• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przepustowość

  Przeczytaj także...
  Zmienna przepływność (ang. Variable Bit Rate, VBR) jest określeniem stosowanym w telekomunikacji oraz informatyce.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
  Stała przepływność ((ang.) constant bit rate, CBR) – cecha strumienia danych polegająca na transmisji bądź zapisie określonego segmentu utworzonych danych zawsze przy pomocy tej samej liczby bitów, niezależnie od stopnia skomplikowania zapisywanych danych.

  Przepustowość, przepływność kanału, pojemność kanału (ang. channel capacity) – w telekomunikacji i informatyce oznacza rzeczywistą szerokość pasma zmierzoną o określonej porze dnia przy użyciu określonych tras sieciowych i podczas transmisji siecią określonych zbiorów danych.

  Kanał komunikacyjny – połączenie pozwalające na komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami wymieniającymi się informacjami. Każdy przekaz jest wysyłany przez nadawcę oraz odbierany przez adresata wiadomości.Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.

  Pojęcie przepustowość jest często wykorzystywane jako synonim maksymalnej ilości informacji jaka może być przesyłana przez dany kanał komunikacyjny w jednostce czasu. Błędnie używane jest czasami określenie szybkość (np. sieci komputerowej), ponieważ dotyczy ono liczby bitów transmitowanych w danym czasie, a nie zmiany fizycznego położenia w czasie.

  Stosunek sygnału do szumu (SNR, ang. signal-to-noise ratio) – stosunek sygnału (użytecznego) do szumu we wszelkich urządzeniach elektronicznych oraz w telekomunikacji analogowej i cyfrowej. Określa wartość (wyrażoną najczęściej w dB) mocy sygnału użytecznego w zadanym paśmie częstotliwościowym do mocy szumów w tym samym paśmie częstotliwościowym.ABR (ang. Available Bit Rate) – maksymalna możliwa przepływność, po odjęciu przez ewentualne inne transmisje zachodzące w danym czasie w tym samym medium transmisyjnym. ABR jest stosowane w telekomunikacji oraz informatyce, najczęściej w sieciach. Ten tryb transmisji wykorzystuje np. sieć Hiperlan 2.

  Przepustowość mierzona jest w bitach na sekundę (b/s lub bps od ang. bits per second) albo sporadycznie w bajtach na sekundę (B/s lub Bps) i ich wielokrotnościach: kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s, kbps, Mbps itd. W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1000.000) jak i binarne (K = 1024, M = 1.048.576).

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Szerokość pasma (przepustowość) - 1. W elektronicznej komunikacji, przepustowość jest szerokością zasięgu (bądź zakresu) częstotliwości, który elektroniczny sygnał wykorzystuje na danym medium transmisyjnym. W tym zastosowaniu, szerokość pasma jest wyrażana w różnicach pomiędzy najwyższą częstotliwością sygnału składnika, a najniższą częstotliwością sygnału składnika. Odkąd częstotliwość sygnału jest mierzona w hercach (liczba cykli zmian na sekundę),dana przepustowość jest różnicą w hercach pomiędzy najwyższą częstotliwością wykorzystania sygnału i najniższą której używa. Charakterystyczny sygnał dźwięku ma pasmo około trzech kiloherców (3 kHz); telewizja analogowa nadaje sygnał video o przepustowości sześciu megaherców (6 MHz) - ok. 2 000 razy rozleglejszy niż sygnał dźwięku.

  Ze względu na tę samą jednostkę, przepustowość jest potocznie mylnie utożsamiana z przepływnością. Przepływność jest miarą chwilowego natężenia strumienia danych, podczas gdy przepustowość jest stałym parametrem toru lub kanału telekomunikacyjnego.

  Wyznaczanie pojemności kanału[]

  Graniczną pojemność kanału wylicza się na podstawie twierdzenia Shannona:

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  ,

  gdzie:

  Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.
  – szerokość pasma podawana w Hz, – stosunek mocy sygnału do szumu – obie wartości podawane w skali liniowej.

  Zobacz też[]

 • stała przepływność (CBR)
 • zmienna przepływność (VBR)
 • dostępna przepływność (ABR)
 • Przypisy

  1. Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski: Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych, Wykład 4 (pol.). 2009-10-12. [dostęp 2015-7-22].
  Bit na sekundę (ang. bps – bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.