• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przemyśl  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (NKJO) rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Organem prowadzącym NKJO jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór pedagogiczny Minister Edukacji Narodowej i Sportu.Nauka w NKJO odbywa się w dwóch specjalnościach:Prawo ruskie - prawo osadnicze, stosowane głównie na terenie księstw ruskich i wschodnich terenach Polski w XII-XV wieku.
  Przemyśl (stan na 1 stycznia 2010)
  Widok Przemyśla i rzeki San od zachodu

  Przemyśl (łac. Praemislia, ukr. Перемишль, jid. פשעמישל) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.

  Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdował się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975-1998 siedziba władz województwa przemyskiego.

  Biecz – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biecz. Leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często jest nazywane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także określany jako polskie Carcassonne, dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych murów miejskich i zabudowy.Karmelici bosi (pełna nazwa po łac. Ordo Fratrum Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo) – katolicki zakon, odłam zakonu karmelitów o surowszej regule, powstały wskutek reformy rozpoczętej w 1580 przez św. Teresę z Ávila i św. Jana od Krzyża. Istnieje również Świecki Zakon Karmelitów Bosych.

  Przemyśl to znaczący węzeł komunikacyjny – trasa międzynarodowa E40, przejście graniczne z Ukrainą w Medyce, duża, graniczna stacja kolejowa (Przemyśl Główny). Miasto jest siedzibą kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym: podkarpackiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, izby celnej, bieszczadzkiego oddziału straży granicznej, archiwum państwowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

  Bolesław Jerzy II, łac. Georgius dei gracia dux et heres Regni Russie, ukr. Юрій II Болеслав Тройденович (ur. ok. 1310, zm. 21 marca 1340) – natus dux et dominus Russiae – książę halicko-wołyński w latach 1323-1340. Ożeniony z córką wielkiego księcia Giedymina (dziadek Jagiełły) księżniczką Eufemią, siostrą królowej Aldony Anny Giedyminówny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Bolesław Jerzy był po kądzieli i po mieczu praprawnukiem księcia Konrada mazowieckiego.Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.

  Miasto posiada kilka muzeów m.in. - Muzeum Archidiecezjalne (zał. 1902) oraz – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Warunki naturalne
 • 2.1 Klimat
 • 3 Historia
 • 3.1 Pierwsze wzmianki
 • 3.2 Średniowiecze
 • 3.3 Lata 1340-1772
 • 3.4 Lata 1772–1918
 • 3.5 Lata 1918–1945
 • 4 Polityka i administracja
 • 4.1 Burmistrzowie i prezydenci Przemyśla
 • 4.2 Rada Miasta
 • 4.3 Posłowie
 • 4.4 Dzielnice i osiedla Przemyśla
 • 4.5 Rozwój terytorialny
 • 5 Urbanistyka i architektura
 • 5.1 Obiekty architektury zabytkowej
 • 5.1.1 Zamki, pałace i dworki
 • 5.1.2 Kościoły i klasztory
 • 5.1.3 Obiekty poklasztorne
 • 5.1.4 Cerkwie i klasztory
 • 5.1.5 Synagogi
 • 5.1.6 Budynki użyteczności publicznej
 • 5.1.7 Architektura i sztuka Secesji
 • 5.1.8 Architektura militarna i obronna
 • 5.1.9 Cmentarze
 • 5.1.10 Pozostałości preromańskie i romańskie
 • 5.1.11 Inne
 • 6 Demografia
 • 7 Gospodarka
 • 8 Transport
 • 8.1 Transport drogowy
 • 8.2 Transport kolejowy
 • 8.3 Transport lotniczy
 • 9 Kultura i rozrywka
 • 9.1 Ośrodki kultury
 • 9.1.1 Teatr
 • 9.1.2 Kino
 • 9.1.3 Galerie sztuki
 • 9.1.4 Muzea i archiwa
 • 9.1.5 Biblioteki
 • 9.1.6 Centrum handlowe
 • 9.2 Cykliczne imprezy kulturalne
 • 9.2.1 Film i fotografia
 • 9.2.2 Literatura
 • 9.2.3 Muzyka i taniec
 • 9.2.4 Plastyka
 • 9.2.5 Teatr
 • 9.3 Kluby taneczne
 • 10 Media
 • 10.1 Telewizja
 • 10.2 Radio
 • 10.3 Prasa
 • 10.4 Internet
 • 11 Opieka zdrowotna
 • 11.1 Szpitale publiczne.
 • 12 Nauka
 • 13 Edukacja
 • 14 Sport
 • 14.1 Kluby sportowe
 • 14.2 Obiekty sportowe
 • 14.3 Inne
 • 15 Religia
 • 15.1 Wspólnoty wyznaniowe
 • 16 Współpraca międzynarodowa
 • 16.1 Miasta i gminy partnerskie
 • 17 Osoby związane z Przemyślem
 • 18 Ciekawostki
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Bibliografia
 • 22 Linki zewnętrzne
 • Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.

  Położenie[]

  Współrzędne geograficzne:

  Zakres (dokł. 1 sek): od 49°44'47" N do 49°49'14" N i od 22°42'46" E do 22°51'20" E

  Wartości średnie (dokł. 1 min.): 49°47' N 22°47' E

  Punkt kanoniczny (Plac Na Bramie): 49°46'56" N 22°46'28"

  We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich, od 981 roku przedmiot rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier. Następnie m.in. część Rusi Halickiej, a także stolica niezależnego księstwa. Po 1344 stolica rozległej ziemi przemyskiej. Po I rozbiorze Polski w zaborze austriackim, w okresie autonomii galicyjskiej jedno z miast Galicji, przekształcony w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie (Twierdza Przemyśl) z garnizonem wojskowym. W latach 1920–1939 w województwie lwowskim, w latach 1945–1975 w województwie rzeszowskim, w latach 1975–1998 stolica województwa przemyskiego. Siedziba starosty powiatu przemyskiego, a także powiat grodzki. Siedziba dwóch metropolii kościelnych Kościoła katolickiego: obrządku łacińskiego oraz wschodniego. Obecnie położony 14 km od granicy z Ukrainą.

  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.

  Według danych z 1 stycznia 2015 r. powierzchnia miasta wynosiła 46,17 km².

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Metropolia przemysko-warszawska - jedyna metropolia obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce utworzona w efekcie reorganizacji struktur Kościoła greckokatolickiego na terenie Polski w 1996. Obejmuje cały kraj (jak wcześniejsza, utworzona w 1991 eparchia przemyska), a w jej skład wchodzą:
  Masakra w Przemyślu (1939) – masowy mord na żydowskich mieszkańcach Przemyśla, dokonany przez funkcjonariuszy niemieckich Einsatzgruppen podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.
  Dawid Igorewicz (ur. w 1059, zm. w 1112) – syn księcia włodzimiersko-wołyńskiego Igora Jarosławica, książę wołyński po śmierci Jaropełka Piotra, wnuk Jarosława Mądrego.
  Klub Sportowy Czuwaj – klub sportowy z siedzibą w Przemyślu. W przeszłości klub wielosekcyjny, obecnie posiada tylko sekcję piłki nożnej.
  Adam, imię świeckie: Aleksander Dubec, ofic. tyt. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Adam, arcybiskup przemyski i nowosądecki (ur. 14 sierpnia 1926 we Florynce) — polski duchowny prawosławny, arcybiskup, ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej. Władyka Adam jest pierwszym biskupem odrodzonej prawosławnej diecezji przemyskiej od czasu jej zlikwidowania w wyniku aktu unii z 1691.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.171 sek.