• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przemiana energetyczna

  Przeczytaj także...
  Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

  Przemiana energetyczna - jest to proces technologiczny, w którym jedna postać energii (przeważnie nośniki energii pierwotnej) zamieniana jest na inną, pochodną postać energii.

  Energia zużywana w przemianie wykorzystywana jest na:

 • wsad przemiany (zużycie nośników energii stanowiących surowiec technologiczny przemiany, podlegających przetwarzaniu na inne nośniki energii),
 • potrzeby energetyczne przemiany (zużycie energii przez urządzenia pomocnicze obsługujące proces przemiany, takie jak: podajniki paliwa, napędy pomp i wentylatorów itp.).
 • Nośniki energii zużyte na potrzeby energetyczne przemian są częścią bezpośredniego zużycia energii.

  Mierniki przemiany energetycznej[ | edytuj kod]

  Do oceny efektywności procesów przemian energii stosuje się różne mierniki. W praktyce najczęściej stosowane są następujące wskaźniki:

 • Sprawność brutto
 • Wskaźnik netto
 • Współczynnik wykorzystania wsadu (Wykorzystanie wsadu)
 • Wskaźnik zużycia paliwa wsadowego brutto
 • Wskaźnik zużycia paliwa wsadowego netto
 • Wskaźnik potrzeb własnych
 • Wskaźnik jednostkowego zużycia energii na potrzeby energetyczne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Paska J.: Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.