Przerwa w zasilaniu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przerwa w zasilaniu (ang. supply interruption lub interruption of supply) – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia znamionowego. Jest jednym z parametrów jakości energii elektrycznej, określany jako obniżenie wartości napięcia zasilania poniżej poziomu (określanego przez normę) użytecznego dla odbiorcy lub też jako spadek napięcia do wartości bliskiej zera w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Złącze instalacji elektrycznej (ang. origin of the electrical installation) - urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy. Jest więc punktem rozdziału między siecią rozdzielczą należącą do dostawcy energii, a instalacją elektryczną należącą do właściciela budynku. Instalacja może mieć więcej niż jedno złącze. W złączą zazwyczaj znajduje się główne zabezpieczenie (zwarciowe) instalacji budynku, które powinno przerwać zasilanie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, tzn. w razie zwarcia przed kolejnymi zabezpieczeniami w instalacji albo w razie ich uszkodzenia.Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.

W normalnych warunkach pracy roczna liczba krótkich przerw w zasilaniu mieści się w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset.

Klasyfikacja[ | edytuj kod]

Klasyfikacja przerw w zasilaniu ze względu na długość trwania (według PN-EN 50160):

 • mikroprzerwy – o czasie trwania do 3 sekund, spowodowane działaniem automatyki ruchowej, realizowanym w celu usunięcia zakłóceń przemijających (np. zadziałanie SPZ w wyniku przepięć piorunowych, SZR)
 • przerwy krótkie – o czasie trwania do 3 minut – spowodowane usuwaniem zakłóceń przemijających oraz zmianami układu pracy sieci podejmowanymi w celu ograniczenia zasięgu skutków trwałych uszkodzeń
 • przerwy długie – o czasie trwania dłuższym niż 3 minuty, spowodowane koniecznością usuwania skutków uszkodzeń trwałych
 • przerwy katastrofalne – o czasie trwania dłuższym niż 24 godziny, spowodowane koniecznością odbudowy sieci po wystąpieniu siły wyższej (np. klęski żywiołowej)
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, ustala się następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

  Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może przemodelować stan przyrody, a nawet zagrażać życiu ludzkiemu.
 • Planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas ich trwania jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 • Nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania. Planowana przerwa w zasilaniu, o której odbiorca nie został poinformowany jest traktowana jako przerwa nieplanowana.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623)
 • Reklama