• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przepastna Jama

  Przeczytaj także...
  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Porosty (łac. Lichenes z gr. λειχήνα, leichena) – tradycyjna nazwa organizmów składających się z grzybów (Fungi), tworzących obligatoryjne symbiozy – głównie z prokariotycznymi cyjanobakteriami (Cyanobacteria) lub eukariotycznymi zielenicami (Chlorophyta). Jako samodzielna jednostka taksonomiczna przestała istnieć w 1981 roku w wyniku zmian, wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Pojęcie to ujmowane jest obecnie w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mykoryzowe), a nie systematycznych. Systematyka i nomenklatura porostów dotyczy ich komponentu grzybowego.
  Mchy (Bryophyta) – gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (mikrofile), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę. W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe (gametofit) wytwarzające gametangia (plemnie i rodnie) oraz bezpłciowe (sporofit) wytwarzające zarodniki.
  Otwór jaskini
  Kiczora

  Przepastna Jamajaskinia w Gorcach. Wejście do niej położone jest na zachodnim zboczu południowego ramienia Kiczory, w skałkach Turniska, obok Jaskini Łopuszańskiej, w pobliżu Tęczowej Jamy, Jaskini Goszczyńskiego, Jaskini Kiczorskiej i Szczeliny za Płytą, na wysokości 1180 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 16 metrów, a jej deniwelacja 6 metrów.

  Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.Jaskinia Kiczorska – jaskinia w Gorcach. Wejście do niej położone jest na zachodnim zboczu południowego ramienia Kiczory, w skałkach Turniska, w pobliżu Tęczowej Jamy, Przepastnej Jamy, Jaskini Łopuszańskiej, Jaskini Goszczyńskiego i Szczeliny za Płytą, na wysokości 1180 m n.p.m. Długość jaskini wynosi 11 metrów, a jej deniwelacja 5 metrów.

  Opis jaskini[ | edytuj kod]

  Jaskinia zaczyna się kilkumetrową, podłużną studzienką, z której odchodzą ciągi:

 • na jej końcu wysoki korytarz kończący się studzienką z której odchodzą dwie szczeliny,
 • na północ, za zaciskiem 4,5-metrowa szczelina,
 • na południe bardzo wąska, nie do przejścia, szczelina prowadząca do Jaskini Łopuszańskiej.
 • Przyroda[ | edytuj kod]

  Jaskinia jest typu osuwiskowego. Roślinność (mchy i porosty) występuje tylko w studzience wejściowej.

  Kiczora (1282 m n.p.m.) – trzeci co do wysokości szczyt w Gorcach, położony na wschód od Turbacza, oddzielony od niego Przełęczą Długą oraz kotłami źródliskowymi potoków Łopuszanka i Kamienica. Wchodzi w skład długiego Pasma Gorca. Jest też zwornikiem dla bocznego grzbietu, który poprzez Przełęcz Knurowską przechodzi w Pasmo Lubania. Nazwa szczytu jest wołoskiego pochodzenia i oznacza zalesioną górę. Dawniej szczyt Kiczory był kapitalnym punktem widokowym, na polance stała tutaj drewniana wieża obserwacyjna. Obecnie jest całkowicie zarośnięty górnoreglowym lasem świerkowym. Doskonałym natomiast punktem widokowym jest znajdująca się poniżej szczytu Hala Młyńska.Deniwelacja – różnica wysokości pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w jaskini. W przypadku gdy najwyżej położonym punktem jest otwór wejściowy, deniwelacja jest głębokością jaskini.

  Historia odkryć[ | edytuj kod]

  Jaskinia była prawdopodobnie znana od dawna. Jej pierwszy plan i opis sporządzili R. Dadel i T. Mleczek w 1998 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jaskinie Polski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jaskiniepolski.pgi.gov.pl [dostęp 2018-03-26] (pol.).
  2. Jaskinie Gorców, Speleoklub Bielsko-Biała, www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl [dostęp 2018-03-26].
  Korytarz – nie-pionowy odcinek jaskini lub schroniska o szerokości i wysokości wystarczającej do swobodnego poruszania się człowieka. Za korytarz uważa się odcinek jaskini o dużo większej długości, niż szerokości. Szerokość korytarza mierzy się jako odległość pomiędzy dwoma najbardziej od siebie oddalonymi punktami profilu. Korytarzem można się swobodnie poruszać, ale jego ściany lub boki mogą się zwężać lub obniżać, mogą występować na nim odcinki wymagające czołgania się, a nawet zaciski. Szczelina – rozwarte pęknięcie skał, wąska i wydłużona próżnia skalna. Może mieć szerokość od kilku mm do kilku metrów. Szczeliny mają postać rozwierającego się rozłamu o mniej więcej równoległych ścianach i niedużej szerokości. Mogą być pionowe, skośne, lub poziome. Szczeliny poziome mogą być całkowicie lub częściowo wypełnione osadami. W speleologii te szczeliny, które przynajmniej częściowo dostępne są dla człowieka uważane są za rodzaj jaskini lub schroniska, niezależnie od pochodzenia. Słowo „szczelina” występuje w nazwach wielu jaskiń i schronisk, np. Szczelina w Ryglu, Szczelina w Popielowej Górze, Szczelina Chochołowska.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.62 sek.