• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przejście dla pieszych

  Przeczytaj także...
  Ulica Jesienna – jedna z ważniejszych ulic na Wrzosowiaku w Częstochowie, przebiega wzdłuż linii kolejowej nr 61. Na odcinku na wschód od al. 11 Listopada południowym poboczem ulicy biegnie wydzielone torowisko tramwajowe, które tuż przed skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Katynia przechodzi na północne pobocze.Znak drogowy – znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.
  Polski znak drogowy D-6: przejście dla pieszych
  znak poziomy P-10
  oznaczjący przejście dla pieszych – tzw. "pasy" lub "zebra"
  Pieszy czekający przed przejściem dla pieszych na zielone światło (ul. Kalwaryjska, Podgórze, Kraków, 50°02′38″N 19°56′50″E/50,043889 19,947222)

  Przejście dla pieszych – powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 pkt 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

  Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.Tabliczki do znaków drogowych - dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

  Pionowym znakiem jest znak informacyjny D-6 (pokazany po prawej stronie), natomiast poziomym znak poziomy P-10 (równoległe do drogi białe pasy tworzące ciąg biegnący w poprzek drogi, potocznie zwany zebrą). W tak oznaczonym miejscu pieszy ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną.

  Ulica Światowida – ulica o długości około 4,2 kilometra położona w warszawskiej dzielnicy Białołęka na osiedlu Tarchomin. Zaczyna się przy skrzyżowaniu z Ulicą Modlińską czyli drogą krajową nr 61, a kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą Leśnej Polanki.Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

  Zabronione jest przejeżdżanie rowerem i motorowerem przez przejście dla pieszych – do tego służy przejazd dla rowerzystów – dopuszczalne jest natomiast przeprowadzenie pojazdu. Wyjątkiem od tego zakazu jest niepełnosprawny poruszający się na wózku inwalidzkim, osoba pchająca wózek inwalidzki lub wózek dziecięcy oraz dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby pełnoletniej – taki użytkownik drogi jest również uznawany za pieszego i może w pełni korzystać z przejścia.

  Pełnoletność (pełnoletniość) – określony przepisami prawa cywilnego status prawny osoby fizycznej, która uzyskuje go po osiągnięciu określonego wieku (osoba pełnoletnia, pełnoletni). Osoba, która nie osiągnęła jeszcze tego wieku nazywana jest niepełnoletnią.Motorower, moped – jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

  Galeria zdjęć[]

 • Niedozwolony przejazd rowerzystki przez przejście dla pieszych

 • Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną w Policach Mścięcinie

 • Przycisk do aktywacji światła zielonego dla pieszych w Pilchowie

 • Przejście w formie klawiatury fortepianu na ul. Emilii Plater w Warszawie...

 • ...i we Wrocławiu, z instalacją rzeźbiarską Jerzego Kaliny

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowym
 • Przykład przejścia dla pieszych w rejonie placówek oświatowych. Poniżej znaku D-6 jest tabliczka T-27 z namalowaną "Agatką" (przejście dla pieszych przy szkole w Stróżach 49°50′14″N 20°46′09″E/49,837222 20,769167)

 • Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 na ul. Jesiennej 42 w Częstochowie (50°46′10,8″N 19°08′43,0″E/50,769667 19,145278)

 • Przejście dla pieszych na ulicy Światowida na Białołęce w Warszawie na odcinku pomiędzy ul. Książkową a rondem Ligi Morskiej i Rzecznej (52°19′45″N 20°56′28″E/52,329167 20,941111)

  Uczestnik ruchu – pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
 • Przypisy

  1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami., www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-05-19], Cytat: Formalnie przepis ten (§ 47 ust. 4 rozporządzenia) daje więc pierwszeństwo pieszemu nie tylko wówczas, gdy znajduje się na przejściu, ale także wtedy, gdy wchodzi na przejście..
  2. Odpowiedź na interpelację nr 1533 w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym, prowadzących do skuteczniejszej ochrony pieszych w ruchu drogowym, www.sejm.gov.pl [dostęp 2016-05-19], Cytat: Zgodnie z art. 21 Konwencji, w przypadku istnienia na jezdni przejścia dla pieszych, jeżeli ruch pojazdów na tym przejściu nie jest kierowany sygnałami świetlnymi ruchu lub przez funkcjonariusza kierującego ruchem, kierujący powinni zbliżać się do tego przejścia tylko z odpowiednio zmniejszoną szybkością, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych, którzy znajdują się na przejściu lub wchodzą na nie; w razie potrzeby powinni zatrzymać się w celu przepuszczenia pieszych. (...) Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że zakres regulacji krajowych w odniesieniu do ochrony pieszego na przejściu dla pieszych nie odbiega od rozwiązań przyjętych w Konwencji o ruchu drogowym..

  Zobacz też[]

 • podziemne przejście dla pieszych
 • nadziemne przejście dla pieszych
 • przejazd dla rowerzystów
 • strefa piesza

 • Znaki poziome – znaki umieszczone na nawierzchni drogi w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga rowerowa (także: droga dla rowerów, ścieżka rowerowa, trasa rowerowa) — wydzielony pas terenu (ciąg komunikacyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowego. Według prawa o ruchu drogowym droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce spotykamy dwa typy dróg rowerowych:
  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Niepełnosprawność – długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.
  Podziemne przejście dla pieszych – budowla zapewniająca możliwość przejścia dla pieszych pod określonym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym na powierzchni terenu lub budowli mostowej. Takie przypisanie tego rodzaju obiektów budowlanych do kategorii budowli zostało dokonane w artykule artykule 3 punkcie 3 prawa budowlanego, definiującego pojęcie budowli; w ramach tej definicji wyszczególniono podstawowe rodzaje budowli, wymieniając także podziemne przejście dla pieszych.
  Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).
  Mścięcino (do 1945 niem. Messenthin) – część miasta Police i osiedle administracyjne Polic przy granicy ze Szczecinem.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.