeczywistym (real-time computer graphics). Full motion video zalicza się do CGI.

  Przerywnik filmowy, cutscena (ang. cut scene) – sekwencja w grze komputerowej, podczas której gracz nie kontroluje rozgrywki lub kontrola ta jest znacząco ograniczona. Występuje zazwyczaj pomiędzy dwoma segmentami właściwej rozgrywki (w przeciwieństwie do intra i outra). Przerywniki filmowe mogą być animowane albo odgrywane przez żywych aktorów (live-action).

  Live action – pochodzący z języka angielskiego termin odnoszący się do pracy wykonywanej przez żywych aktorów przed kamerą, w przeciwieństwie do animacji. Live action jest normą w kinematografii, więc używanie tego terminu jest zazwyczaj zbyteczne. Jest jednak konieczne w sytuacji, gdzie ważne jest rozróżnienie, czy chodzi o animację, czy praca jest adaptacją kreskówki, jak na przykład Flintstonowie, 101 dalmatyńczyków (odnoszące się do kreskówki i filmu aktorskiego).Animacja komputerowa – sztuka tworzenia ruchomych obiektów z wykorzystaniem komputerów. Jest poddziedziną grafiki komputerowej i animacji. W coraz większym zakresie jest ona realizowana jako animacja 3D (trójwymiarowa), choć w zastosowaniach dysponujących niską przepustowością sprzętową i wymagających przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym cały czas ważną pozycję utrzymuje animacja 2D (dwuwymiarowa, płaska). Czasami docelowym medium animacji jest sam system komputerowy, ale zdarza się, ze animacja przeznaczona jest dla innych mediów, takich jak film. Animację komputerową czasami określa się skrótem CGI (od ang. Computer Generated Imagery, lub Computer Generated Imaging) - szczególnie w zastosowaniach kinematograficznych.

  Animowane przerywniki filmowe można podzielić na renderowane w czasie rzeczywistym przy pomocy silnika gry (grafika generowana w czasie rzeczywistym) oraz prerenderowane sekwencje CGI, nazywane czasami full motion video (FMV).

  Głównymi celami stosowania cutscen są posunięcie fabuły do przodu, dokładniejsza prezentacja bohaterów (ich mentalności, intencji), dostarczenie podstawowych informacji i wskazówek oraz tworzenie klimatu, budowanie napięcia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • animacja komputerowa
 • przechwytywanie ruchu
 • oskryptowana sekwencja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cutscena – filmik, przerywnik filmowy (pol.). Gry-Online. [dostęp 2014-02-06].
  2. Jan Borkowski: Animacje i przerywniki filmowe – jak to się robi? (pol.). polygamia.pl, 2010-10-06. [dostęp 2014-02-06].
  Gry-Online (zapis stylizowany GRY-OnLine) – polska strona internetowa poświęcona grom komputerowym. Strona została założona 1 stycznia 2001 jako serwis informacyjny. Jego redaktorem naczelnym jest Łukasz Malik. Siedziba redakcji znajduje się w Krakowie. Jedną z większych części serwisu jest Encyklopedia Gier. Wielka Encyklopedia Gier co roku (do 2009) była wydawana przez firmy Gry-OnLine S.A. i Axel Springer w wersji płytowej.Outro – film kończący grę komputerową. Zwykle zawiera on wyjaśnienie fabuły. Outro jest zwykle robione w formie animacji komputerowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przechwytywanie ruchu (ang. motion capture, skr. mocap) – technika stosowana w filmach i grach komputerowych, polegająca na „przechwytywaniu” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywaniu przez komputer. Dzięki niej zarejestrowane postaci poruszają się bardzo naturalnie i realistycznie, a przechwycone dane są gotowe do dalszej obróbki. Technologia ta nie zastępuje w pełni pracy animatora, wnosi jednak znaczące wsparcie do procesu animacji. Aby stworzyć animacje za pomocą tej techniki potrzebne są kamery oraz markery (czujniki). Aktor zakłada na siebie kamizelkę, najczęściej czarną, po czym mocuje się na niej markery. Kiedy aktor się poruszy, ruchy markerów przekazywane są do komputera, gdzie podlegają dalszej obróbce, w tym między innymi czyszczeniu animacji. Przechwytywanie ruchu jest niejako rozwinięciem idei rotoskopu.
  Intro – nieinteraktywna sekwencja wyświetlana na początku gry komputerowej, mająca za zadanie objaśnić główne założenia fabularne, przedstawić postać gracza bądź, poprzez swoją atrakcyjną formę, zachęcić do grania (jak np. w grach wyścigowych). Pierwotnie miała formę krótkiego filmu lub animacji, z czasem dzięki rozwojowi grafiki komputerowej przyjęła także formę sceny renderowanej na silniku gry.
  CGI (ang. Computer Generated Imagery) – wszelkie elementy obrazu (postacie, pojazdy, krajobraz), które powstały wyłącznie za pomocą komputera.
  Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.
  Silnik gry komputerowej (ang. game engine) – główna część kodu gry komputerowej dostępna wraz ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym zaprojektowanym dla osób i zespołów tworzących gry komputerowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.711 sek.