• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przepływność

  Przeczytaj także...
  Zmienna przepływność (ang. Variable Bit Rate, VBR) jest określeniem stosowanym w telekomunikacji oraz informatyce.Bod (ang. Baud) – w telekomunikacji i elektronice miara określająca prędkość transmisji sygnału (liczbę zmian medium transmisyjnego na sekundę) w zmodulowanym sygnale. Nazwa pochodzi od nazwiska Émile Baudot - twórcy telegraficznego kodu Baudot.
  Stała przepływność ((ang.) constant bit rate, CBR) – cecha strumienia danych polegająca na transmisji bądź zapisie określonego segmentu utworzonych danych zawsze przy pomocy tej samej liczby bitów, niezależnie od stopnia skomplikowania zapisywanych danych.

  Przepływność (ang. bit rate, bitrate) – w telekomunikacji i informatyce opisuje ilość informacji transmitowana w jednostce czasu poprzez kanał komunikacyjny.

  Przepływność mierzona jest w bitach na sekundę (b/s lub bps od ang. bits per second) albo sporadycznie w bajtach na sekundę (B/s lub Bps) i ich wielokrotnościach: kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s, kbps, Mbps itd. W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = 1000.000) jak i binarne (K = 1024, M = 1.048.576).

  ABR (ang. Available Bit Rate) – maksymalna możliwa przepływność, po odjęciu przez ewentualne inne transmisje zachodzące w danym czasie w tym samym medium transmisyjnym. ABR jest stosowane w telekomunikacji oraz informatyce, najczęściej w sieciach. Ten tryb transmisji wykorzystuje np. sieć Hiperlan 2.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Ze względu na tę samą jednostkę, przepływność jest potocznie mylnie utożsamiana z przepustowością, jednak jest ona miarą chwilowego natężenia strumienia danych, podczas gdy przepustowość jest stałym parametrem charakteryzującym tor lub kanał komunikacyjny.

  Wyznaczanie przepływności[]

  Przepływność oblicza się według następującego wzoru:

  Szerokość pasma (przepustowość) - 1. W elektronicznej komunikacji, przepustowość jest szerokością zasięgu (bądź zakresu) częstotliwości, który elektroniczny sygnał wykorzystuje na danym medium transmisyjnym. W tym zastosowaniu, szerokość pasma jest wyrażana w różnicach pomiędzy najwyższą częstotliwością sygnału składnika, a najniższą częstotliwością sygnału składnika. Odkąd częstotliwość sygnału jest mierzona w hercach (liczba cykli zmian na sekundę),dana przepustowość jest różnicą w hercach pomiędzy najwyższą częstotliwością wykorzystania sygnału i najniższą której używa. Charakterystyczny sygnał dźwięku ma pasmo około trzech kiloherców (3 kHz); telewizja analogowa nadaje sygnał video o przepustowości sześciu megaherców (6 MHz) - ok. 2 000 razy rozleglejszy niż sygnał dźwięku.Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.
  ,

  gdzie: – szybkość generowania znaków, w bodach, – wartościowość sygnału (binarny – 2, ósemkowy – 8, itd.)

  Zobacz też[]

 • szerokość pasma
 • stała przepływność (CBR)
 • zmienna przepływność (VBR)
 • dostępna przepływność (ABR)
 • Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bit na sekundę (ang. bps – bit per second) – jednostka natężenia strumienia danych w medium transmisyjnym (np. pomiędzy dwoma komputerami) oraz jednostka przepustowości, czyli maksymalnej ilości informacji, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny w jednostce czasu, oznaczana b/s bądź bps.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.