• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przemoc w szkole


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Zero tolerancji dla przemocy w szkole – rządowy projekt zaprezentowany przez byłego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 roku w gdańskim Gimnazjum nr 2, jego celem według autora miało być "ukrócenie przemocy i agresji oraz poprawa bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych". Na program ten przeznaczono 67 mln złotych z budżetu państwa na rok 2007.Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.
  Fala – zjawisko tworzenia się nieformalnej hierarchii i subkultury w środowisku mężczyzn odbywających obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową. Pozycja żołnierza w tej hierarchii zależy od stażu służby i "cyfry" (także DDC - Dni Do Cywila), tj. liczby dni pozostałych do "wyjścia do cywila" (zakończenia służby).

  Przemoc w szkoleprzemoc dokonywana na terenie placówki oświatowej lub w związku z pobieraniem nauki bądź pracą w niej.

  Rodzaje przemocy w szkole[]

  Przemoc w szkole można podzielić na kilka kategorii:

 • przemoc nauczycieli wobec dzieci
 • przemoc dzieci wobec dzieci
 • przemoc dzieci wobec nauczycieli
 • przemoc rodziców wobec nauczycieli
 • Historycznie najwcześniejsza była przemoc nauczycieli wobec dzieci. Było to związane z autorytarnym stylem szkoły i wychowania, również w rodzinie.

  Szkoła publiczna – szkoła założona i prowadzona przez podmiot publiczny (państwo, samorząd terytorialny) i utrzymywana ze środków publicznych (z budżetu państwa lub jst.), a więc odwrotnie niż w przypadku szkoły prywatnej. Istnienie szkół publicznych związane jest z obowiązkiem szkolnym.Juliusz Gabriel Verne, Jules Gabriel Verne (ur. 8 lutego 1828 w Nantes, zm. 24 marca 1905 w Amiens) – francuski pisarz, dramaturg, działacz społeczny, uważany za jednego z protoplastów fantastyki naukowej (wraz z Hugo Gernsbackem i H. G. Wellsem), kawaler Legii Honorowej (1870).

  Przemoc dzieci wobec dzieci rozwijała się w ukryciu, prawie równocześnie z przemocą nauczycieli wobec dzieci. Niekiedy była po cichu tolerowana przez nauczycieli, podobnie jak zjawisko fali w wojsku.

  Istnieje także przemoc dzieci wobec nauczycieli, a jej skrajne przypadki zostały nagłośnione przez media.

  Stany Zjednoczone[]

  Pomiędzy 1 lipca 1999 a 30 czerwca 2000 w Stanach Zjednoczonych odnotowano 32 ofiary śmiertelne na skutek przemocy w szkołach, 16 z nich to dzieci w wieku szkolnym.

  Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  W 2003, 4% wszystkich uczniów w wieku 12-18 lat padło ofiarą kradzieży a 1% ofiarą przemocy. Przypadków znęcania się silniejszych uczniów nad słabszymi najwięcej odnotowano w szkołach wiejskich (10%), w miejskich szkołach publicznych i dzielnicach podmiejskich 7%, w szkołach prywatnych 5%.

  Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.Samobójstwo (łac. suicidium, od sui caedere, „zabić się”) – celowe działanie mające na celu odebranie sobie życia. Samobójstwo wynika często z uczucia smutku, które w wielu przypadkach jest rezultatem zaburzeń psychicznych takich jak depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, alkoholizm lub uzależnienie od środków odurzających. Stresory takie jak problemy finansowe lub problemy w zakresie relacji międzyludzkich również odgrywają istotną rolę. Próby zapobiegnięcia samobójstwu obejmują ograniczenie dostępu do broni palnej, leczenie zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia od środków odurzających, a także poprawę sytuacji ekonomicznej.

  W latach 1999-2000 w 20% wszystkich szkół publicznych odnotowano przynajmniej jeden poważny wypadek przestępstwa jak gwałt, molestowanie seksualne, rabunek lub napad. 71% szkół doniosło o wypadkach przemocy i 46% o wypadkach kradzieży.

  Badania naukowe wykazują, że osoby o orientacji innej niż heteroseksualna częściej padają ofiarą przemocy szkolnej.

  Polska[]

  21 października 2006 Anna, uczennica II klasy Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, popełniła samobójstwo w następstwie grupowej napaści seksualnej przeprowadzonej na nią w czasie lekcji języka polskiego dzień wcześniej przez pięciu nieletnich agresorów. W związku z tym zdarzeniem minister edukacji Roman Giertych wystąpił z propozycją reformy szkół pod hasłem „Zero Tolerancji”. Zgodnie z tym planem, nauczyciele otrzymaliby status urzędników publicznych, chronionych zaostrzonymi karami przed przemocą, natomiast nauczyciele wyżsi rangą mieliby prawo kierować bardziej agresywnych uczniów do pracy społecznej, a ich rodziców ukarać grzywną. Nauczycielom, którzy nie zgłoszą aktów przemocy w szkole, groziłaby kara pozbawiania wolności.

  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Przemoc w szkole stanowi temat tabu dla dyrekcji. Nieliczni dyrektorzy przyznają, że w ich szkołach dochodzi do aktów przemocy. Zofia Szachniewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach – jednej z większych placówek oświatowych przyznała, że najczęstszymi przejawami agresji w jej szkole są wyzwiska, obrażanie oraz poniżanie. Zaś nauczycielom częściowo udało się wyeliminować przemoc i bójki.

  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.Otrzęsiny – rytualna inicjacja do grupy pełniąca niekiedy rolę obrzędu przejścia, czy osiągnięcia dojrzałości; często polega ona na nękaniu, znęcaniu oraz upokarzaniu niższych hierarchią osób, przy czym obejmuje zarówno fizyczną przemoc, jak i psychiczne poniżanie. W zamierzeniu otrzęsiny mają na celu integrację nowego członka z grupą; wtedy otrząsana osoba zwykle staje się pełnoprawnym członkiem danej społeczności, bądź służą one ustaleniu lub zaznaczeniu relacji między nowymi a starymi członkami grupy. Zjawisko to może przyjmować dużą skalę i stanowić niebezpieczeństwo dla otrząsanych, w szczególności, gdy odbywa się bez wiedzy przełożonych lub opiekunów – wtedy proces ten nazywa się pejoratywnym terminem „fala” (zob. fala w wojsku); w szkołach częściej mówi się wtedy o „koceniu” (zob. przemoc w szkole).

  Zobacz też[]

 • otrzęsiny
 • Przypisy

  1. Stefan Żeromski: Syzyfowe prace
  2. Juliusz Verne: Dwa lata wakacji
  3. William Golding: Władca much
  4. http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/1531695,1,nauczyciele-nie-radza-sobie-z-agresja-uczniow.read
  5. Executive Summary, Indicators of School Crime and Safety: 2004
  6. Birkett M., Espelage DL., Koenig B. LGB and questioning students in schools: the moderating effects of homophobic bullying and school climate on negative outcomes.. „Journal of youth and adolescence”. 7 (38), s. 989–1000, sierpień 2009. DOI: 10.1007/s10964-008-9389-1. PMID: 19636741. 
  7. BBC News
  8. Warsaw Voice
  9. Bożena Aksamit, Piotr Głuchowski: „Odpowiedziała: Dam sobie radę, mamo”, Gazeta Wyborcza, 31. 10. 2006
  10. Pikieta w obronie gimnazjalistów
  11. Tolerancja pomaga, Dziennik Zachodni, 15.9.2006
  Roman Jacek Giertych (ur. 27 lutego 1971 w Śremie) – polski polityk, adwokat i historyk, wicepremier i minister edukacji narodowej od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2001–2007 poseł na Sejm IV i V kadencji, były prezes Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej.Sir William Gerald Golding (ur. 19 września 1911 w Newquay, zm. 19 czerwca 1993 w Perranarworthal) – brytyjski pisarz, poeta, laureat Nagrody Nobla w 1983 i Nagrody Bookera w 1980, najbardziej znany z powieści Władca much.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.