• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przepływ stacjonarny

  Przeczytaj także...
  Linia prądu – w mechanice płynów linia styczna w każdym punkcie do kierunku prędkości cząstki płynu. Linie prądu są liniami wektorowego pola prędkości płynu. W przepływie stacjonarnym linie prądu pokrywają się z trajektoriami cząstek płynu.Przepływ niestacjonarny (ang. unsteady flow) - ruch płynu, w którym co najmniej jedna składowa wektora prędkości płynu jest funkcją czasu. Inaczej mówiąc jest to ruch płynu zmieniający się w czasie.
  Przepływ laminarny jest to przepływ uwarstwiony w którym płyn przepływa w równoległych warstwach, bez zakłóceń między warstwami. Przepływ taki zachodzi przy odpowiednio małej prędkości przepływu. Graniczną prędkość przepływu, przy której ruch laminarny przechodzi w turbulentny można dla określonego płynu i warunków przepływu obliczyć na podstawie liczby Reynoldsa.

  Przepływ stacjonarny (daw. przepływ ustalony) – ruch płynu, w którym składowe wektora prędkości nie są funkcjami czasu. Inaczej mówiąc, przepływ stacjonarny to ruch płynu nie zmieniający się w czasie.

  Przeciwieństwem przepływu stacjonarnego jest przepływ niestacjonarny.

  W przepływie stacjonarnym cząstki płynu poruszają się po liniach prądu, tj. linie prądu pokrywają się z trajektoriami cząstek płynu.

  Turbulencja, przepływ burzliwy – w mechanice ośrodków ciągłych, reologii i aerodynamice – określenie bardzo skomplikowanego, nielaminarnego ruchu płynów. Ogólniej termin ten oznacza złożone zachowanie dowolnego układu fizycznego, czasem zachowanie chaotyczne. Ruch turbulentny płynu przejawia się w występowaniu wirów i innych struktur koherentnych, zjawisku oderwania strugi, zjawisku mieszania. Dziedzinami nauki, które analizują zjawiska związane z turbulencją, są: hydrodynamika, aerodynamika i reologia. Model matematyczny turbulencji próbuje się tworzyć na bazie teorii układów dynamicznych i teorii chaosu.

  Przepływ stacjonarny może odbywać się z różnymi, na ogół niezbyt wysokimi prędkościami. Jednym z warunków jego istnienia jest zachowanie laminarności przepływu.

  W przepływach turbulentnych stacjonarny ruch płynu jest z definicji niemożliwy. Czasami jednak używa się kontrowersyjnego określenia stacjonarny przepływ turbulentny w odniesieniu do ruchów płynu, w których prędkość średnia zachowuje stałą wartość w czasie, jak np. podczas turbulentnego przepływu przez rurę przy stałym wydatku przepływu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.